×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Uyum Yönetimi

Uyum Fonksiyonu, uyum risklerinin tespiti ve önlenmesi, uyum farkındalığı yaratılması ve bu farkındalığın sürdürülmesi, uyum eğitimi düzenlenmesi, çalışanlara rehberlik edilmesi ve uyum yönetimi performansının düzenli olarak raporlanmasıyla uyum yönetiminin etkin bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Uyum Fonksiyonu, faaliyetlerimizdeki olası uyum tehditlerini ve maruz kaldığımız risk düzeyini belirlemek için düzenli uyum risk değerlendirmeleri gerçekleştirmektedir. Yönetim Kurulu ve üst yönetimin kontrol ve takibi altında söz konusu riskleri düzenli olarak değerlendirip tanımlayarak olası ihlal ve uyum risklerini önlemek için gerekli önlemlerin eksiksiz bir şekilde ve zamanında alınmasını sağlıyoruz. Uyum risklerini ortadan kaldırarak ağır para cezalarından, idari ve cezai yaptırımlardan ve itibarımızı zedeleyebilecek davranışlardan korunuyoruz.

Uyum Fonksiyonu, etkin uyum yönetimi ile ilgili proaktif olarak Şirket çalışanlarına rehberlik etmektedir. Uyum Yönetimi Birimi, İş Etiği Kuralları’nı ihlal edebilecek işlem ve süreçlerle ilgili olarak çalışanlardan gelen bilgi taleplerini yanıtlamakta, ilgili konularda bilinçlendirme çalışmaları yapmakta ve yöneticilerimiz için eğitimler planlamaktadır. Uyum Yönetim Birimi ilgili mevzuata ilişkin hazırlanmış risk matrisi üzerinden olası tüm riskleri ve uyum kurallarını takip etmektedir.

Ortak Alanlar

Kurumsal Yönetim

Önceliklerimiz arasında biyoçeşitliliği korumak ve operasyonlarımızın ekosistem üzerindeki olası olumsuz etkilerini azaltmak bulunmaktadır. Çevre Politikamız, biyoçeşitliliği korumaya yönelik gösterdiğimiz tüm çabalarda rehber ni...

Risk Yönetimi

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yılına ait Küresel Risk Raporu’na göre, pandeminin başlangıcından bu yana sosyal ve çevresel riskler daha da artmaktadır. Sosyal bağların erozyona uğraması

İç Kontroller

İç Kontrol Sistemi’ni etkin ve sürdürülebilir yönetişimin en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz. İç Kontrol Sistemimiz’in öncelikli hedefi kontrol ortamının, bilgi ve iletişim kanallarının sürekli etkin ve etkili olmasını sağlamak ve böylelikle...

Paydaş Katılımı

Faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşlarımızla ilişkilerimize değer veriyoruz. Geniş bir değer zinciri ile çalıştığımızdan, bu ekosistemdeki paydaşlarımızla güvene dayalı, açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kuruyoruz. ...

Sosyal Göstergeler

Sosyal Göstergelerimiz

İstek Listeniz Boş

Seçtiğin konu ve projeleri ekleyerek istek listeni oluşturabilir,
toplu bir şekilde PDF formatında indirebilirsiniz.