Politikalar
MENU

Politikalar

Kalite Politikası

Türkiye’nin lider enerji şirketi olma vizyonumuz doğrultusunda; satış ve dağıtım değer zinciri boyunca Toplam Kalite Yönetimi’ni başarı ile uygulamak için;

 • Yasal mevzuatları göz önünde bulundurarak, sektördeki gelişimleri takip etmeyi ve sektöre yön vermeyi,
 • Yüksek kaliteli ürün ve hizmetlerle müşterilerimizin memnuniyetini arttırmayı,
 • Gelişim, eğitim, mentorluk ve etkili iletişim uygulamalarıyla, tüm Enerjisalılar arasında mükemmelliği, katılımcılığı, paylaşımcılığı ve yaratıcılığı teşvik ederek kalite kültürünü güçlendirmeyi,
 • İş ortaklarımız, hissedarlarımız ve toplum ile güvene dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurmayı,
 • Süreç, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini sürekli iyileştirmeyi hedefleriz.

 

İşçi Sağlığı, İş Güvenliği (İSG) Politikası

İş Sağlığı ve Güvenliği konusuna gösterdiği hassasiyetle sektörün ve dünyanın öncü enerji şirketlerinden biri olmayı hedefleyen Enerjisa olarak;

 • İş Sağlığı ve Güvenliğini birinci önceliğimiz olarak belirleriz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği kültürümüzü geliştirmeyi ve sürdürmeyi hedefleriz.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yasal ve diğer yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
 • Her türlü iş kazasının ve meslek hastalığının önlenebilir olduğuna inanarak; Enerjisa için çalışanların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri önceden tespit eder ve gerekli tedbirleri alırız.
 • Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları da dikkate alarak İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ölçülebilir hedefler oluşturur, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirir ve bu alandaki performansımızı sürekli iyileştiririz.
 • Yönetiminin desteği ile İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının iyileştirilmesi çalışmalarına, organizasyonumuzun her kademesinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın, “Güvenlik için El Ele” yaklaşımı ile katılımını sağlarız.

İş Sağlığı ve Güvenliğinden asla taviz vermeyiz.

 

Bilgi Güvenliği Yönetim Politikası

Enerjisa olarak,  Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin ISO 27001 standardı gerekliliklerine göre kurulmasını ve sürdürülmesini hedeflemekteyiz. Sistemin temel amacı; regülasyon gereği korunması gereken, günlük operasyonların ve stratejik rekabet avantajının sürekliliğini garanti altına alan bilgilerin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini sağlamaktır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi için Enerjisa:

 • Kapsamda yer alan süreçler üzerinde tanımlı riskleri azaltmak veya bertaraf etmek için etkin ve yeterli bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımını oluşturur, bilgi güvenliği risklerini kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için gerekli kaynakları ayırır.
 • Çalışanların, üçüncü taraf ve paydaşlarının Bilgi Güvenliği’ne yönelik rol ve sorumlulukları hakkında farkındalığını arttırmak üzere düzenli eğitim ve öğretim aktiviteleri düzenler.
 • Kritik süreçlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planlarını ve sistemlerini geliştirir ve sürdürür.
 • Bilgi Güvenliği ihlallerini yönetmek ve tekrarlamasını önlemek için uygun önlemleri alır.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm uygulanabilir yasa, enerji piyasası regülasyonları, sözleşmeye dayalı yükümlülükler, endüstri standartları ve diğer ilgili iç ve dış gerekliliklere uyar, sürekli bu yönde iyileştirmelerde bulunur.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, güvenlik kontrol hedefleri belirleyerek, düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir.
 • Tüm çalışanların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politaka, prosedür ve kontrollerine uymalarını garanti altına alır.