×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Kojenerasyon

Kojenerasyon ve Trijenerasyon nedir, neye yarar, işletmenize ne kadar tasarruf sağlar?

Enerjisa İle Enerji Performans Modeli

Enerjisa, Kojenerasyon ve Trijenarasyon alanlarında bir çözüm ortağı olarak enerjiyi tükettiğiniz yerde üretmenize olanak sağlarken; işletmenize özel iş modeli geliştirir, yatırım finansmanı sağlar ve kurulan sistemin performans riskini üstlenir.

İşletmenizdeki enerji kayıplarını ortadan kaldırarak, tasarruf etmesini güvence altına alır.

Performans Bizim Sorumluluğumuzda

Müşterilerimiz kendi iş alanlarına odaklanırken, Enerjisa olarak size uçtan uca çözüm sağlıyoruz. Sistemin projelendirilmesi, kurulması ve devreye alınıp yüksek performans göstererek çalışması, Enerjisa olarak sorumluluğumuz altında.

Enerji Performans Modelimiz ile finansmanı sağlarken, teknik ve operasyonel riskleri de üstleniyoruz. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren, elektrik ve ısı tüketiminin yüksek miktarda olduğu, gün içinde dengeli ve sürekli olduğu imalat sanayi ve hizmet sektörleri için verimlilik odaklı bir çözüm sunuyoruz.

Enerji Performans Sözleşmesi (EPS) süresince performans sorumluluğunu aldığımız projenin işletme ve bakım hizmetlerini de biz yürütüyoruz. Alanında uzman ekibimiz ve köklü kurumsal yapımızla hep yanınızda olmayı başarıyoruz.

İlk Yatırım Finansmanı Bizden

Sürekli ve kaliteli enerji isteğiniz için Enerji Performans Modelimizle, Enerjisa finansal gücünü kullanarak sizleri Kojenerasyon ve Trijenerasyon teknolojileri için yatırım finansmanı arayışından kurtarıyor, nakit akışınızı etkilemeden üretim/hizmet maliyetlerinize katkı sağlayacak birden çok yatırımı aynı anda gerçekleştirmenize olanak sağlıyoruz.

İhtiyaçlarınızı dikkate alarak birlikte oluşturduğumuz iş modelimizde, finansal anlamda güvende kalmanız ve yatırımınızın size sağlayacağı avantajlardan finansal sebeplerle mahrum kalmamanız için uzun vadeli bir iş birliği sunuyoruz.

Tasarruf Odaklı Çözüm

Kojenerasyon ve Trijenarasyon sistemleriyle ihtiyacınız olan enerjiyi tükettiğiniz yerde üreterek, verimliliğinizi artıran tasarruf odaklı bir ekosistem kurabilirsiniz. Kurulan sistemle iletim ve dağıtım hatlarında oluşan kayıplar engellenerek sistemden elde edilecek fayda artırılır.

Siz de Kojenerasyon veya Trijenerasyon sisteminin kurulumuyla enerjisini tükettiği yerde üreten şirketler arasında yerinizi alabilir, şebekeye bağımlılığınızı azaltarak kesintilerden en az etkilenecek şekilde kendi elektriğinizi üretebilirsiniz.

Müşteriye Özel Çözüm

Kojenerasyon ve Trijenarasyon sistemlerinin en verimli olduğu sektörler, elektrik ve ısı enerjisi tüketiminin yüksek olduğu sanayi ve hizmet sektörleridir. Ancak her bir işletmenin ihtiyacı farklılaşmaktadır. Bu çözümlerimizle, müşterilerimizin ihtiyacına özel tasarım ve işletme seçenekleri sunuyoruz.

Kojenerasyon Nedir?

Kojenerasyon, elektrik ve ısı enerjisinin eşzamanlı üretildiği sistemdir. Elektrik ve ısı enerjisinin tüketildiği yerde üretilmesini sağlayan bu sistem, elektrik üretilirken ortaya çıkan ısıl enerjiyi sisteme geri kazandırır ve enerji tasarrufu sağlar. Ayrıca tüketim noktasında üretim yapılmasıyla enerji iletilirken oluşan kayıplar da en aza indirilir. Böylece tek bir sistemle elektrik üretilebilir, binalar ısıtılabilir, sıcak su ihtiyacı karşılanabilir. Kojenerasyon ile üretilen termal enerji, endüstriyel tesislerde ve hizmet sektöründe ısının kullanıldığı başka yerlerde de (buhar, kızgın yağ vb.) değerlendirilebilir

Kojenerasyonun bir başka ismi de ‘bileşik ısı-güç üretim’ teknolojisidir. Kojenerasyon kelimesi; İngilizce ‘co-generation’ kelimesinden dilimize girmiştir. İhtiyaç duyulan elektrik ve ısınma enerjisinin tek bir kaynaktan üretilmesi anlamına gelir.

Kojenerasyon Sistemlerinin Faydaları Nelerdir?

Elektrik ve ısı enerjisi, üretildiği merkezlerden tüketileceği yerlere ulaşana kadar kayba uğrar. Kojenerasyon sistemleri ise elektrik ve ısıyı tüketildiği yerde üreterek, iletim ve dağıtım kayıplarının minimuma indirilmesini sağlar. Dağıtım ve iletim sistemlerinde enerji kaybını önlemekle kalmaz, aynı zamanda iletim ve dağıtım sistemlerinde gerek duyulan ilave yatırım ihtiyacını da ortadan kaldırır. Dahası, Kojenerasyon sistemleri atık ısının kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesini sağladığı için, yüksek verimlerde üretim yapılmasını mümkün kılar.

Kojenerasyon aynı zamanda, elektrik ve ısı ihtiyacını tek kaynaktan (doğal gaz) karşılayarak enerjinin verimli ve yüksek tasarruflu kullanılmasını sağlar. Hem tesislerin karbon ayak izini azaltarak çevre kirliliğini önlemeye yarar, hem de tesislerin enerji tedarikinde dışa bağımlılığını azaltır. Dünyamızda enerji üretimi için kullanılan fosil yakıtlar her geçen gün daha da pahalılaşıyor. Kojenerasyon sistemleri, enerjinin azami verimde kullanılmasını sağlayarak hem tasarruf sağlar hem de çevreye katkıda bulunur.

Trijenerasyon Nedir?

Trijenerasyon, ısı ve elektrik üretimi sağlayan kojenerasyon sistemine ek olarak ‘soğutma’ faydasının da sağlanmasıdır. Trijenerasyon sistemleri, tesislerde elektrik ve ısı enerjisi ürettiği gibi ayrıca soğutma sistemleri için soğuk su üretir. Bir başka deyişle Trijenerasyon, tek bir enerji kaynağından yararlanılarak elektrik, ısıtma ve soğutma enerjilerinin eş zamanlı üretimidir. Trijenerasyon sistemleri mevsimsel veya sürekli soğutma ihtiyacı olan işletmelere uygulanarak tasarruf ve yüksek enerji verimliliği sağlar.

Kojenerasyon ünitesi bir alternatör ile donatılmış ve doğal gaz ile çalışan bir gaz motorundan oluşur. Bu motor elektrik üretirken aynı zamanda ısı salar. Bu ısının geri kazanımı ile kojenerasyon sistemi tamamlanmış olur. Trijenerasyon sistemi ise, birleşik ısı ve güç sistemine (Kojenerasyon), termal enerjinin soğurmalı ısı kazanım sistemi eklenmesiyle oluşur. Termal enerji kısmen ısıtma sisteminde geri kazandırılır, kalanı ise soğurmalı soğutma sistemi tarafından soğutma sisteme aktarılır. Soğurmalı soğutma sistemi enerji kaynağı olarak elektrik yerine atık ısıyı kullanır. Böylece işletmeniz tüm enerji giderlerinden tasarruf sağlar.

Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri Ne Kadar Tasarruf Sağlar?

Sadece elektrik üreten gaz türbin ve motorları, kullandığı yakıtın ancak % 40 ila % 45 kadarını elektriğe çevirir ve büyük bir enerjinin atık ısı olarak kaybına sebep olur. Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri, bu atık ısıyı kullanarak enerji tüketiminde % 30-40 arasında tasarruf sağlar. Yani sadece elektrik üreten bir gaz türbini veya gaz motoru, yakıt girdisinin sadece % 40-45 kadarını elektriğe çevirirken; kojenerasyon sistemlerinde verim % 80 - 90’lara ulaşır. Trijenerasyon sistemlerinde ise verim % 95’lere ulaşmaktadır.

Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemlerinde Kullanılan Yakıtlar Nelerdir?

 • Fosil Yakıtlar: Doğal gaz, LPG, LNG

 • Yenilenebilir Yakıtlar: Biyogaz, Biyodizel, Biyokütle

 • Atık ısı

 • Katı atıklar

 • Jeotermal enerji

Enerjisa’nın Kojenerasyon ve Trijenerasyon santrallerinde temin edip kurulumunu üstlendiği birçok ekipman kullanılır. Bu ekipmanlar aşağıdaki gibidir.

 • Gaz türbini, buhar türbini, içten yanmalı motor

 • Jeneratör, alternatör

 • Atık ısı geri kazanım ünitesi

 • Soğurmalı soğutma sistemi

Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemleri Nerelerde, Hangi Sektörlerde Kullanılır?

Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri; buhar, sıcak su, sıcak gazlar/hava, v.b. gibi ısıtma ve soğutmaya sürekli ihtiyaç duyan sanayi tesislerine uygulanabilir. Kojenerasyon/Trijenerasyon teknolojisinin en verimli olduğu sektörler, elektrik ve ısı tüketiminin yüksek miktarda, gün içinde dengeli ve sürekli olduğu imalat sanayi ve hizmet sektörleridir.

Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri özellikle, 7/24 hizmet veren hastaneler için de değerli bir yatırımdır. Hastane ve otellerin ısıtma, soğutma ve elektrik enerji tüketimini kesintisiz bir şekilde sürdürmesi büyük önem taşır. Bu yüzden Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri hastane ve otellerin enerji maliyetlerinde büyük avantaj, tasarruf ve verim sağlar.

Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemlerinin Kullanıldığı Yerler

Tekstil sektörü

Gıda sektörü

Plastik ve ambalaj sektörleri

Kâğıt endüstrileri

Hastane

Otel

Okul

Alışveriş Merkezleri

Havaalanı ve Havacılık hizmet binaları

Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemlerinin Avantajları Nelerdir?

 • Enerjiyi, kullanıldığı yerde üreterek enerji verimliliğini artırır.
  1
 • Geleneksel (ayrık) elektrik santrallerine ve kazanlara göre elektrik ve ısı üretiminde % 35-40 verim artışı sağlar.
  2
 • Klasik sistemlerde atmosfere salınan atık ısı, geri kazanılarak kullanıldığı için CO2 emisyonunu azaltır. Dolayısıyla tesislerin karbon ayak izini azaltarak çevre dostu bir yaklaşım sağlar.
  3
 • Elektrik ve ısıtma maliyetlerinden tasarruf sağlar.
  4
 • Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemlerinde kullanılan ekipmanların ömrü uzun ve bakım maliyetleri düşüktür.
  5
 • Kojenerasyon veya Trijenerasyon sistemi kuran işletmelerin toplam enerji giderleri azalır. Kojenerasyon Dönüşüm nihai ürün veya hizmet kalitesinde bir aksama olmadan gerçekleşir.
  6
 • Azalan enerji maliyetleri ile tesisin/işletmenin rekabet gücü artar.

  7
 • Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri enerji temininde güvence verir, uygulanacak opsiyonel çözümlerle kesinti ve aksamalara karşı korur. Enerji devamlılığına ve enerji kalitesinin artmasına sebep olur.
  8
 • Sistemdeki parça sayısının azlığı sebebiyle gürültü ve ses kirliliği yapmaz.
  9
 • Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemlerinin işletme maliyeti düşüktür. Bu sistemler, enerji devamlılığı sayesinde kısa sürede yatırım maliyetlerini geri öder.
  10

7 Adımda Kojenerasyon ve Trijenerasyon Kurulumu

Tüketim Analizi

Müşterinin elektrik faturaları ile doğal gaz faturaları temin edilir ve analizi yapılır. Bu faturalarda müşterinin geçmişe dönük saatlik tüketim verileri detaylıca analiz edilir. Yasal düzenlemeler, tabi olduğu yönetmelik, teknolojik uygunluk ve diğer kriterler bu analizde değerlendirilir. Enerjisa, geçmiş tüketim verileri eksiksiz sağlandığında, doğru sistem boyutlandırması sorumluluğunu üstlenir. ‘Teorik tasarım ve iş modeline uygunluk değerlendirmesi’ bu aşamada yapılır.

Saha Analizi

Enerjisa ekipleri tesisi ziyaret eder ve detaylı saha analizi yapar. Elektriksel ve mekanik altyapı uygunluğu, alan ve mekân uygunluğu, Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri için hangi teknoloji ve ekipmanın seçileceği, halihazırdaki sistemle Kojenerasyon veya Trijenerasyon sisteminin entegrasyonunun nasıl sağlanacağı, doğal gaz altyapısı incelenir.

Yatırım Analizi

Yatırım ve maliyetlerin geri dönüşü hesaplanarak, yatırım süresi belirlenir. Maliyet öngörüleri, geri ödeme planı oluşturulması ve geri ödeme mekanizması bu aşamada kurgulanır.

Sözleşme İmza Süreci

Enerjisa ile müşteri arasında uzun vadeli bir sözleşme imzalanır. Müşteri ve Enerjisa’nın taahhütleri detaylıca belirlenir.

Tedarik ve Mühendislik Tasarımı

Ekipmanın seçimi yapılır ve tedarik şekli belirlenir, projenin mühendislik tasarımı hazırlanır. Mevcut sistemi Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemine entegre etmek için projelendirme başlatılır.

Kurulum ve Devreye Alma

Enerjisa’nın uzman ekipleri kurulum, montaj ve sistemi devreye alma çalışmalarını başlatır. Sözleşme boyunca işletme sorumluluğu Enerjisa’ya aittir. TEDAŞ geçici kabulünün yaptırılarak sistemin devreye sokulması Enerjisa’nın sorumluluğundadır.

Raporlama, Takip ve Bakım: Sürekli Performans Garantisi

Ek ücret talep edilmeksizin ve tamamen şeffaf olarak, tüm raporlama, sistem takibi ve bakım Enerjisa tarafından üstlenilir. Fayda analizi ve aylık raporlamalar sayesinde müşteriler, Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemlerinin faydaları ve tasarruf oranları hakkında düzenli bilgilendirilir.

Neden Enerjisa?

Enerjisa’nın sunduğu Kojenerasyon ve Trijenerasyon uygulamaları, enerji tüketimini azaltırken işletmenin üretkenliğini de artırır ve sürdürülebilirliği teşvik eder. Bu sistemler ile hem enerji maliyetlerinde düşüş hem de sera gazı salımını azaltarak çevreye katkı sağlanır. Enerjisa, sağladığı yenilikçi finansman yaklaşımıyla yatırımın finansal yükünü hafifletirken, sistemlerin kurulumunu işletmenin faaliyetlerini aksatmadan gerçekleştirir.

 • Kurulacak sistemin yüksek verimde çalışmasını hedefler.

 • Yatırımın bir kısmını veya tamamını finanse eder.

 • Baştan sona projenin her aşamasını üstlenir.

 • Ön proje analizi, saha çalışması, detaylı proje tasarımı, tedarik, kurulum, TEDAŞ kabulü, proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri gibi kapsamlı hizmetler sunar.

 • Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri; müşterilerin hava kirliliğinin azalmasına katkıda bulunmasına, azaltılmış karbon emisyonları ile doğaya ve geleceğe hizmet etmelerine rehberlik eder.

 • Proje kapsamında teknik ve finansal riskleri üstlenir.

Ürün Broşürü

Kojenerasyon ve Trijenerasyon sistemleri hakkında bilgi alabileceğiniz broşürümüzü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Sizi Arayalım

Talebiniz alınmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
Teşekkürler.