Hissedarlarımız
MENU

Sabancı

sabanci_logo

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Türkiye’nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir. Sabancı Topluluğu’nun temel ilgi alanları Türkiye’nin hızla büyüyen sektörleri olan finansal hizmetler, enerji, çimento, perakende ve sanayidir. Sabancı Topluluğu şirketleri faaliyet gösterdikleri sektörlerin lideri konumundadır. Sabancı Holding’in kendi hisselerinin yanı sıra 11 iştirakinin hisseleri de Borsa İstanbul’da (BİST) işlem görmektedir.

Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketler 16 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte ve ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’nın çeşitli bölgelerinde pazarlamaktadır. Sabancı Topluluğu, sahip olduğu saygınlık ve marka imajı, güçlü ortaklıkları ve Türkiye piyasaları hakkındaki bilgi ve deneyimi sayesinde ana faaliyet alanlarında büyümüş ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir güç haline gelmiştir.

Sabancı Holding’in uluslararası iş ortakları arasında, konularında dünyanın önde gelen isimleri Ageas, Aviva, Bridgestone, Carrefour, E.ON, Heidelberg Cement, Marubeni ve Philip Morris yer almaktadır. Sabancı Holding, finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları işlevlerinin koordine edilmesinin yanı sıra topluluğun vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinden ve topluluk içinde yaratılacak sinerjiyle hissedarlara sağlanan değerin artırılmasından sorumludur.

2015 yılında Sabancı Topluluğu, 48 milyar TL (17,6 milyar ABD doları) konsolide satış geliri elde etmiş ve konsolide faaliyet kârı 5.354 milyon TL (2,0 milyar ABD doları) olarak gerçekleşmiştir. Sabancı Holding’in en büyük hissedar grubunu, %57,7 hisse oranıyla Sabancı Ailesi oluşturmaktadır. %40,1 ile Borsa İstanbul’da en yüksek halka açıklık oranına sahip holding şirketi olan Sabancı Holding’in depo sertifikaları ise SEAQ International ve Portal’da kotedir.