×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


İç Kontroller

İç Kontrol Sistemi’ni etkin ve sürdürülebilir yönetişimin en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz. İç Kontrol Sistemimiz’in öncelikli hedefi kontrol ortamının, bilgi ve iletişim kanallarının sürekli etkin ve etkili olmasını sağlamak ve böylelikle de üst yönetimin gözetim sorumluluğunu yerine getirmesine destek olmaktır.

Bu hedef doğrultusunda, Süreç Yönetimi, Risk Yönetimi, Kontrol Faaliyetleri ve İş Sürekliliği yapılarımızı etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere Periskop yazılımını kullanarak uçtan uca modelledik. Bu çalışmalar kapsamında iş süreçleri, süreçlerin birbirlerine olan etkileri, sahipleri, riskleri ve kontrollerine ilişkin şeffaf, güvenilir ve güncel bilgi akışı sağladık. Süreç, risk ve kontrol yönetimini dijital ortamda yürütüyor ve risklere yönelik kontrollerin etkinliği ve verimliliğini merkezi olarak takip ediyoruz.

Ortak Alanlar

Kurumsal Yönetim

Önceliklerimiz arasında biyoçeşitliliği korumak ve operasyonlarımızın ekosistem üzerindeki olası olumsuz etkilerini azaltmak bulunmaktadır. Çevre Politikamız, biyoçeşitliliği korumaya yönelik gösterdiğimiz tüm çabalarda rehber ni...

Risk Yönetimi

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yılına ait Küresel Risk Raporu’na göre, pandeminin başlangıcından bu yana sosyal ve çevresel riskler daha da artmaktadır. Sosyal bağların erozyona uğraması

Uyum Yönetimi

Uyum Fonksiyonu, uyum risklerinin tespiti ve önlenmesi, uyum farkındalığı yaratılması ve bu farkındalığın sürdürülmesi, uyum eğitimi düzenlenmesi, çalışanlara rehberlik edilmesi ve uyum yönetimi performansının düzenli olarak raporlanmasıyla...

Paydaş Katılımı

Faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşlarımızla ilişkilerimize değer veriyoruz. Geniş bir değer zinciri ile çalıştığımızdan, bu ekosistemdeki paydaşlarımızla güvene dayalı, açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kuruyoruz. ...

Sosyal Göstergeler

Sosyal Göstergelerimiz

İstek Listeniz Boş

Seçtiğin konu ve projeleri ekleyerek istek listeni oluşturabilir,
toplu bir şekilde PDF formatında indirebilirsiniz.