×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Broşürler

Sıkça Sorulan Sorular

Teklif, sözleşme, yasal izin süreçleri ve kurulum dahil olmak üzere, santraller 6-8 ay sürede işletime hazır hale gelir.

Güneş Enerjisi Santrallerinin kurulumu, Enerji Performansı Sözleşmeleri (EPS) ile işler. Enerjisa güneş enerjisi dönüşümü için gerekli yatırımın finansmanını karşılar veya yatırımın finansmanına ortak olur. Müşterilerimiz, elde edecekleri elektrik tasarrufunun bir kısmını aylık ödemelerle Enerjisa’ya öderler. Bu ödemeler her proje için ayrı hesaplanır ve EPS’de belirlenir.

Fizibilite çalışması için gerekli bilgilerin eksiksiz paylaşılması halinde, Enerjisa saha ziyaretine gerek duymadan da teklif sunabilir. Ancak bazı projeler için saha ziyareti gereklidir. Müşterimizin bizlerle paylaşacağı belgeler incelenip saha ziyareti yapılıp yapılmayacağına karar verilir.

Evet. Üreticilerin sunmuş olduğu garanti süreleri müşteriye yansıtılır. Güneş panellerinin marka, model ve ürün çeşidine göre garanti süreleri değişmektedir.

Evet, güneş enerjisi santralleri sık bakım gerektirmese de dönemsel olarak bakım ve temizlik yapıldığında verim ve dayanıklılıkları artar. Enerjisa, Enerji Performansı Sözleşmesi süresince sistemin tüm bakımlarını üstlenir.

Enerjisa sözleşme süresince müşterilerine herhangi ek bir maliyet yansıtmadan servis ve bakım masraflarını üstlenir. Sözleşme sona erdikten sonra ise müşterilerimiz piyasada işletme ve bakım hizmeti veren dilediği bir firmayla çalışabilir.

Kurulum sonrası sahada tam zamanlı bir teknisyene ihtiyaç yoktur. Ancak, Enerjisa kurduğu Güneş Enerjisi Sistemini uzaktan izler ve performansını sürekli takip eder. Ayrıca arıza olduğunda ve periyodik bakım için Enerjisa teknisyenleri ve bakım ekipleri tesisi ziyaret eder.

Enerji Performans Sözleşmeleri modelinde müşterilerimizin banka kredisi ya da başka finansman araçlarını kullanmalarına gerek yoktur. Müşterinin tercihine göre projenin yatırım maliyetinin tamamını veya bir kısmını Enerjisa üstlenir.

Enerjisa Müşteri Çözümleri’nin önerisi lisanssız elektrik üretim santralleridir. Lisanslı elektrik üretim santralleri mevzuatı daha detaylı ve kurulum süreci uzundur. Ayrıca lisanslı elektrik üretim santralleri kurulum hakkı ancak devletin belirli dönemlerde ilan ettiği ihaleler ve yarışmalar vasıtasıyla gerçekleşir. Enerjisa, öncelikli olarak lisanssız elektrik üretim seçeneğini önerir.

Lisanssız Üretim yönetmeliğine göre elektrik bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü kurulum kapasitesinin üst limitini belirler. Enerjisa, kurulacak Güneş Enerjisi Santralinin kapasitesini ve gücünü saha çalışması sonucunda belirler. Çatının veya arazinin büyüklüğü de elektrik üretim kapasitesini etkileyen faktörlerdir.

Saha çalışması aşamasında kurulum yapılacak bölgeye, santral tasarımına, kurulum gücüne ve diğer faktörlere bağlı olarak üretim kapasitesi belirlenir. Tüm dünyada kabul gören simülasyon programları ile santralin üretim kapasitesi kurulum öncesi müşteriye tanıtılır.

Projelendirilecek binaya ait kalıcı bir elektrik aboneliği bulunması ve GES kurulumu planlanan alanın inşaasının tamamlanmasından sonra santral kurulumu yapılabilir.

Evet, OSB'lere de Güneş Enerji Santrali kurulabilir.

Mevcut mevzuat kapsamında, aylık mahsuplaşma sonucunda üretilen enerji tüketilen enerjiden fazla ise, kullanılan ulusal aktif enerji tarifesi üzerinden satış yapılabilir.

Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’ne göre ‘Arazi Tipi Projelerde’ üretilen enerji aylık olarak mahsuplaştırılabilmekte, üretilen enerjinin fazlası şebekeye verilerek YEKDEM kapsamında değerlendirilebilmektedir.

Enerjisa, Enerji Performansı Sözleşme Modeli (EPS) dahilinde öngörülen tasarruf üzerinden bir geri ödeme modeli oluşturur, siz de kontrat süresince elde edeceğiniz tasarruf üzerinden geri ödeme yapar ve maliyetsiz enerji verimliliği dönüşümünü sağlarsınız. Enerjisa, EPS modeli ile yenilenen veya verimli hale getirilen ekipmanınızın performansını garanti eder. Böylece performans garantili tasarruf sağlar.

Enerjisa’nın Enerji Verimliliği Projeleri kapsamında değiştirdiği parçalar veya yenilenen ekipmanlar için garanti mevcuttur. Garanti süre ve kapsamları ekipmanın markası ve modeline bağlı olarak farklılık gösterir. Kazan, chiller, elektrik motoru gibi ekipmanların minimum 2 yıl garantisi vardır.

Evet. Enerjisa, Enerji Verimliliği Projeleri için ürün ve marka önerilerinde bulunur. Ancak farklı bir marka tercih edilebilir ve bu markanın istenilen kalite ve performans standartlarını sağlaması şartıyla, tercih edilen marka ve ürünlerle proje hayata geçirilebilir.

Enerjisa EPS kontratlarının maksimum süresi 10 yıldır. Kontrat süresi saha çalışması yapıldıktan sonra her projeye özel olarak belirlenir.

Öncelikle Enerjisa’nın hazırladığı bilgi formunu doldurmanız gerekir. Eğer bilgi formunda belirlenen kriterler enerji verimliliği projesi için uygunsa Enerjisa uzmanları bir saha çalışması gerçekleştirir.

Evet. Enerjisa EPS sözleşme süresi boyunca ücretsiz bakım hizmeti ve danışmalık verir.

Enerjisa ekiplerinin çalışma sürecini başlatabilmesi için bilgi formunu doldurmak ve formda istenilen tüm bilgileri vermek gerekmektedir.

Evet. Enerjisa, enerji verimliliği projelerinde öncelikle tesislerde ön inceleme yaparak başlar ve bir ön inceleme raporu hazırlar. Sonrasında, Enerjisa proje bazlı saha etüt/ölçüm çalışmaları gerçekleştirir.

VAP ‘Verimlilik Artırıcı Proje’ olarak adlandırılır ve Enerji Bakanlığı'nın işletme projelerine sağladığı hibe destek programıdır. Hibe destek tutarı, proje bedelinin en fazla %30’u olarak belirlenmiştir. KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon Türk Lirası olan projelere verilir. Projede belirlenmiş yatırım bedeli en fazla 5.000.000 TL olan VAP’lar, %30 oranında yani en fazla 1.500.000 TL hibe olarak desteklenir.

Enerjisa VAP danışmalığı verir ve partner firmalarımız aracılığıyla başvuru sürecinde size yardımcı olur. VAP desteği alabilmenin ön koşulu enerji tüketiminizin 500 TEP’ten büyük olmasıdır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak üretilen enerjinin satışıdır ve uluslararası alanda geçerlidir. Yeşil Enerji sertifikası almak için bir enerji dönüşümüne veya enerji yatırımına ihtiyaç yoktur. Süreç hızlı ve etkin işler

Enerjisa, müşterilerine IREC raporu, İtfa Belgesi ve Tedarik Belgesi sunar. Aynı zamanda süreç boyu danışmanlık verir, elektrik tüketim analizi yapar ve süreci raporlar.

Yeşil Enerji Sertifikası fiziki olarak herhangi bir uygulama gerekmez. Enerjisa elektrik tüketim analizini gerçekleştirir, istenilen sertifikaya (I-REC ve Gold Standard) bağlı olarak süreci yönetir ve hızlı bir şekilde projeyi sonuçlandırır.

Hayır, Yeşil Enerji Sertifikaları kullanılan elektriğin yenilenebilir kaynaktan gelmesini kapsamaz. Yeşil Enerji Sertifika programı, yenilenebilir enerji üreten santrallerin ürettiği enerjinin ‘yeşil hakkını’ almak, böylece kullanılan enerjinin tamamı veya bir kısmının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını uluslararası sertifika ile kanıtlamaktır.

Enerjisa müşterileri özellikle belirtmeleri halinde rüzgâr, güneş ve hidroelektrik enerjisi arasından hangisi veya hangilerinden sertifika temin etmek istediklerini seçebilirler.

Piyasada geriye dönük kredi alımı yapılabildiği ölçüde geriye dönük veya geleceğe dönük sertifika işlemleri yapılabilir. Geçmiş tüketimler için sertifika almak mümkün olabilir.

Evet. Elektrik araçlar hem CO2 hem de azot oksit, karbon monoksit açısından daha az karbon ayak izine sahipler. Ayrıca yüksek nüfuslu şehirlerde hava kalitesine de katkıda bulunurlar. Dahası, elektrik üretimi daha temiz üretim teknolojilerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçtikçe, bir elektrikli aracın karbon ayak izi daha da iyileşir.

Binek bir aracın yıllık ortalama 30-40 bin km yol yaptığı ve piyasadaki elektrikli araçların modelleri dikkate alındığında; elektrikli araç kullanımı, tipik enerji maliyetlerinde yılda 10.000 TL’den fazla tasarruf sağlayabilir. Elektrikli araçlar evde şarj edildiğinde elektrik, eşdeğer benzin fiyatının çok daha az bir miktarına mal olur. Elektrikli araçlar yakıt harcamasında yaklaşık % 70-80’lere varan tasarruf sağlamaktadır.

Hayır. Satın alınan tüm elektrikli araçlar, bir ev prizinde şarj edebileceğiniz standart bir fişle birlikte gelir. Birçok elektrikli araç sahibi, araçlarını 230 V prizden daha hızlı şarj etmek için evlerine ayrıca bir ev tipi Eşarj ünitesi alırlar.

Bir AC şarj cihazı, bir aracın şarj cihazına AC (Alternatif Akım) sağlar ve böylece elektrikli araç bataryasını şarj eder. Daha hızlı şarj, DC (Doğru Akım) teknolojisi ile gerçekleşir. DC hızlı şarj istasyonu, şebekenin AC kaynağını doğru akıma dönüştürerek, DC teknolojisi doğrudan araç bataryasına güç sağlar.

Hızlı şarj cihazları, otoyol dinlenme tesislerine ve alışveriş merkezleri gibi 24 saat açık mekanlara kurulur. Ayrıca alışveriş merkezleri, restoranlar, kampüsler ve şehir içi park yerleri gibi ticari alanlarda da sıklıkla kullanılır. Türkiye’de DC şarj istasyonlarının sayısı hızla artıyor. E-Mobilite sektörü ise daha hızlı, daha akıllı ve otonom sistemlerle gelişmeye devam ediyor.

Evde, iş yerinizde veya halka açık alanlarda şarj edebilirsiniz. Türkiye’de şehir içlerinde ve otoyollarda yaklaşık 600 adet halka açık şarj noktası bulunmakta.

Büyükşehirlerin çoğunda geniş şarj altyapısı vardır. Özellikle batı illerimizi bağlayan otobanlarda da hızlı şarj üniteleri bulunur.

Aracınızı AC şarj istasyonlarında kendi şarj kablonuzu kullanarak, DC şarj istasyonlarında ise cihazın üzerindeki şarj kablolarını kullanarak şarj edebilirsiniz.

Aracınızı almaya karar verdiğinizde evinize bir teknik keşif ekibi yönlendirilir. Böylelikle evinizin hangi güçte istasyon kurulumuna uygun olduğu belirlenir. Ayrıca, elektrikli araçlar evinizdeki prizlerde de şarj edebileceğiniz standart bir fişle birlikte gelir.

Elektrikli araçların şarj süresi; aracın batarya kapasitesi, AC ve DC şarjlanma gücü ve ev tipi şarj istasyonunuzun gücüne göre değişiklik gösterir.

Elektrikli araçların şarj süresi; aracın batarya kapasitesi ve AC ve DC şarjlanma gücü ve bağlandığınız istasyonun gücüne göre değişkenlik gösterir.

Şarjlanma süresine göre değişir. Farklı istasyon güçlerine göre belirlenmiş güncel Eşarj Tarifesine ulaşmak için tıklayınız.

Eşarj mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden üye hesabı oluşturarak üyeliğinizi başlatabilir ve Eşarj kartı talep edebilirsiniz.
Detaylı sorularınız için Eşarj Çağrı Merkezi numarası: 444 83 03

Eşarj istasyonlarında şarjı başlatmak ve durdurmak için Eşarj kartınızı okutursunuz

Elektrikli araçlarda kullanılan Lithium- Ion bataryaların ömrü ile ilgili güncel çalışmalar, 15-20 yıl arasında ve yaklaşık 200 bin kilometreye kadar tahminde bulunur. Elektrikli araç markaları, Lion bataryalar için farklı süreler ve menzilleri kapsayacak şekilde garantiler sunar.

Türkiye pazarında mevcut elektrikli araç marka ve modellerinin %80 dolu bir batarya ile gidebildikleri menzil, marka/modele göre 150 km ile 600 km arasında değişkenlik gösterir.

Elektrikli araç markalarının yol yardım hizmetleri bulunur. Ayrıca şarjlanma ile ilgili bir sorun yaşandığında, 444 83 03 numaralı Eşarj Çağrı merkezini arayarak yardım talep edebilirsiniz.

Maksimum kurulu güç, müşterinin sözleşme gücü ile sınırlıdır.

Kojenerasyonun tabi olduğu yönetmelik gereği, şebekedeki enerji kesintisiyle birlikte kojenerasyonun da devreden çıkması gerekebilmektedir.

Hayır, trijenerasyonda yaz ve kış dönemlerinde farklı işletme senaryoları mevcuttur. Kış mevsiminde tamamen ısıtma sağlanıp; yaz mevsiminde yüksek soğutma, düşük ısıtma sağlanabilir. Tüm sene boyunca dengeli ısıtma ve soğutma sağlanması da mümkündür. Enerjisa kojenerasyon çözümleri, müşterilerimizin ihtiyacına özel tasarım ve işletme seçenekleri sunar.

Hayır. Sözleşme süresi boyunca, Enerjisa, bakım ve işletme için gerekli uzman personel desteğini sağlar.

Hayır. Kojenerasyon/trijenerasyon sistemleri işletmenin mevcut altyapısıyla entegre çalışır. Bu nedenle müşterinin mevcut ısıtma/soğutma altyapısına ilave bir işlem yapılmaz. Kısa süreli entegrasyon işlemleri dışında müşterinin enerjisinde bir kesilme veya son kullanım noktalarında bir tadilat işlemi yapılmaz.