×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Risk Yönetimi

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2022 yılına ait Küresel Risk Raporu’na göre, pandeminin başlangıcından bu yana sosyal ve çevresel riskler daha da artmaktadır. Sosyal bağların erozyona uğraması, geçim krizleri ve zihinsel sağlığın bozulması önümüzdeki yıllarda en önemli ilk beş risk arasında yer alırken, kısa, orta ve uzun vadeli görünümlerde çevresel riskler, özellikle aşırı hava koşulları ve iklim eylemi sorunları en önemli riskler olarak görülmektedir. Orta vadede borç krizleri ve varlık balonunun patlaması gibi ekonomik riskler, uzun vadede ise jeoekonomik çatışmalar, jeopolitik kaynak rekabeti ve siber güvenlik sorunları gibi jeopolitik ve teknolojik riskler endişe verici konular olarak yer almaktadır.

YAKLAŞIMIMIZ

Risk yönetimi, kurumsal stratejimizi açık ve kesin olarak belirtmede, hedef belirlemede ve performansımızı takip etmede sağlam yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. Risk yönetimi politikalarımızla, enerji piyasalarındaki riskleri etkin bir şekilde yöneterek, sürdürülebilir ve öngörülebilir kârlılık sağlamayı ve satış ve dağıtım faaliyetleri sonucunda yaratılan değeri korumayı hedefliyoruz. Risk yönetimini sağlam yönetimin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirerek, Risk Yönetim Çerçevemizin finansal, operasyonel ve stratejik planlarımızı etkileyebilecek risk ve fırsatları belirlemesini amaçlıyoruz.

Bu çerçeve, riskleri çeşitli metodolojiler vasıtasıyla değerlendirme, sınıflandırma ve azaltma imkânı sunmaktadır. Bu çerçevenin nihai amacı, yönetim fonksiyonlarına şeffaflık sağlamak ve düzenli raporlamalar vasıtasıyla karar alma süreçlerini desteklemektir. CFO organizasyonu altındaki Merkezi Grup Risk Yönetimi fonksiyonu; risklerin skorlanması, risk yönetimi süreçlerinin takip edilerek iyileştirilmesi ve risklerin etkileri ve iyileştirme aksiyonlarıyla periyodik olarak raporlanmasından sorumludur.

COSO ve ISO 31000 gibi bu alandaki kalite standartlarının önerdiği, risk tespitinde ve risk yönetiminde iş birimlerine sorumluluk verme kıstasına uygun şekilde hareket ediyoruz. Aksiyonlarımızı COSO ve ISO 31000 gibi bu alandaki kalite standartları tarafından önerilen şekilde gerçekleştiriyoruz. İş birimlerinde, bu birimler ile merkezi risk yönetim fonksiyonu arasında köprü görevi görecek risk koordinatörleri görevlendiriyoruz.

Ortak Alanlar

Kurumsal Yönetim

Önceliklerimiz arasında biyoçeşitliliği korumak ve operasyonlarımızın ekosistem üzerindeki olası olumsuz etkilerini azaltmak bulunmaktadır. Çevre Politikamız, biyoçeşitliliği korumaya yönelik gösterdiğimiz tüm çabalarda rehber ni...

Uyum Yönetimi

Uyum Fonksiyonu, uyum risklerinin tespiti ve önlenmesi, uyum farkındalığı yaratılması ve bu farkındalığın sürdürülmesi, uyum eğitimi düzenlenmesi, çalışanlara rehberlik edilmesi ve uyum yönetimi performansının düzenli olarak raporlanmasıyla...

İç Kontroller

İç Kontrol Sistemi’ni etkin ve sürdürülebilir yönetişimin en önemli bileşenlerinden biri olarak görüyoruz. İç Kontrol Sistemimiz’in öncelikli hedefi kontrol ortamının, bilgi ve iletişim kanallarının sürekli etkin ve etkili olmasını sağlamak ve böylelikle...

Paydaş Katılımı

Faaliyetlerimizden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen tüm paydaşlarımızla ilişkilerimize değer veriyoruz. Geniş bir değer zinciri ile çalıştığımızdan, bu ekosistemdeki paydaşlarımızla güvene dayalı, açık ve şeffaf bir şekilde iletişim kuruyoruz. ...

Sosyal Göstergeler

Sosyal Göstergelerimiz

İstek Listeniz Boş

Seçtiğin konu ve projeleri ekleyerek istek listeni oluşturabilir,
toplu bir şekilde PDF formatında indirebilirsiniz.