×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Hissedarlarımız

Sabancı Topluluğu

Sabancı Holding, topluluk içindeki ekosistemle katma değer yaratmaya odaklı, yüksek performans kültürünü ön plana çıkaran bir stratejik portföy şirketidir.

Sabancı Topluluğu’nun temel iş alanları; banka, sigorta, enerji, sanayi, çimento ve perakendedir.

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Türkiye’nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir ve Topluluğa bağlı şirketleri stratejik bir portföy yaklaşımı ile yönetmektedir. Sabancı Topluluğu’nun temel iş alanları; banka, sigorta, enerji, sanayi, çimento ve perakendedir. Sabancı Topluluğu şirketleri faaliyet gösterdikleri sektörlerin pek çoğunda lider konumdadır.

Sabancı Holding icra faaliyetleri, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak CEO, Finans Grup Başkanı (CFO), Sektör Grup Başkanları ve İnsan Kaynakları Grup Başkanı’ndan oluşan Yürütme Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Sabancı Holding;

  • Finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları işlevlerinin belirlenmiş kurumsal yönetim prensipleri dahilinde koordine edilmesi ve desteklenmesinden,
  • Topluluk üst ve orta kademe yöneticilerin kariyer gelişiminden,
  • Topluluk stratejilerinin belirlenmesinden,
  • Toplulukta performans kültürünün yaygınlaştırılmasından,
  • Topluluk içinde yaratılacak ekosistem iş birlikleriyle hissedarlara sağlanan değerin artırılmasından sorumludur.

Sabancı Holding, performans kültürünü ön planda tutmakta ve tüm paydaşlar için değer yaratma hedefiyle kısa ve uzun vadeli prim teşvik sistemi uygulamaktadır.

Yıllık bazda ciro, operasyonel kârlılık, net kâr, halka açık şirketler için rakiplerle karşılaştırmalı piyasa değeri değişimi ortak kriterler olmakla birlikte pazar payı, nakit akımı, işletme sermayesi, verimlilik, çalışan memnuniyeti vb. performans kriterleri baz alınarak performans değerlendirmesi yapılırken, uzun vadeli olarak Sabancı Holding toplam hisse getirisi ve Sabancı Holding Hisse Değerinin Net Aktif Değere göre iskonto oranı baz alınarak teşvik uygulaması yapılmaktadır.

Sabancı Holding Yönetim Kurulu’na bağlı Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerine ek olarak daha dengeli, dinamik portföy yönetimi ve sermaye alokasyonu anlayışıyla 30 Mart 2017’de Portföy Yönetim Komitesi kurulmuştur. Komite üyeleri Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı, Yönetim Kurulu Üyeleri Suzan Sabancı Dinçer, Sevil Sabancı Sabancı, Serra Sabancı ve CEO Cenk Alper’dir. Komite, 2019 yılında altı kez toplanmış ve değerlendirmelerini Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunmuştur.

Sabancı Holding, iş geliştirme projelerini sadece finansal değil stratejik yatırım olarak da değerlendirmekte, değer yaratma, reel büyüme potansiyeli olan, mevcut yetkinliklerin değerlendirilebileceği projeleri ve sürdürülebilir yatırım projelerini önceliklendirmektedir.

Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketler; 2019 sene sonu itibarıyla 12 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olup ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da pazarlamaktadır. Sabancı Topluluğu sahip olduğu saygınlık, marka imajı, güçlü ortaklıkları, Türkiye piyasaları hakkındaki bilgi ve deneyimi sayesinde ana faaliyet alanlarında büyüyerek, Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir güç haline gelmiştir.

Sabancı Holding’in uluslararası iş ortakları arasında konularında dünyanın önde gelen isimleri; Ageas, Aviva, Bridgestone, Carrefour, E.ON, Heidelberg Cement, Marubeni ve Philip Morris yer almaktadır.

2019 yılında Sabancı Topluluğu, 97,6 milyar TL kombine satış geliri elde etmiş ve konsolide net kârı 3,8 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

Sabancı Holding’in kendi hisselerinin yanı sıra 11 iştirakinin hisseleri de Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmekte ve Borsa İstanbul’un piyasa değerinin %8,1’ini oluşturmaktadır.

Sabancı Holding’in en büyük hissedar grubunu Sabancı Ailesi oluşturmaktadır. Sabancı Holding hisselerinin fiili dolaşım oranı 2019 yıl sonu itibarıyla %48,3 seviyesindedir.