Alternatif Enerji Çözümleri
MENU

Enerjisa’dan Alternatif Enerji Çözümleri

Artan dünya nüfusu ve gelişen teknoloji, beraberinde enerji ihtiyacındaki artışı getirmiştir. Yaklaşık son iki yüz yıldır fosil yakıtların yaygın kullanımı doğaya büyük zararlar vermekle birlikte, artan petrol ve doğalgaz fiyatları sebebiyle ekonomi üzerinde de olumsuz etkileri olmuştur. Bu durumun en büyük çözümü ise yenilenebilir enerji kaynaklarının ve sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasıdır.


Yenilenebilir enerji kaynakları, miktarlarının sınırsız olması, çevreye verdikleri zararın daha az olması nedeniyle fosil yakıtlardan daha avantajlıdır. Güneş ve rüzgar enerjisi, en fazla bilinen ve enerji üretim teknolojileri en hızlı büyüme kaydeden, ülkelere sürdürülebilir kalkınmayı sağlamada yardımcı olacak başlıca yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.


Sürdürülebilirlik tanımının “üretebilme yeteneğinin yakın gelecekte korunması” olduğunu göz önüne alırsak, elimizdeki sistem ve kaynakların daha uzun süreli ve daha yüksek verimde kullanılabilmesi de bu kapsam dahilindedir.
Enerjisa olarak bizler, ticarethane ve sanayi tesislerinde enerji sistemleri sürdürülebilirliğini sağlamak amacı ile bu iki yöntemi de kullanmaktayız. Çatı veya arazi uygulamalı güneş ve rüzgar sistemleri sayesinde tesislerin enerji harcamalarında onlara avantaj sağlamakla kalmayıp, iç tüketim enerjilerini yenilenebilir kaynaklardan elde ederek sürdürülebilirlik ilkesi içinde bu üretimi gerçekleştirmelerini sağlamaktayız. Bunun yanında, basit sistemde kullanılan gaz türbinleri kullandığı enerjinin %30-40 kadarını elektriğe çevirebilirken, kojenerasyon ve trijenerasyon tesisleri ile yeni teknolojilerden yararlanarak %70’e varan verimler elde edebiliyoruz.

Grafik 1: Fotovoltaik Sistem

Grafik 2: Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri