×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Şirket Profili

Çevre Politikası

Enerjisa Enerji A.Ş. olarak başta dağıtım ve satış iş kollarımız olmak üzere tüm faaliyetlerimizi aşağıdaki temel ilkelere göre gerçekleştiririz:

  • Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
  • İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası emisyon hedeflerini gözetir, sürdürülebilir kalkınmanın temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine katma değer sağlamak için enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak ve doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütürüz.
  • Atık yönetimi hiyerarşisini benimser, faaliyetlerimiz sonucu atık oluşumunun öncelikle kaynağında önlenmesini, oluşan atıkların mümkünse geri kullanımını, aksi takdirde doğaya zarar vermeyecek şekilde geri dönüşümünün veya geri kazanımının sağlanmasını hedefleriz.
  • Çevresel etkilerimizi en aza indirmek için ölçülebilir hedefler belirler, performansımızı bu hedeflere göre periyodik olarak değerlendirerek çevre yönetim sistemimizi sürekli iyileştiririz.
  • Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı ilke ediniriz.
  • Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ekosistemin, habitatların ve biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi için özen gösteririz.
  • Çevre yönetimi sistemimizin kapsam, yöntem ve hedeflerini belirlerken tüm çalışanlarımız, müşterilerimiz, iş ortaklarımız, yatırımcılarımız ve diğer paydaşlarımız ile üst yönetimimizin katkılarını alırız.
  • Kuruluşumuz genelinde çevre bilincini geliştirmeyi, yaygınlaştırmayı ve sürdürmeyi hedefler, başta çalışanlar, tedarikçiler ve iş ortakları olmak üzere tüm iş ağımızı çevre alanında sorumlu faaliyetler sürdürmeleri yönünde teşvik eder, bu alanda sektöre liderlik etmeyi hedefleriz.
  • Önemli çevre boyutuna sahip ürün-hizmet alımlarımızda yaşam döngüsü ilkesiyle uyumlu olarak gerekli çevre şartlarını belirler ve tedarikçilerimiz ile paylaşırız. Bu sayede, tedarikçilerimizin çevre performanslarının iyileşmesine katkı sağlarız.

Çevre Politikası doğrultusunda sürekli takip ettiğimiz çevre performansını düzenli olarak Sürdürülebilirlik Raporlarıyla paydaşlar ile paylaşırız. Çevre alanındaki öncelikli konuları sektörü ilgilendiren yerel ve küresel eğilimler doğrultusunda belirler ve çevre politikamızı gerektiğinde günceller ve ilgili taraflarıyla paylaşırız.