×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Müşteri İşlemleri

Yönetmelik Değişikliğinden Etkilenen Müşteriler İçin Sıkça Sorulan Sorular

Bu sayfada paylaşılan bilgiler yalnızca Serbest Tüketici Portföyünde yer alan ve sabit tarife ile faturalandırılan müşteriler için geçerlidir.

GENEL SORULAR

Yekdem birim bedeli nedir?
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması anlamına gelen bu kavram, yenilenebilir enerji santrallerinin teşvik mekanizmalarının oluşturduğu maliyet/faydanın birim tüketime karşılık gelen bedeli ifade etmektedir.

Neden böyle bir değişiklik yapılıyor?
Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi’nde yer alan sabit birim fiyatların, küresel ve yerel çaptaki fiyat oynaklıklarından minimum düzeyde etkilenmesi ve sözleşme süresince sabit kalması adına tüm faktörler tarafımızca titizlikle değerlendirilmektedir. Bunun neticesinde size hizmet verdiğimiz süre boyunca meydana gelen maliyet değişikliklerini önceden yaptığımız çalışmalar sayesinde öngörebildik ve sözleşme hükümlerine sadık kaldık. Ancak enerji maliyetlerindeki artışlar ile birlikte Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizmasına İlişkin Yönetmelikte yapılan beklenmedik mevzuat değişikliği maliyetlerimizi olumsuz yönde etkilemiş, bunun sonucunda tarafımızca hesaplama yöntemimizi değiştirme zorunluluğu doğmuştur.

Bu yönetmelik değişikliğini nereden görebilirim?
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun web sitesinde Elektrik Piyasası Mevzuat Listesi sayfasında (https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/23-2-3/mevzuat) Yönetmelikler başlığı altında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi Ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik başlığına tıklandığında 01.03.2022 tarihli değişiklik görüntülenebilir.

Yönetmelik değişikliği ne zaman yapıldı?
01.03.2022 tarihli ve 31765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile YEKDEM kapsamındaki ödeme yükümlülük oranı hesaplama yönteminde değişiklik yapılmıştır.

100.000 KWh üstü tüketimi olup Serbest Tüketici Portföyünde yer alan ve sabit tarife ile faturalandırılan müşteriler için,

Faturamda ne değişecek?
Sözleşme imza tarihinde anlaşılan sabit birim fiyat ile faturalar oluşturulmaya devam edilecektir. Buna ek olarak YEKDEM ile ilgili mevzuat değişikliğinden kaynaklanan ek maliyet için faturada (+/-) tutar alanında eklenecektir. Ek maliyet kalemi, önceki dönemlere ait gerçekleşen maliyetleri içerecektir.

Yönetmelik Değişikliği Ek Tahakkuk Fark Birim Bedeli hesaplama yöntemiyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Bu değişiklik benim faturamı ne zaman etkilemeye başlayacak?
1 Mayıs 2022'den itibaren oluşacak faturalarınızda Yönetmelik Değişikliği Fark Birim Bedeli’ni görmeye başlayacaksınız.

Fark birim bedelini faturamda nasıl görebilirim?
Fark birim bedeli faturalarda "Yönetmelik Değişikliği Fark Bedeli" olarak gösterilecektir.

Faturanızda "Diğer Bedeller" altındaki (+/-) tutar alanında yer verilecek olup fatura mesaj alanında da ilgili tutara ait detaylara yer verilecektir.

Fark birim bedeli nasıl hesaplanıyor?
Yönetmelik değişikliği fark birim bedeli hesaplama yöntemiyle ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

100.000 KWh altı tüketimi olup Serbest Tüketici Portföyünde yer alan ve sabit tarife ile faturalandırılan müşteriler için,

Faturamda ne değişecek?
Yeni bir Elektrik Satış Sözleşmesi akdetmiş olmanız halinde, faturanız yeni Elektrik Satış Sözleşmenizde yer alan sabit birim fiyat üzerinden oluşacaktır.

Bu değişiklik benim faturama ne zaman etkilemeye başlayacak?
Yeni bir Elektrik Satış Sözleşmesi akdetmiş olmanız halinde Sözleşmenizde yer alan enerji tedarik başlangıç tarihinden itibaren elektrik tedarikiniz yeni Sözleşmenizde kararlaştırılan birim fiyat üzerinden faturalandırılacaktır.

Yeni sözleşmeden kaynaklı Güvence Bedeli ödeyecek miyim?
Hayır, yeni sözleşme imzalamanız durumunda sizden ek bir Güvence bedeli talep edilmeyecek.