Politikalar
MENU

Politikalar

Enerjisa Enerji’nin İnsan Hakları Politikası
Kişisel Verilerin Korunması
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ENERJİSA POLİTİKASI

  Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması, temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. Sorumluluğumuzun farkındayız ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına çok önem veriyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ya uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İşte bu yüzden kişisel verilerin işlenmesi işlemlerini ve bu konudaki haklarınızı size daha ayrıntılı açıklamak istiyoruz.

  KVKK uyarınca, kişisel verileriniz sadece aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi

  Yalnızca elektrik enerjisi tedariki için Enerjisa ile yapmış olduğunuz sözleşme (“Sözleşme”) ve sözleşme görüşmeleri kapsamında, sözlü, yazılı ve/veya elektronik ortamda vermiş olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir. Verdiğiniz kişisel veriler; sözleşme kapsamındaki hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini arttırabilmek, elektrik piyasası mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat ve kamu otoritelerince öngörülen ve/veya istisna olarak sayılan faaliyetleri ve şirketin satış ve pazarlama faaliyetlerini yerine getirebilmek, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak  amacıyla kullanılacaktır. Ayrıca kişisel verileriniz, sizlere sunduğumuz hizmet kalitemizin arttırılması ve satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak profilleme/segmentasyon çalışmaları gibi çalışmalar kapsamında da kullanılabilecektir.

  1. Veri Saklama ve Veri Güvenliği

  Kişisel verileriniz, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, yasal sürelere tabi olarak ve yasal merciler ile ilgili kamu otoritelerine raporlama, bilgilendirme amaçları için tutulması gerekiyorsa bu sınırlara uyulacaktır. Saklanan, kaydedilen verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.

  1. Veri Paylaşımı 

  Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, yasal zorunluluklar ve resmi kurum ve kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla, yurt içinde ve yurt dışında paylaşılmayacaktır, aktarılmayacaktır. Kişisel verilerin Hacı Ömer Sabancı Holding şirketleri, Enerjisa grup şirketleri ve faaliyetlerimizi yürütmek, hizmet kalitemizi artırmak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız 3. kişilerle paylaşılabilmesi ve işlenebilmesi için kaydedilen sesli onayınız veya Sözleşme/izin formu üzerindeki yazılı izniniz gibi basılı veya elektronik ortamda vereceğiniz açık rızanız gerekmektedir.

   

  1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar  

  KVKK hükümleri uyarınca 07 Ekim 2016 tarihinden itibaren Enerjisa’ya/Veri Sorumlularına başvurarak;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
  • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
  • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
  • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
  • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
  • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

  Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi almak için musteriiliskileri@enerjisa.comadresine e-posta gönderebilirsiniz.

  1. Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler 

  Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

        6. Çerez (Cookie) Kullanımı 

  Çerezler, web sitesimizi ziyaret ettiğinizde, internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Tarayıcınız ve sunucu arasında bir bağlantı sağlandığında site, çerezeler aracılığıyla sizi tanır.


  Çerezlerin kullanılma amacı, web sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Ayrıca çerezleri, kişilerin sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.


  Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Enerjisa kendi web sitelerinde “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler” kullanmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının Enerjisa web sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.


  Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun.

  Çerezlerin silinmesi veya engellenmesi ile ilgili ayrıntılar ve çerezlerle ilgili genel bilgi için www.allaboutcookies.orgadresinden bilgi alabilirsiniz.

Aydınlatma Metni
 •  

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

  AYDINLATMA METNİ

   

   

  i)    Bilgilerin Korunması

   

  Enerjisa Enerji A.Ş. (“Şirket”) unvanlı Şirketimiz, kişisel verilerin korunmasına ve bu hususlarda Şirket ile ilgili tüm kişilerin (çalışan, yüklenici, her türlü mal ve hizmet tedarikçisi ve Şirketimizle ilişiği bulunan tüm gerçek kişiler) bilgilendirilmesine azami önem atfetmekte ve mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktadır. Bu bilgilendirme, veri sorumlusu olan Şirketimizin kişisel verilerin muhafaza edilmesi, işlenmesi ve üçüncü kişilerle paylaşılması amaçları ile bunların hukuki sebeplerinin, kişisel verilerin aktarılabileceği yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşların, kişisel verilerin toplanma yöntemleri ile 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) kapsamında sahip olduğunuz hak ve yetkilere ilişkin bilgi verilmesi ile ilgilidir.

          1. Kişisel Veri Nedir?

  Kişisel veri, KVK Kanunu’nda kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız gibi bilgileriniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

  • Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

  Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamlar, genel müdürlüğümüz, internet sayfamız gibi kısmen veya tamamen otomatik olan veya herhangi bir veri sisteminin parçası olmak koşuluyla manuel kanallar aracılığıyla toplanmaktadır. Şirketimiz elde ettiği verileri, kendi bünyesinde işlemenin yanı sıra, yukarıda tanımlanan amaçlar doğrultusunda yurt dışına aktarabilir ve diğer veri korumasına ilişkin mevzuatı farklı olan bölgelerde yer alan kendi işletmelerine, bağlı kuruluşlarına ya da bağlı ortaklıklarına KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şart ve amaçlar kapsamında transfer edebilir veya verileri buralarda işleyebilir.

          2. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

  Şirketimizin mevzuat kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmek başta olmak üzere faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmesi için bir takım kişisel verilerinizin toplanılması, kullanılması ve işlenmesi yüksek önem arz etmektedir. Kişisel verileriniz;

  • Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
  • Regülasyon ve uyum ile hukuki süreçlerin yönetimi,
  • Kamu kurum kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
  • İnsan kaynakları politikalarının belirlenmesi süreçlerinin yürütülmesi ve icrası,
  • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Aplikasyonların hazırlanması,
  • Mali konuların takip edilmesi,
  • Şirketimizin taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
  • Bilişim ve şebeke işletim sistemi alt yapısının kurulması, işletilmesi ve yedeklenmesi,
  • Şirketimize ait lokasyonların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
  • Satın-alma, satma, ihale ve satış işlemlerinin yürütülmesi,

   

  amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Böylelikle, Şirketimizin işleme faaliyeti KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. KVK Kanunu’nun 6.  maddesinde belirtilen kişisel veriler ise 6. maddedeki işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu çerçevesinde ve denetiminde, ciddi bir gizlilik içerisinde şirketimizce size hizmet gayesi ile kullanılmakta ve işlenmektedir. Şirketimiz tarafından sizlere ait verileri işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet edilerek verilerin doğru olmasına, işlemenin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat edilmektedir.

           3. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?

  Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerimizin gerektirdiği ölçüde, sizlere sunduğumuz hizmetin kalitesinin artırılması için yapılacak uygulamalar kapsamında yürüttüğümüz faaliyetin doğası gereği paylaşılması gereken taraflarla ve kanunen yetkili resmi mercilerle, aramızda hakim - bağlı şirket ilişkisi bulunan şirketlerle, yurt içi yurt dışı ortaklarımız - iştiraklerimizle, bankalar ve finans kuruluşlarıyla, Şirket faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı olduğumuz kuruluşlarla, Şirketimiz içerisinde Şirket adına çalışan ve hareket eden çalışanlar ile KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir. Çalışanlarımız bu verileri kanun ve gizlilik çerçevesinde kullanmakta ve işlemektedir. Bu veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca belirlenen politika ve prosedürlerimiz çerçevesinde, ilgili faaliyetlerimizin gerektirdiği süreyle işlenmekte olup Şirketimiz ile ilişkiniz kalmadığı, makul veya yasal bir gerekliliğin veya uygunluğun olmadığı durumlarda silinmektedir.

         4. İnternet Sitemizde Çerez Uygulaması

  Şirketimiz internet sitesine yapılan ziyaretler esnasında yukarıda bahsi geçen amaçlarla işlenecek veriler toplanırken çerezler (cookies) kullanabilir. Çerez adı verilen teknik iletişim dosyaları, bir internet sitesinin kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır.

  Çerezlerin kullanılma amacı, internet sitemizi ziyaret eden kullanıcılara kolaylık sağlamaktır. Çerezler aynı zamanda gelecekte internet sitemiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir. Çerezler, kişilerin internet sitemizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayarak sitemizin yapısını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olur. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.

  Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir. Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır.  Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirilebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurabilirsiniz.

  • Veri Sahibi Olarak KVK Kanunu 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

  KVK Kanunu’nun 11.  maddesi uyarınca kişisel verilerinizin;

  1. İşlenip işlenmediğini öğrenmek,
  2. İşlenmişse bilgi talep etmek,
  3. İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilmek,
  5. Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini istemek,
  6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek,
  7. Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıdaki (e) ve (f)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini istemek,
  8. Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
  9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmek,

   

  haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

   

  • Tarafımıza Bildirmiş Olduğunuz Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınızı Ne Şekilde Kullanabilirsiniz?

  KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında kişisel verilerinize ilişkin başvuru hakkınızı, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile birlikte Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule No: 1/1 Batı Ataşehir/İstanbul adresindeki Şirket merkezimize yazılı olarak, veya enerjisaenerji@hs01.kep.tr Kayıtlı E-posta Adresine (“KEP”) güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile şirketimize daha önce bildirilmiş ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

  Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in (“Tebliğ”) 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen;

   a) Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,

  b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,

  c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

  ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve

  d) Talep konusunun bulunması gerekmektedir. Bu kapsamdaki başvurularınızı, Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullarak yapabilirsiniz. Başvurunuz, şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilmekte olup ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilmektedir.

   

  Tebliğ’in 7. maddesi uyarınca, başvurunuza yazılı olarak cevap verilmesi durumunda on sayfaya kadar ücret alınmamaktadır.

   

  On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücretinin Tebliğ’e uygun olarak alınacağı hususunu bilgilerinize sunarız.

        5Değişiklikler

  Şirketimiz, kişisel verilere ilişkin politika ve prosedürlerinde mevzuat değişikliklerine uyumu sağlamak üzere değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  Saygılarımızla,

  Enerjisa Enerji A.Ş.

Kalite Politikası
 • Ana faaliyet alanlarımızda operasyonel mükemmelliğe ulaşmak için;

  • Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı,
  • Müşteri deneyimine odaklanarak süreç, ürün ve hizmetlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • Sektördeki gelişmeleri takip etmeyi, yasal mevzuatları ve uygulanabilir diğer şartları göz önünde bulundurarak yerine getirmeyi ve sektöre yön vermeyi,
  • Eğitim, gelişim ve etkili iletişim uygulamalarıyla, tüm Enerjisalılar arasında mükemmelliği, katılımcılığı, paylaşımcılığı ve yaratıcılığı teşvik ederek kalite kültürünü güçlendirmeyi,
  • İş ortaklarımız, hissedarlarımız ve toplum ile güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurmayı hedefleriz.

İş Sağlığı Güvenliği Politikası
 • İş Sağlığı ve Güvenliği konularında gösterdiği hassasiyetle, sektörün ve dünyanın öncü enerji şirketlerinden olmayı hedefleyen ENERJİSA ENERJİ A.Ş. olarak; dağıtım ve satış faaliyetlerimizde;

  • İş Sağlığı ve Güvenliğini işimizin doğal bir parçası olarak benimseriz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefleriz.
  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken önleyici yaklaşım ilkelerini benimseriz.
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
  • İş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak; çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit eder ve gerekli tedbirleri alırız.
  • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve bu alandaki performansımız ile yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştiririz.
  • Yönetimin desteği ile İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın işbirliği ile katılımını sağlarız.

   

  İş Sağlığı ve Güvenliğinden taviz vermeyiz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası
 • Enerjisa her türlü yöntemle topladığı ve işlediği, kendine ve paydaşlarına ait tüm bilgileri kritik varlıklar olarak kabul eder ve korunması için azami özen ve önem gösterir.

  Bu doğrultuda ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı referans alınarak, Enerjisa bünyesinde etkin bir şekilde Kurumsal Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi uygulanır.

  Kurumsal bilgi güvenliğinin temel amacı, Enerjisa tarafından toplanan ve işlenen her tür bilginin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğinin sağlanmasıdır. Enerjisa’nın kurumsal faaliyetlerinin doğası gereği, oluşabilecek, Enerjisa ve paydaşlarını etkileyebilecek maddi ve manevi zararların önlenmesi, oluştuğu takdirde erken tespit edilmesi ve olası etkilerinin asgari düzeye indirgenmesi konusunda gereken süreçlerin tasarlanması, işletilmesi, izlenmesi ve sürekli geliştirerek önlem alınması kurumsal bilgi güvenliğinin ana hedefidir.

  Pozisyonları veya görevlerinden bağımsız olarak tüm Enerjisa çalışanları ve ilgili üçüncü taraflar, Enerjisa’nın bilgi güvenliği ile ilgili uygulamalarına, politika ve prosedürlerine riayet eder. Kurumsal bilgi güvenliği politika ve prosedürlerinin ihlali disiplin cezası sonucunu doğurabilir ve ilgili mevzuat kapsamında cezai yaptırımlara neden olabilir.

  Her birimin yöneticisi, kurumsal bilgi güvenliği politika ve prosedürlerine uyumun sağlanması için kendi sorumluluk alanlarında gerekli her türlü tedbiri almak ve iş faaliyetlerini kontrol etmekten birinci derece sorumludur.

  Enerjisa, kurumsal olarak bilgi güvenliği ile ilgili uygulanabilir şartları karşılayacağını, Enerjisa’nın uymakla mükellef olduğu her türlü mevzuat, kanun, tebliğ ve benzeri düzenlemelere uyumluluğu sağlayacağını, sürdürdüğü Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni sürekli olarak iyileştireceğini taahhüt eder.

Müşteri Memnuniyet Politikası
 • Enerjisa Enerji A.Ş. Satış şirketleri (İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş., Başkent Elektrik Perakende Satış A.Ş., Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş.,) olarak, müşteri odaklı bir hizmet anlayışını benimseriz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde yasal mevzuatı göz önünde bulundururuz. Müşterilerimizin hizmet alanımızdaki taleplerine ve karşılaştıkları sorunlara hızlı çözüm üretmeyi hedefleriz. Kendimizi sürekli geliştirmek ve müşteri memnuniyetimizi arttırmak için çalışırız.

  Müşterilerimizin;

  • Taleplerini 7/24 iletebilmelerini ve mutlaka bilgilendirilmelerini sağlamayı,
  • İhtiyaçlarının farkında olmayı ve sorunlarına en hızlı şekilde çözümler üretmeyi,
  • Fikirlerine saygı duyulduğunu ve kendilerine adil ve objektif davranıldığını hissettirmeyi, işimizi her durumda etik ve insani değerler ışığında yapabilmeyi,
  • Kişisel bilgilerini güven altına almayı,
  • Haklarını yasal mevzuata uygun şekilde korumayı,
  • Daha iyi hizmet alabilmeleri için sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • En iyi müşteri deneyimini yaşayabilmeleri için çalışanlarımızı sürekli eğitmeyi,
  • Hesap verebilir, şeffaf, insana ve çevreye saygılı bir firmadan hizmet aldıklarını hissettirmeyi, hedefleriz.

  Çünkü biliriz ki, memnun müşteri, aldığı hizmetten mutlu olan müşteridir.

Çevre Politikası
 • Enerjisa Enerji A.Ş. olarak başta dağıtım ve satış iş kollarımız olmak üzere tüm faaliyetlerimizi aşağıdaki temel ilkelere göre gerçekleştiririz:

  • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
  • Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sürdürülebilir kalkınma ve kirliliğin kaynağında önlenmesi ilkelerini benimseriz.
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkları mümkün olduğu kadar kaynağında azaltarak; atıkların doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlarız.
  • İklim değişikliği ile mücadeleye katkı veririz. Bu kapsamda enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak ve sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütürüz.
  • En önemli doğal kaynaklarımızdan olan suyu verimli kullanarak faaliyetlerimiz için gerekli su kullanımını sürekli azaltmayı hedefleriz.
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan hava ve atık su emisyonlarımızı izler ve azaltmayı hedefleriz. Atık su kalitesinde ilgili yasal gereklilikleri sağlarız.
  • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda doğrudan ve dolaylı biyoçeşitliliğin korunması için özen gösteririz.
  • Çevre alanında ölçülebilir hedefler belirler, performansımızı bu hedeflere göre periyodik olarak değerlendirerek çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz.
  • Çevre yönetimi sistemimizin yöntem ve hedeflerini belirlerken tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız ve diğer paydaşlarımız ile üst yönetimimizin katkılarını alırız.
  • Kuruluşumuz genelinde çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi hedefleriz.
  • Başta çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortakları olmak üzere tüm iş ağımızı çevre alanında sorumlu faaliyetler sürdürmeleri yönünde teşvik ederiz.
  • Önemli çevre boyutuna sahip ürün-hizmet alımlarımızda yaşam döngüsü ilkesiyle uyumlu olarak gerekli çevre şartlarını belirler ve tedarikçilerimiz ile paylaşırız. Bu sayede, tedarikçilerimizin çevre performanslarının iyileşmesine katkı sağlarız.
  • Enerji sektörünün tüm paydaşlarında çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla sektördeki konumumuzun verdiği sorumluluk doğrultusunda farkındalık çalışmaları yapar, bu alanda sektöre liderlik etmeyi hedefleriz.
  • Tüm çalışmalarımızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı temel yol göstericidir.
  • Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde çevre politikamızın izlenmesi ve denetlenmesini sağlarız.

  Enerjisa Enerji bünyesindeki Sürdürülebilirlik Komitesi düzenli aralıklar ile toplanarak Çevre Politikası ve çevre performansını gözden geçirerek kararlar alır ve Yönetim Kurulu’na raporlama yapar.

  Çevre Politikası doğrultusunda sürekli takip ettiğimiz çevre performansını düzenli olarak Sürdürülebilirlik Raporlarıyla paydaşlar ile paylaşırız. Çevre alanındaki öncelikli konuları paydaş analizleri ve sektörü ilgilendiren yerel ve küresel eğilimler doğrultusunda belirleriz. Çevre Politikası’nın oluşturulmasında ve güncellenmesinde çevre alanında belirlediğimiz öncelikli konulardan yararlanırız.

  Çevre Yönetim Sistemi’ne ulaşmak için tıklayınız.