×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik
Amacımız, Vizyonumuz, Misyonumuz

Amacımız: İnsanları ve endüstrileri enerjiye ulaştırmak ve Türkiye’de gelecek nesiller için daha güvenli, daha temiz ve daha iyi bir enerji geleceği sağlamaktır.

Vizyonumuz: Herkes sürdürülebilir bir enerji dünyasında yaşamalıdır.

Misyonumuz: Yarının ihtiyaç duyduğu altyapı ve hizmetleri kurarak sürdürülebilir enerji dönüşümünü hızlandırmaktır.

Projelerimiz
Kilometre Taşları
 • 2018
  Şubat
  Enerjisa Enerji'nin halka arzı
 • 2018
  Nisan
  Eşarj'ın çoğunluk hisselerinin satın alınması
 • 2018
  Haziran
  FTSE All - World Endeksine dahil olunması
 • 2018
  Kasım
  MSCI Small Cap Endeksine dahil olunması
 • 2019
  Mart
  Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olunması
 • 2019
  Mayıs
  Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Gruplarının oluşturulması ve ilk Sürdürülebilirlik Raporunun yayımlanması
 • 2019
  Ekim

  BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı olunması ve Enerjisa Enerji hisselerinin BİST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olunması

 • 2019
  Aralık
  İlk kez Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu alınması ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksine dahil olunması
 • 2020
  Ocak
  Türkiye Etik ve İtibar Derneği (TEİD) Üyeliği
 • 2020
  Mart
  İç Kontrol Sisteminin Kurulması
 • 2020
  Haziran

  Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Yol Haritasının Geliştirilmesi/Sosyal Yönetim ve İzleme Planının yanı sıra her bir dağıtım şirketine özgü Paydaş Katılım ve Kültürel Miras Yönetim Planının Oluşturulması

 • 2020
  Aralık

  İnsan Hakları Politikasının Yayımlanması

  10 üzerinden 9,46 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu

CEO Mesajı
Tüm faaliyetlerimizde çevreye saygılı ve sorumlu davranıyoruz. Dijitalleşme, demokratikleşme, düşük karbon emisyonlu büyüme, deregülasyon ve dağıtık üretim gibi küresel trendleri odağımıza alıyoruz. Çevresel performansımızı sürekli iyileştirerek faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedefliyoruz.
Murat Pınar
Enerjisa Enerji CEO

 

CFO Mesajı
Sektörde ve daha geniş ölçekte rol model olma hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarına öncülük etmek ve enerji dünyasının geleceğini aktif olarak şekillendirmek için çalışıyoruz.
Dr. Michael Moser
Enerjisa Enerji CFO