×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Kurumsal Yönetim

Güçlü bir kurumsal yönetim, uyum yönetimi, entegre risk yönetimi, iç kontrol mekanizması ile birlikte etkin paydaş katılımının performansımızı sürdürmede temel unsur olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda faaliyetlerimizin etkisini ve performansımızı paydaşlarımıza iletmeye odaklanıyoruz.

Günümüz yatırımcıları, bir şirketin uzun vadeli değer yaratma stratejisini ve uzun vadeli risk profilini değerlendirmek için standart hale getirilmiş bilgilere özellikle ihtiyaç duymaktadırlar.

Kültürümüz, etik ve uyum politikalarımız şirketimizin ilkeleri ile şekillenmektedir. Davranışların kültürü etkilediğine ve kültürün de şirket performansımızı belirlediğine inanıyoruz. Değer zincirimizde ilkelerimize uyum ve bu ilkelerin organizasyonumuzun tabi olduğu politikalar aracılığıyla her gün uygulanması bizim için büyük önem arz etmektedir.

Kurumsal yönetim yaklaşımımız Şeffaflık, Adillik, Sorumluluk ve Hesap Verebilirliğe dayalı 4 ana prensibe dayalıdır. Yönetim yaklaşımımızı bu prensiplere göre şekillendiriyor ve dünyadaki iyi uygulamaları rehber edinerek her yıl kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştiriyoruz. 2019 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer alıyoruz.

YÖNETİM YAPISI

Yönetim Kurulumuz, şirketimizin en üst yönetim organı olup, ikisi bağımsız olmak üzere sekiz üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO görevleri ayrı kişiler tarafından yürütülmektedir. Denetim Komitesi, Riskin Erken Tespiti Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu’na raporlama yapmaktadır. Süreç sahipleri liderliğinde performans göstergeleri, risk ve fırsatları belirliyor ve izliyor; kurumsal yönetimin etkinliğini arttırmak üzere gerekli iyileştirmeleri yerine getiriyoruz.

Ortak Alanlar

Risk Yönetimi

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yılına ait Küresel Risk Raporu’na göre, pandeminin başlangıcından bu yana sosyal ve çevresel riskler daha da artmaktadır. Sosyal bağların erozyona uğraması

Uyum Yönetimi

Uyum Fonksiyonu, uyum risklerinin tespiti ve önlenmesi, uyum farkındalığı yaratılması ve bu farkındalığın sürdürülmesi, uyum eğitimi düzenlenmesi, çalışanlara rehberlik edilmesi ve uyum yönetimi performansının düzenli olarak raporlanmasıyla...

İç Kontroller

İç Kontrol Sistemi’ni etkin ve sürdürülebilir yönetişimin en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz. İç Kontrol Sistemimiz’in öncelikli hedefi kontrol ortamının, bilgi ve iletişim kanallarının sürekli etkin ve etkili olmasını sağlamak ve böylelikle...

Paydaş Katılımı

Faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşlarımızla ilişkilerimize değer veriyoruz. Geniş bir değer zinciri ile çalıştığımızdan, bu ekosistemdeki paydaşlarımızla güvene dayalı, açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kuruyoruz. ...

Sosyal Göstergeler

Sosyal Göstergelerimiz

İstek Listeniz Boş

Seçtiğin konu ve projeleri ekleyerek istek listeni oluşturabilir,
toplu bir şekilde PDF formatında indirebilirsiniz.