×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Şirket Profili

Aydınlatma Metni

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu sıfatıyla Enerjisa Enerji A.Ş. (“Şirketimiz”) olarak işlenecek kişisel verileriniz ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca hazırladığımız işbu aydınlatma metni ile sizi bilgilendirmek isteriz.

1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Veri sorumlusu olarak Enerjisa Enerji A.Ş.’nin kimliğine ilişkin bilgileri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

Veri Sorumlusu Adres (Yazılı Başvuru) E-posta Adresi Kep Adresi
Enerjisa Enerji A.Ş. Barbaros Mahallesi Begonya Sokak Nida Kule Ataşehir Batı Sitesi No:1/1 Ataşehir İstanbul kvk.enerjisaenerji@enerjisa.com.tr enerjisaenerji@hs01.kep.tr

 

 

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

 

KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİ AÇIKLAMA
Kimlik Ad-Soyad, Unvan, Şirket Bilgisi, TCKN, İmza, Vergi Kimlik Numarası, Baba Adı, Anne Adı, Doğum Tarihi, Vergi Kimlik No, Vergi Dairesi, Muhatap Adı, , Nüfus Cüzdanı Seri / Sıra No, Mersis No, Ticaret Sicil Numarası, Kaşe, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer, Uyruk, Pasaport No, Doğum Yeri, Son Geçerlilik Tarihi, Düzenlenme Tarihi, Geçerlilik Tarihi, Veren Makam, Belge Türü, Ülke Kodu, Belge No, Vergi Numarası, Kuruluş Tarihi ve Ticaret Sicil No, Ticaret Sicil Gazetesi Tarih ve Sayısı, Nüfus Cüzdanı Bilgileri, Plaka, Firma Adı
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Fotoğraf, kamera kayıtları
Hukuki İşlem İmza Sirküleri, Dosya Numarası, Mahkeme Kararları, Tapu Bilgileri, Yazı Sayısı, İhtarname, Yetki Tanımı, Dava Dosyası Bilgileri, Ölüm Belgesi, Belge Tarihi, Vekalet Bilgileri, Disiplin Kurulu Karar Bilgileri, İcra Dosya Bilgileri
İletişim Adres, Telefon Numarası, Elektronik Posta Adresi, Alternatif Adres, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP)
İşlem Güvenliği Tesisat No, KVH Bilgi, Okuma Dönemi, Sayaç Okuma Birimi, Başvuru Yönü, Yetki Süresi, Sayaç Bilgileri , Kullanıcı Adı, RFID Kart Numarası
Abonelik Bilgileri-Müşteri İşlem Tarife Bilgisi, Muhatap No, Nominal Değer Grubu, Müşteri Numarası, Tarife Tipi, Segment, Tarife Türü, Müşteri Tipi, ETSO Kodu, Saymanlık Bilgisi, Müşteri No, Abonelik, Hesap Numarası, Davranış Skoru, Sözleşme Başlangıç / Bitiş Tarihi, Tüketim Aralığı, Tüketim KWH Bilgisi, Sayaç No, Şikayet Konusu, Başvuru Konusu, Başvuru İçeriği ve Detayları, Sözleşme Sınıfı, Abonelik Başlangıç Bitiş Tarihi, Şarj İşlemleri Bilgileri, Eşarj Kart Numarası, Şasi Numarası, Sözleşme Barkod No, Elektrik sayacı bilgileri, abone grubu, sözleşme numarası, muhatap numarası, endeks ve tüketim bilgileri, Çağrı merkezi kayıtları
Finans Borç Bakiyesi, Borç/Alacak/Bakiye Bilgisi, Vergi Bilgisi, Otomatik Ödeme Talimatı, Endeks Bilgi, Banka Hesap Bilgisi/IBAN, Fatura No, Fatura Bilgisi, Teminat/Güvence Bedeli, Teminat/Güvence Bedeli, fatura, senet, çek bilgileri,
Risk Yönetimi Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler
Pazarlama Anket, çerez (cookie) kayıtları
Finans Bilanço bilgileri, finansal performans bilgileri, kredi ve risk bilgileri, malvarlığı bilgileri, banka hesap numarası, IBAN numarası
Pazarlama Anket, çerez (cookie) kayıtları
Satış Muhatap Adı, Muhatap Numarası, Teminat Bilgisi, Nominal Değer Grubu, Fatura Vade Tarihi, Tüketim Bilgisi, Abone Grubu
Lokasyon Bölge, Adres, Konum bilgisi
Açıklama Olayın Açıklaması

 

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Paylaştığınız kişisel verileriniz; Kanun ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak:

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
• Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
• Talep / Şikayetlerin Takibi
• Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
• Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
• Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
• Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütlmesi
• Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
• Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
• Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
• Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
• Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
• Yetkili Kişi Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
• İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
• Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
• Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
• Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
• Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
• İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi
• Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
• İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
• Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

Amaçlarıyla işlenecektir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR VE AKTARILMA AMAÇLARI

Kişisel verileriniz;


Üçüncü Taraf Aktarım Amacı
Ajans Sosyal Medya Hesaplarına İçeriklerin Yerleştirilebilmesi Amacıyla, Yayınlanması Amacıyla, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yurtdışı Tedarikçi Sözleşmenin İfası Amacıyla
Yurtiçi Tedarikçi Sözleşmenin İfası Amacıyla, Anketlerin Yapılabilmesi Amacıyla, Hediyelerin Üretilmesi ve İlgili Taraflara Kargo İle Gönderilmesi Amacıyla
Meteksan Hazırlanan Faturaların Yazdırılması Amacıyla
Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. Faaliyetlerin Topluluk Şirketi Tarafından Yürütülmesi Amacıyla , Faaliyetlerin Topluluk Şirketleri Tarafından Yürütülmesi Amacıyla, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Enerjisa Başkent Elektrik Perakende A.Ş. Faaliyetlerin Topluluk Şirketi Tarafından Yürütülmesi Amacıyla , Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış A.Ş. Faaliyetlerin Topluluk Şirketi Tarafından Yürütülmesi Amacıyla , Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi
İcra Dairesi Cevap Yazısının İletilebilmesi Amacıyla
ISIS E-Faturaların GİB'e İletilmesine Aracılık Edilmesi Amacıyla
Dağıtım E-Faturaların GİB'e İletilmesine Aracılık Edilmesi Amacıyla
KODA Arşivlenmesi Amacıyla
VİSTA Uçak, Tren, Araç Kiralama Taleplerinin Ajans Aracılığıyla Rezervasyona Dönüştürülebilmesi Amacıyla, Otel Konaklama Taleplerinin Ajans Aracılığıyla Rezervasyona Dönüştürülebilmesi Amacıyla
Avukatlar İcra takibi bilgilerinin sevk edilmesi ve takibin başlatılması amacıyla
Mahkemeler Yasal Yükümlülükler Gereği İlgili Evrakları Paylaşmak Amacıyla
Noter İhtarlanemin Hukuka Uygun Bir Kanal Kullanılarak iİetilmesi Amacıyla
Danışman Hukuki Danışmanlık Sağlabilmesi Amacıyla
EPDK Cevap Yazısının İletilebilmesi Amacıyla
KVKK ECevap Yazısının İletilebilmesi Amacıyla
Sözleşmeli Avukatlar Hukuk İşlerinin Yürütülebilmesi Amacıyla
Müşteri Teklif ve Sözleşmelerin Karşı Tarafa İletilebilmesi Amacıyla
Google Teklif ve Sözleşmelerin Karşı Tarafa İletilebilmesi Amacıyla
Tedarikçi Taleplerin Karşılanabilmesi Amacıyla, Tedarikçi İle Müşteri bBilgilerinin Paylaşılabilmesi Amacıyla
Bankalar Ödeme Bilgilerinin İletilebilmesi Amacıyla

 Aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz tarafından, ilgili kişilerin B bendinde yer verilen kişisel verileri Sistem Üzerinden, Elden aracılığıyla elde edilmektedir.

Kişisel veriler Şirketimiz tarafından aşağıdaki hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir.

 

Hukuki Sebep Veri Kategorileri
Açık rıza (Özel nitelikli veriler) Kimlik, Sağlık
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması Hukuki İşlem, Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem, Finans, Satış, Diğer - Seyahat Bilgisi, Özlük, Genetik Veri, Lokasyon, Açıklama, Seyahat Bilgileri
Yurtiçi Tedarikçi Sözleşmenin İfası Amacıyla, Anketlerin Yapılabilmesi Amacıyla, Hediyelerin Üretilmesi ve İlgili Taraflara Kargo İle Gönderilmesi Amacıyla
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. Hukuki İşlem, Kimlik, İletişim, Finans, Müşteri İşlem, İşlem Güvenliği, Satış, Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması İşlem Güvenliği, Kimlik, Müşteri İşlem, İletişim, Finans, Satış, Hukuki İşlem, Özlük, Mesleki Deneyim, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Diğer - Araç Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması Kimlik, İletişim, İşlem Güvenliği, Finans, Hukuki İşlem, Özlük, Mesleki Deneyim, Müşteri İşlem, Satış, Görsel ve İşitsel Kayıtlar

 

6. KİŞİSEL VERİLER İLE İLGİLİ HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamında, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı kişileri öğrenebilir, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz. Ayrıca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 7’nci maddesi çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ya da yok edilmesini isteyebilir, eksik veya yanlış işleme düzeltilmişse ya da silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri yapılmışsa bu durumun, verinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir ya da kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararının giderilmesini isteyebilirsiniz.

7. KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN HAKLARIN KULLANILMASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”de belirtildiği şekilde; kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da şirketimize bildirdiğiniz ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle veya yazılı olarak iletebilirsiniz. Başvurunuzda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’ inci maddesinin 2’ nci fıkrasında belirtilen;

a) Ad, soy ad ve başvuru yazılı ise imza,
b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası ve
d) Talep konusunun,

bulunması zorunludur. Başvurunuzu, şirketimizce yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak yanıtlayacağız.

İlgili Kişi Başvurunuzu, https://www.enerjisa.com.tr/ internet sitelerimizde KVKK sekmesi altında yer alan “İlgili Kişi Başvuru Formu” nu doldurarak da bize iletebileceğinizi belirtmek isteriz.