×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Şirket Profili

Su Politikası

Enerjisa Enerji olarak sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda çevresel ayak izimizi azaltarak gezegen için pozitif etki yaratmayı amaçlarız.

Faaliyet alanlarımızda su; temizlik, sıhhi ve sulama amaçlı kullanılmaktadır. Kendi faaliyetlerimizden kaynaklı su etkilerimiz yüksek olmasa da; değer zincirimiz ve tüm paydaşlarımız için suyun öneminin farkındalığı ve bilinciyle hareket ederiz.

İmzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ve Enerjisa İnsan Hakları Politikası ilkeleri gereğince, gezegendeki tüm canlıların temiz su ve sıhhi koşullara erişim hakkını gözeterek aşağıdaki ilkeleri uygularız:

  • Su özelinde tabii olduğumuz ulusal/uluslararası mevzuata tam uyum sağlayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürürüz.
  • Su ve iklimle ile ilgili risk ve fırsatlarımızı ISO 14001 kapsamında ve kurumsal risk yönetimi süreçlerimiz ile entegre şekilde tanımlar, gözden geçirir ve raporlarız.
  • Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliği için iş süreçlerimizi sürekli olarak gözden geçirerek, en iyi uygulamaları benimser ve yenilikleri takip ederiz.
  • Faaliyet alanlarımızın tümünde su kaynaklarını korumak, su kirliliğini önlemek için gerekli önlemleri alır, tüketimimizi izler, raporlar ve daha da azaltmak için çalışmalar yürütürüz.
  • Suyun geri kazanılıp yeniden kullanılması, su tüketiminin azaltılması ve su izleme sistemlerinin iyileştirilmesine odaklanarak su performansımızın iyileştirilmesine ve kaynak verimliliğin arttırılmasına yönelik hedefler koyar projeler yürütürüz.
  • Çalışma alanlarımızda çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın sağlık ve refahını desteklemek amacıyla güvenli içme suyu temin etmek ve hijyen standartlarını uygulamak için gerekli önlemleri alırız.
  • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız başta olmak üzere bütün paydaşlarımızı, faaliyetlerini çevreye karşı sorumlu sürdürmeleri için teşvik ederiz.
  • Yaşam döngümüz boyunca kullandığımız her türlü araç ve ekipmandan kaynaklanan su ayak izini düşürmek amacı ile faaliyetlerimizde döngüsel ekonomiye geçiş olasılıklarını değerlendirir, bunların gerçekleşmesi için projeler uygularız.

Şirketimizin tüm faaliyetlerini kapsayan bu politikanın oluşturulması ve uygulanması; iş birimi çevre ve idari işler departmanlarının koordinasyonu ile sağlanır. Politikanın gözden geçirilmesi ve onaylanması Sürdürülebilirlik Departmanı ve Enerjisa Enerji Sürdürülebilirlik Yürütme Komitesi’nce gerçekleştirilir.