×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Medya Merkezi

Enerjisa Enerji, Türkiye ve Avrupa Komisyonu’nun yeşil mutabakat eylem planlarına destek veriyor

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı Enerjisa Enerji, Avrupa Komisyonu ile Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak açıklanan iki yeni eylem planına da destek vereceğini açıkladı. Yeşil enerji kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hem topluma ve çevreye karşı sorumlulukları hem de kaçırılmayacak bir fırsat olarak gördüklerine dikkat çeken Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar , “Türkiye gibi yüksek potansiyele sahip bir ülkede, bu eylem planlarının her açıdan derinlemesine incelenmesi gerektiğine inanıyorum. Biz Enerjisa Enerji olarak müşterilerimizi, iş dünyasının paydaşlarını ve şehirlerimizi eylem planlarının uygulamalarına dahil etmek adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Sabancı Holding ve E.ON’un çoğunluk hisselerine sahip olduğu ve halka açık bir yapıda faaliyetlerini yürüten elektrik dağıtım ve satış sektörünün lider oyuncusu Enerjisa Enerji, Ekim 2019’da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) imzacısı olmuş; ardından Ocak 2020’de ise ilk kez Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu alarak BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girmişti. Bu doğrultuda sürdürülebilirlik stratejilerini ve yol haritasını geliştirmeye devam eden Enerjisa, geçtiğimiz günlerde Avrupa Komisyonu ile Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik olarak açıklyeanan iki eylem planına da destek verdiğini açıkladı.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar :
“İklim değişikliği ile mücadele, başlıca sorumluluklarımız arasında”

Yeni açıklanan eylem planlarına ilişkin görüşlerini paylaşan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, eylem planlarının iklim değişikliği ile mücadele noktasında büyük önem taşıdığına ve Enerjisa Enerji’nin de bu konuyu sahiplenmeyi başlıca sorumlulukları arasında gördüğüne vurgu yaptı. Pınar, “Yeşil enerji kullanımının yaygınlaşmasına katkı sağlamayı topluma ve çevreye karşı sorumluluğumuz olarak gördüğümüz gibi, aynı zamanda kaçırılmayacak bir fırsat olarak da görüyoruz. Türkiye gibi yüksek potansiyele sahip bir ülkede bu eylem planlarının her açıdan derinlemesine incelenmesi gerektiğine inanıyorum. Biz Enerjisa Enerji olarak müşterilerimizi, iş dünyasının paydaşlarını ve şehirlerimizi eylem planlarının uygulamalarına dahil etmek adına var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye elektrik enerji dağıtım ve satış pazarının öncü oyuncusu olarak tüm paydaşlarımız için yarattığımız faydayı en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kavramını sadece alınacak bir dizi aksiyon olarak değil, aynı zamanda DNA’mızın sağlam bir parçası ve iş stratejimizin itici güçlerinden biri olarak görüyoruz. 2018 yılında başarılı halka arzı takiben, uzun vadeli değer yaratma amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda stratejik ve bütüncül bir yaklaşım geliştirmek için kurumsal sürdürülebilirliğe odaklandık. Sürdürülebilirliği hisse hikâyemizin önemli bir parçası ve etkin bir stratejik yönetim için kritik bir araç olarak konumlandırıyoruz. Sürdürülebilirliği süreçlerimize entegre ederken, küresel çevre ve sosyal standartlara uymanın yanı sıra toplumsal farkındalığı da yükseltiyoruz. Henüz geçtiğimiz hafta Ayvalık Küçükköy’de UNDP ve Sabancı Üniversitesi ile birlikte gerçekleştireceğimiz SENTRUM ( Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi )’un lansmanını gerçekleştirdik. Proje ile 18 ay boyunca Ayvalık Küçükköy ’ de olacağız . Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları’ nın 10 tanesine doğrudan dokunacak şekilde ve başta enerji verimliliği olmak üzere farkındalık çalışmaları yapacağız. Özellikle Enerji Verimliliği konusu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın da strateji belgelerine girmiş önemli bir dinamik. Bu noktada Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kendimize de referans olarak alıyoruz. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansımız ile enerji sektöründe lider bir şirket olma vizyonumuz ile sürdürülebilirlik stratejimizi bu metrikleri entegre edecek şekilde oluşturduk.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ olarak sorumluluk bölgelerimizde bulunan 14 ilde, 10 binden fazla çalışma arkadaşımızla, yaklaşık 21.5 milyon kullanıcıya elektrik dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Türkiye’deki her 4 kişiden 1’inin elektriğini sağlıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz illerde çalışmalarımızı insan, çözüm ve inovasyon odaklı yürütüyor, yalnızca bugünün operasyonları için değil, geleceğin şebekesi için de planlamalarımızı hayata geçiriyoruz. 2020 yılında AYEDAŞ, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ olarak toplam 1.960 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Tüm faaliyetlerimizi sürdürülebilirlik odağına alarak yürütürken, geçtiğimiz yıl teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı tüm müşteri çözümlerimizi “İşimin Enerjisi” çatısı altında bir araya getirdik. Bu kapsamda, elektrikli araçlar için şarj istasyonları kurulumu alanında operasyonlar gerçekleştirerek yeşil enerji kullanımını destekleyen Eşarj, Yenilenebilir Enerji Santralleri, Enerji Verimliliği Uygulamaları, Sertifikalı Yeşil Enerji başta olmak üzere doğa dostu müşteri çözümlerini kamu ve özel sektörden müşterilerimizle paylaşıyoruz. Biz de Enerjisa olarak bu amaçla önümüzdeki 5 yıl boyunca tüm iş kollarımızda toplam 15 milyar TL şebekeye ve sürdürülebilir teknolojilere yatırım yapmayı planlıyoruz.

Elektrik enerjisinin; hava ve su gibi yaşamsal bir ihtiyaç olduğu bilinciyle, kuralları yeniden yazılan enerji sektöründeki değişim ve trendleri yakından izleyerek, toplumun tüm kesimlerinin sağlıklı yaşam standartlarına sahip olabilmesi için çalışmayı sürdürüyoruz”.

Yeşil ve döngüsel ekonomi için eylem planı
Avrupa Birliği üyelerinin 2050 itibarıyla sıfır karbon bir ekonomi olma hedefine yaklaşabilmeleri için bir dizi yasal düzenleme içeren “Fit for 55” adlı yeşil paket, AB’nin şimdiye kadar açıkladığı en iddialı iklim değişikliyle mücadele planı olarak dikkat çekiyor. Paketin öncelikli hedefi, birliğin 2030 yılı itibarıyla karbon emisyonlarını 1990’lı yıllara göre yüzde 55 oranında düşürmesini sağlamak. “Fit for 55” paketi kapsamında jet yakıtlarının vergilendirilmesi, dizel ve benzinli araçların satışının 20 yıl içinde tamamen durdurulması, Türkiye gibi AB ülkeleriyle ticaret yapan ekonomilerin de yeşil dönüşüm yaşamalarını sağlayacak karbon vergisine kadar birçok tartışmalı yasa tasarısı bulunuyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” ile de Türkiye’nin sürdürülebilir ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişine katkı sağlanması hedefleniyor. Eylem Planı kapsamında; sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel bir ekonomi, yeşil finansman, temiz, ekonomik ve güvenli enerji arzı, sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı ulaşım, iklim değişikliği ile mücadele, diplomasi ve Avrupa Yeşil Mutabakatı bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri başlıkları altında belirlenen hedeflere ulaşılması amacıyla hayata geçirilecek eylemlere yer veriliyor.