×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Şirket Profili

Enerji Yönetim Politikası

Enerjisa Enerji A.Ş. olarak yürüttüğümüz tüm faaliyetlerimizde enerji tüketiminin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesi ile kaynakların verimli kullanılmasının sağlanmasını ve buna bağlı olarak enerji maliyetlerini azaltmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda enerji performansını ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi hedefleyen enerji yönetim sisteminin kurulmasını, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasını amaçlamaktayız.

Bu hedef ve amaçlara ulaşmak için Enerjisa Enerji A.Ş. olarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda etkin, kapsayıcı, gerçekçi ve entegre bir enerji yönetimi yaklaşımını üstlenir;

  • Tüm yasal gereklilikler ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi,
  •  Faaliyetlerimizde enerji verimliliğini arttıracak ölçülebilir hedefler koymayı, hedefleri periyodik olarak izlemeyi ve enerji performansını sürekli iyileştirmeyi,
  • Sürekli olarak izlenen enerji performansımızı periyodik olarak raporlamayı ve iç ve dış ilgili paydaşlar ile paylaşmayı,
  • Ürün, tasarım ve hizmet satın alımlarında enerji verimliliğini gözetmeyi,
  • Tüm bu amaç ve hedeflerin yerine getirilmesi için gereken kaynak ve bilgilerin mevcut ve ulaşılır olmasını sağlamayı,
  • Enerji yönetimi politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi ve teknolojik veya sektörel gelişmeler ışığında gerektiği durumlarda güncellemeyi taahhüt ederiz.