Hissedarlarımız
MENU

sabanci_logo

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş., Türkiye’nin en büyük topluluklarından biri olan Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketleri temsil eden ana şirkettir. Sabancı Topluluğu’nun temel ilgi alanları; Türkiye’nin hızla büyüyen sektörleri olan finansal hizmetler, enerji, çimento, perakende ve sanayidir. Sabancı Topluluğu şirketleri faaliyet gösterdikleri sektörlerin lideri konumundadır. Sabancı Holding’in kendi hisselerinin yanı sıra 11 iştirakinin hisseleri de Borsa İstanbul’da (BIST) işlem görmektedir.

Sabancı Topluluğu’na bağlı şirketler; 16 ülkede faaliyetlerini sürdürmekte olup ürünlerini Avrupa, Orta Doğu, Asya, Kuzey Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’da pazarlamaktadır. Sabancı Topluluğu sahip olduğu saygınlık, marka imajı, güçlü ortaklıkları, Türkiye piyasaları hakkındaki bilgi ve deneyimi sayesinde ana faaliyet alanlarında büyüyerek, Türkiye ekonomisinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir güç haline gelmiştir.

Sabancı Holding’in uluslararası iş ortakları arasında konularında dünyanın önde gelen isimleri; Ageas, Aviva, Bridgestone, Carrefour, E.ON, Heidelberg Cement, Marubeni ve Philip Morris yer almaktadır. Sabancı Holding; finansman, strateji, iş geliştirme ve insan kaynakları işlevlerinin koordine edilmesinin yanı sıra Topluluğun vizyon ve stratejilerinin belirlenmesinden, Topluluk içinde yaratılacak sinerjiyle hissedarlara sağlanan değerin artırılmasından sorumludur.

2017 yılında Sabancı Topluluğu, 66 milyar TL  kombine satış geliri elde etmiş ve konsolide faaliyet kârı 3.5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Sabancı Holding’in en büyük hissedar grubunu %56,44 hisse oranıyla Sabancı Ailesi oluşturmaktadır. %40,2 ile BIST’te en yüksek halka açıklık oranına sahip holding şirketleri olan Sabancı Holding’in depo sertifikaları ise SEAQ International ve Portal’da kotedir.