×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Kariyer

Enerjisa'da Gelişim

Enerjisa’da eğitim ve gelişim programlarımızı farklı çalışan profillerine ve farklı mesleki ihtiyaçlara uygun olacak şekilde çeşitlendirerek tasarlıyoruz. Enerjisalıların her alanda sürekli gelişimini destekleyen, farklı segmentlere hitap eden eğitim programlarımızla, çalışanlarımıza hem bireysel hem de profesyonel gelişim fırsatları sunuyoruz.

LEAP DIGITAL: Direktör seviyesindeki yöneticilerimizin liderlik becerilerini ve güncel trendlerle ilgili bilgilerini geliştirmek amacıyla tasarladığımız gelişim programında; ekibin enerji sektöründeki güncel uygulamalar ve yeni teknolojilerle ilgili bilgi farkındalığını yükseltmeyi, dijital dünyada iş yapış modellerini tanımalarını ve bu modellere liderlik etme becerilerinin artırılmasını amaçlıyoruz.

STEP: Müdür ve Grup Müdürü seviyesindeki yöneticilerimiz için tasarladığımız STEP gelişim programında, müdürlerimizin liderlik ve yönetim becerilerini güçlendirmeyi ve güncel trendlerle ilgili bilgilerini artırmayı planlıyoruz. Program içerisindeki Yönetim, Dijital ve Performans Koçluğu modüllerinde farklı müdürlerimizi farklı içerikler ile buluşturuyoruz. Bu yolculuğu sınıf içi eğitimlerin yanı sıra koçluklar ve çeşitli simülasyonlarla destekliyoruz.

JUMP: Takım/ Süreç Yöneticisi seviyesindeki çalışanlarımıza özel yetkinlik modelimize göre tasarladığımız bu programda, yöneticilerimizin gelişimlerini desteklemeyi ve yönetsel becerilerini artırmayı hedefliyoruz. Her yıl farklı öğrenme ve gelişim hedefleri doğrultusunda içeriğini yeniden tasarladığımız JUMP’ta, katılımcılarımızın öğrendiklerini uygulamaya geçirmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz.

GATE: Uzman ve Uzman yardımcısı seviyesindeki çalışanlarımız için tasarladığımız bu yolculukta, çalışanlarımızın yetkinlik gelişimine odaklanıyoruz. Program içeriğini her yıl farklı öğrenme ve gelişim hedefleri doğrultusunda yeniden tasarladığımız GATE’te, online platformlar ve sınıf içi eğitimler gibi çeşitli öğrenme yöntemleriyle çalışanlarımızı destekliyoruz.

YOUNG ENERGY: Young Energy, kariyerinin başındaki genç Enerjisalıların ve yeni mezun genç profesyonellerin gelişimini desteklemek amacı ile tasarladığımız gelişim programımız. Bu programda katılımcıların kendilerini tanıma ve potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak, performanslarını yüksek tutmak ve kariyer yolculukları sırasında yüklenecekleri sorumluluklara hazırlanmalarını sağlamak için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasını amaçlıyoruz. Program boyunca organizasyonel farkındalık eğitimleri, yetkinlik bazlı eğitimler, takım çalışmaları, envanterler, ilham veren buluşmalar, liderlerle sohbetler, koçluk ve mentorluk gibi birçok uygulamadan destek alıyoruz.

SATIŞ OKULU: Satış fonksiyonunda çalışan Enerjisalılar için tasarladığımız gelişim programında müşteri odaklılık bakış açısını, satış becerilerini, kişisel beceriler ve mesleki teknik bilgi gelişimini; sınıf içi eğitimler, takım çalışmaları, ilham veren buluşmalar, liderlerle sohbetler ve mentorluk gibi birçok araçla destekliyoruz.

Ayrıca Satış Okulu çatısı altında konumlandırdığımız KOZA gelişim programımızla, Satış Yetkilisi ve Temsilcilerimizin mevcut yetkinliklerini geliştirmeyi ve bir sonraki rollerine hazırlamayı hedefliyoruz.

MÜHENDİS GELİŞİM OKULU: Dağıtım şirketlerimizde çalışan mühendislerimizin sektörel, mesleki ve teknik eğitim ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlediğimiz eğitimlerden oluşan bir gelişim programı. Teorik ve uygulamalı eğitimlerle gerçekleşen Mühendis Gelişim Okulu, dağıtım operasyonları faaliyetlerine yönelik bir eğitim sistematiği ile mühendislerin teknik kapasitelerini ve teknik verimliliği artırmayı ve iş kazalarının önüne geçmeyi hedefliyoruz.

YODA MENTORLUK VE TERSİNE MENTORLUK PROGRAMLARI: YODA Mentorluk programında çalışanlarımızın kişisel gelişimlerine ve liderlik becerilerine destek olmayı; diğer yandan iş birimleri arasındaki iletişimin kuvvetlenmesi ve şirket içinde networklerin geliştirilmesi yoluyla, kurum kültürüne ve iş yapış biçimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Tersine Mentorluk Programında ise kuşaklar arası bilgi, birikim ve deneyim aktarımı olmasını amaçlıyoruz.

YABANCI DİL GELİŞİMİ: Global Organizasyon kültürümüzü güçlendirmek için her seviyedeki çalışanlarımıza birebir (online) ya da grup yabancı dil eğitimlerimizle dil öğrenim süreçlerine katkı sağlıyoruz.

TEKNOLOJİ GELİŞİM AKADEMİSİ: Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi ekiplerinde çalışan Enerjisalıların gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanan ‘Teknoloji Gelişim Akademisi’ ile Enerjisa vizyonu ve hedefleri doğrultusunda, çalışanlarımızın dinamik iş ortamında en yüksek potansiyellerine ulaşabilmelerini ve stratejik bakış açılarını zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. Programın içeriğinde teknik ve yetkinlik gelişimi destekleyecek eğitimler, interaktif videolar, ilham veren buluşmalar ve sohbetler bulunuyor.

INSIDER BİRBİRİMİZDEN ÖĞRENİYORUZ: Enerjisa içerisindeki bilgi aktarımını artırmak ve bu birikimi kurumsal hafızaya kazandırmak amacıyla tasarlanan İç Eğitmenlik programı. İç eğitmen olmak isteyen katılımcılarımız başvuru ve değerlendirme sürecini tamamladıktan sonra Eğitimcinin Eğitimi ve Eğitmen Koçluğu süreçlerine dâhil olarak, uzmanlık alanları ile ilgili eğitim içeriklerini oluştururlar. İç eğitmenlerimiz, eğitim talebinde bulunan çalışanlarımız ile buluşarak bilgi ve birikimlerini diğer Enerjisalılar ile paylaşma imkânı bulurlar.

MOBİL EĞİTİM MERKEZİ: Ülkemize değer katma vizyonumuz ile insan kaynağı yatırımlarımıza önem veriyoruz. Merkezimiz ile Dağıtım operasyonlarında çalışanlarımızın sürekli gelişimini desteklemek amacıyla Türkiye’nin yollarını okula dönüştürüyoruz. Operasyon merkezlerini ziyaret ederek saha operasyonları çalışanlarımıza teknik eğitimler veriyoruz. Aynı zamanda üniversiteler, meslek yüksek okulları ve meslek liseleri ile iş birliği yaparak, geleceğin çalışanları olan öğrencilerin aldıkları mesleki eğitimi teorik ve uygulamalı eğitimlerle destekliyor, güncel sektör uygulamaları hakkında bilgi veriyoruz. Enerji sektörüne yönelik bir ilk olma özelliğini taşıyan Mobil Eğitim Merkezimiz, sektörde güncel olarak kullanılan ekipman donanımına sahip olup, saha operasyonlarında ihtiyaç duyulabilecek tüm teorik ve uygulamalı teknik eğitimleri verebilecek özelliktedir. Sahip olduğu fotovoltaik güneş enerjisi panelleri ve rüzgâr türbini ile ihtiyaç duyacağı elektriği kendisi üreterek, çevre duyarlılığı konusunda da örnek teşkil etmektedir.

KURUMSAL SATIŞ AKADEMİSİ: Kurumsal Satış ekiplerinde çalışan Enerjisalıların gelişimlerini desteklemek amacıyla tasarlanan ‘Kurumsal Satış Akademisi’ ile Enerjisa vizyonu ve hedefleri doğrultusunda; satış ekiplerinin dinamik iş ortamında en yüksek potansiyellerine ulaşabilmelerini ve katılımcıların stratejik bakış açılarını zenginleştirmeyi amaçlıyoruz. Programın içeriğinde teknik gelişimi destekleyecek eğitimler, yetkinlik eğitimleri ve sektörün önemli isimleri ile bir araya geleceğimiz ilham veren buluşmalar bulunuyor.

SEN SEÇ KATALOG EĞİTİMLERİ: Enerjisa’nın stratejik hedeflerini hayata geçirecek insan kaynağını yenilikçi öğrenme yöntemleri ile destekliyor ve onları şirketi geleceğe taşıyacak bireyler olarak hazırlıyoruz. Sürekli gelişim anlayışını Enerjisa’nın kurum kültürü haline getirmek için gerçekleştirdiğimiz eğitim ihtiyaç analizleri ve gelişim planlarını temel alarak oluşturduğumuz eğitim kataloğumuz, her sene birbirinden farklı içeriklerle Enerjisalıların seçimine sunuluyor.