×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Yönetişim Yapısı


Uzun vadeli değer yaratmak amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlere stratejik ve bütünsel bir yaklaşım sağlayan bir yönetişim yapımız bulunuyor. Sürdürülebilirlik stratejimizin geliştirilmesinden ve sürdürülebilirlik performansımızdan nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu ayrıca, ÇSY ile ilgili öncelikli konuların, risklerin ve fırsatların belirlenmesinden ve buna uygun ÇSY politikalarının oluşturulmasından da sorumludur.

Kurumsal sürdürülebilirliğe stratejik ve entegre bir yaklaşım sağlamak ve paydaşlarımız için azami değer yaratmak için Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler fonksiyonunu kurduk. Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Bölüm Başkanı (CSO) doğrudan CEO ve CFO’ya bağlı çalışmaktadır.

Mevzuat açısından zorunlu olan Yönetim Kurulu Komitelerimiz, aktif bir şekilde ÇSY konularını izlemekte ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır. Sürdürülebilirlik zorunlu Kurumsal Yönetim Komitesinin düzenli bir gündem maddesidir.

Bu zorunlu komitelere ek olarak, ÇSY ile ilgili önemli konuları kapsamak üzere etkin bir şekilde ilgili iş birimlerinden temsilcilerin bulunduğu zorunlu olmayan komitelerimiz faaliyet göstermektedir.

Üst Yönetim (CEO/CFO) süreçlerimizdeki ÇSY ile ilgili çalışmaları izleyerek, kritik önemi olan inisiyatifler, gelişmeler, temel performans göstergeleri ve taahhütler ile ilgili Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır. Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi, kurumsal sürdürülebilirlik stratejimize yön vererek, Üst Yönetime bu doğrultuda tavsiyelerde bulunmakta olup, performans ve ilerlememizi kapsamlı ve derinlemesine izlemekte, ölçmekte ve raporlamaktadır. Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler fonksiyonunun kurulmasıyla birlikte bu Komiteyi yeniden yapılandırarak tüm bölüm başkanlarını dahil edecek şekilde genişlettik. Komite, doğrudan Üst Yönetim altında çalışmakta olup Komite Başkanı Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanıdır.

Sürdürülebilirlik performansı ve inisiyatifleri, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Şirket/CEO hedeflerimizin (scorecard) bir parçasıdır. Şirket’in sürdürülebilirlik hedefleri, iklim değişikliği ile ilgili alanları da kapsamaktadır. Bu hedefler daha sonra ilgili iş birimlerine yayılarak, gerçekleşmeleri yıllık performansı, dolayısıyla da ücretlendirmeyi etkilemektedir.