×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


İşimin Enerjisi

Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği ile ilgili broşürümüze ulaşmak için tıklayınız.

Enerji verimliliği projeleri nasıl çalışır, şirketinize faydaları nelerdir, Enerjisa nasıl bir rol üstlenir?


Enerji Verimliliği Nedir?
Enerji verimliliği, mevcut üretim veya hizmeti daha az enerji tüketerek gerçekleştirmektir. Enerji verimliliği uygulamaları %80'e varan enerji tasarrufu sağlayabilir. Yüksek verimli ekipmanlarla genel enerji tüketimini azaltarak kuruluşların sürdürülebilirlik hedeflerine yardımcı olur.

Peki Enerji verimliliği projelerinin işletmenize sağlayacağı kazanımlar nelerdir?


Enerji Verimliliği Temel Kazanımları
Enerji verimliliği projeleri:

 • Enerji giderlerinden %80’e varan tasarruf sağlar,

  Enerji Verimliliği
 • ESCO (Enerji Performans Sözleşme Modeli) sözleşmesi kapsamında mevcut ekipmanı verimli ekipmanla maliyetsiz yeniler,
 • Devlet hibeleri almanızı sağlar,
 • Verimli ekipmanın daha uzun ömürlü olması nedeniyle düşük bakım maliyetleri yaratır,
 • Tükenebilir enerji kaynaklarını verimli kullanır,
 • Karbon ayak izini azaltır,
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk profilini artırır.


Enerji Verimliliği Nerede Uygulanır?
Enerji verimliliği uygulamaları, enerji tüketiminin olduğu her noktada uygulanabilir. Enerji verimliliğinde en büyük potansiyel sanayi sektörü, hizmet sektörü ve kamu binalarındadır.

Enerji verimliliği uygulamaları fabrika ve ticarethanelerde tüketilen enerjiyi azaltır. Bu nedenle işletmelerin en önemli tasarruf alanıdır.
Proje süreci nasıl işler?
Enerji verimliliği projelerinin hedefi mevcut konfor şartlarını koruyarak enerji tüketimlerini düşürmek; ürün ve üretim kalitesinde herhangi bir değişiklik olmadan enerji tüketimlerini azaltmaktır. Bu hedef doğrultusunda Enerjisa’nın uzman ekipleri, tesis veya fabrikanızda kullandığınız enerjinin verimsiz olduğu alanları tespit eder, projeyi tasarlar, gerekli ekipmanı kurar ve işletir. Maliyet gerektirmeden dönüşümünüzü gerçekleştirir. Bunun için bir Enerji Performansı Sözleşmesi (EPS) hazırlanır.


ESCO (Enerji Performansı Sözleşme Modeli) MODELİ nedir?
ESCO ‘enerji hizmet şirketi’ anlamına gelir. Enerjisa, ESCO ya da bir diğer adıyla Enerji Performansı Sözleşmesi (EPS) modeliyle tesislerinizin enerji denetimini gerçekleştirir, çözümler sunar, projelendirir ve uygular. Enerjisa, bu yatırıma ait finansmanın tamamını veya bir kısmını sağlayarak şirketinizin verimlilik uygulamalarını kolaylaştırır. EPS modeli ile yenilenen veya verimli hale getirilen ekipmanınızın performansını garanti eder. Böylece Enerjisa performans garantili tasarruf sağlar.

Enerjisa, Enerji Performansı Sözleşme Modeli (EPS) dahilinde öngörülen tasarruf üzerinden bir geri ödeme modeli oluşturur, yenilenen veya iyileştirilen ekipmanın performansını garanti eder. Enerjisa ve şirketiniz arasında yapılan kontrat süresince elde edeceğiniz tasarruf üzerinden geri ödeme yapar ve maliyetsiz enerji verimliliği dönüşümünü sağlarsınız.

İlk adım enerji gereksinimlerinizi ve kurumsal hedeflerinizi anlayarak işe başlamaktır. Sonra saha çalışması yaparak şirketinizin mevcut enerji tüketimini, kullandığınız makinelerin performansı değerlendirilir. Bunu takiben enerji verimliliği proje tasarımını yapar.

Hazırlanan enerji verimliliği projesi EPS modeli ile hayat geçirilir.

Enerji Performans Sözleşmesinde;

 • Yapılacak yatırımın kapsamı ve zaman planı detaylandırılır,
 • Hedeflenen enerji tasarrufu miktarı ve parasal karşılığının tahmini yer alır,
 • Öngörülen tasarruf üzerinden sözleşme yapılır.


Enerjisa EPS modelinde,

 • Projenin bütün izinlerini almayı,
 • Tüm mali ve teknik riskleri üstlenmeyi,
 • Sözleşme süresince danışmanlık ve teknik destek vermeyi taahhüt eder.


Enerjisa, ESCO modeliyle enerji faturalarınızdan sağlayacağınız tasarrufun performansını garanti eder.


Enerjisa EPS MODELİ Süreci Nasıl İşler?
 1. Enerjisa, işinizin enerji dönüşümü için uygun olup olmadığını saptar.
 2. Ayrıntılı enerji verimliliği değerlendirmesi ve saha çalışması yapar.
 3. Dönüşümden elde edeceğiniz tasarruf miktarını öngörür.
 4. Enerji performans garantisi içeren ‘projeye özel’ EPS teklifi hazırlar.
 5. Enerji dönüşümü için gerekli olan yatırımı Enerjisa karşılar ya da isteğe ve şartlara bağlı olarak Enerjisa yatırımın finansmanına ortak olur.
 6. Uzman mühendis ekipleri size özel projeler hazırlar.
 7. Enerjisa, gerekli ekipmanı tedarik eder ve kurulumunu baştan sona üstlenerek yönetir.
 8. Kurulum sonrası sistemin devreye alınması ve performans ölçümleri yaparak raporlanmasını sağlar.
 9. Enerjisa, tüm teknik ve finansal riskleri üstlenir.
 10. Projede ne kadar tasarruf edeceğinizi tahmin eder ve raporlar.
 11. Enerjisa, proje boyunca teknik destek ve danışmanlık sağlar.
 12. Kontrat süresince projenizin bakım ve denetimlerini üstlenir


Enerjisa Enerji Verimliliği Uygulamaları Neleri Kapsar?
Isı Merkezi
Üretim Hatları
Kompresörler
Atık Isı
Elektrik Motorları
Soğutma
Pompalar
İzolasyon
Fanlar
Klima Santralleri
Aydınlatma
1) Aydınlatma
Enerjisa, bina veya tesisinizin aydınlatma sistemini baştan sona yeniler. Bu süreçte konfor şartlarınız etkilenmez, tesisinizin elektrik enerjisinde bir aksama olmaz. Enerjisa, var olan elektrik sisteminizi verimli LED armatür ile değiştirir ve isteğe bağlı olarak aydınlatma otomasyonu kurarak sistem verimliliğinizi en üst düzeye çıkarır. Projede eğer otomasyon sistemi kurulumu üzerinde anlaşılırsa, güneş ışınlarının en verimli saatlerinde gün ışığı sensörleri kullanarak enerjiden tasarruf etmenizi sağlar. Enerjisa, aydınlatma verimliliği uygulamaları ile aydınlatma tüketiminizde %40 ile %80'e varan varan tasarruf sağlar. Uzman ekipleri etkin planlama ve süratli kurulum ile anahtar teslimi projeler gerçekleştirir.

 1. Yenilenen LED armatürlerin ve otomasyon sistemlerinin 5 yıl ekipman garantisi vardır.
 2. Enerjisa talep doğrultusunda simülasyon yazılımı ile sistemin yeniden tasarımını gerçekleştirir.
 3. LED dönüşümü ile aydınlatmalarınızın ömürleri 50.000 saat ve üzerinde olur.
 4. Aydınlatma sisteminizin bakım maliyetleri azalır.

2) Atık Isı Geri Kazanım
Yakıt faturası ödeyen her tesis ve bina ısı kullanır ve kullandığı ısının önemli bir miktarını bacadan havaya atar. Atık Isı Geri Kazanımı sokağa atılan enerjinin sisteme geri dönüştürülmesidir. Atık Isı Geri Kazanımı ile maliyetsiz bir yakıt kullanır, dışarı atılan ve harcanan enerjiyi faydalı bir hale dönüştürürsünüz. Fırınlar, kazanlar vb. yakma sistemlerinin hepsi atmosfere atık ısı yayar. Atık ısının oranı, üretime bağlı olarak %20 ila %30 arasında değişir. Harcanan, havaya atılan bu atık ısının sisteme geri dönüştürülmesi yakıt faturasında büyük tasarruf sağlar.

Atık ısı miktarı Enerjisa uzman ekipleri tarafından saptanır, üretim kapasitesinde ve ürün kalitesinde hiçbir aksama olmadan sisteme yeniden kazandırılır. Geri kazanılan enerji, tesisin ihtiyaç duyduğu her noktada kullanılabilir. Örneğin; ısınma suyu elektrik üretimi, buhar üretimi ve kızgın yağ işlemleri için sisteme geri kazandırılır. Enerjisa Atık Isı Geri Kazanımı Uygulamaları ile bacadan havaya atılan ısı enerjisini sisteme geri kazandırarak tasarruf sağlarsınız.

3) İklimlendirme (HVAC)
Enerjisa mevcut iklimlendirme sisteminizin verimliliğini artırır veya sisteminizi baştan sona yeniler. Tesis ve binalardaki merkezi ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemlerinin optimizasyonu, enerji tasarrufu için büyük bir potansiyeldir. Bir bina veya tesisin ısıtma ve soğutma sistemleri, toplam enerji kullanımının yaklaşık %65-70'ini oluşturur. Enerjisa, İklimlendirme Verimliliği Uygulamaları ile iklimlendirme sisteminizi yenileyerek daha düşük enerji faturaları ödemenizi sağlar.

Enerjisa, tesisinizdeki kazanlar, ısıtma sistemleri, soğutma grupları, pompalar ve fanların verimliliğini değerlendirir. Uzman mühendis ekibi sistem verimsizliklerini saptar ve iklimlendirme sistemlerinizin en verimli seviyede performans göstermesini sağlamak üzere size özel bir proje hazırlar. Enerjisa İklimlendirme Verimliliği Uygulamaları, pompa ve fanlarda frekans invertörü, kazanlardaki atık ısı geri dönüşümü, yakma sistemlerinin iyileştirilmesi ve soğutma gruplarının verimli hale getirilmesini kapsar. Mevcut üretiminizi veya çalışma konforunuzu aksatmaz. Bakım maliyetleriniz düşer. Enerjisa, sistemi bir bütün olarak değerlendirerek tüm sistem verimliliğini iyileştirecek tasarım ve projelendirme yapar. Enerjisa İklimlendirme Verimliliği Uygulamaları, sisteminizin genel verimliliğini yükseltir.

4) Elektrik Motorları
Üretim tesislerinin kullandığı elektrik enerjisinin en büyük kısmını elektrikli motorlar tüketir. Enerjisa Elektrik Motoru Verimliliği Uygulamaları, mevcut sisteminizin optimizasyonunu veya yenilenmesini içerir. Enerjisa, mevcut elektrik motorlarını verimli elektrik motorları ile yeniler. Mevcut sisteminizin optimizasyonunu sağlamak adına değişken yüklerde çalışan elektrik motorlarında frekans invertörleri (değişken hız sürücüsü) kullanır. Bu değişken hız sürücüleri %20 ila %60 oranında elektrik tasarrufu sağlar. Böylece enerji kaybını önler. Değişken hız sürücüsü ile elektrik motorunuzun gerektiği performans ve güçte çalışmasını sağlar. Verimli ekipman bakım maliyetleri azaltır, tasarrufunuz artar.

5) Basınçlı Hava Geri Kazanımı
Basınçlı hava sistemlerinin verimliliği düşük olan işletmelerin enerji giderleri artar. Basınçlı hava sistemleri, harcadığı elektriğin %90’ını ısı olarak dönüştürür ve sadece %10’u faydalı enerji olarak basınçlı havaya aktarılır. Bu sebeple tesislerin en maliyetli kalemidir. Tipik bir basınçlı hava sisteminin bir yıllık elektrik tüketimi, sistemin yatırım maliyeti kadardır.
Enerjisa, uzman ekipleri basınçlı hava sistemlerindeki kayıp ve kaçakları belirler. Önlemler alınır. Frekans invertörlü kompresörler kullanarak verimliliğinizi en üst düzeye çıkarır. Atık ısı tesis içerisinde farklı alanlarda kullanılmak üzere geri dönüştürülür. Enerjisa, basınçlı hava sisteminizin verimliliğini artırarak %10 ila %40 oranında enerji tasarrufu sağlar.

Peki neden bizi seçmelisiniz?


Neden Enerjisa?
Enerjisa Enerji Verimliliği Uygulamaları mevcut ekipmanın verimli hale getirilmesini veya yenilenmesini içerir. Amacımız enerji tüketimini azaltırken işletmenizin üretkenliği artırmak, sürdürülebilirliği teşvik etmektir. İşletmenizde verimli ekipmanlar kullandığınızda hem maliyetlerinizde düşüş sağlar hem de sera gazı salınımlarını azaltarak çevreye katkıda bulunursunuz. Üstelik Enerjisa, Enerji Verimliliği Uygulamalarını olağan işletim faaliyetlerinizi aksatmadan gerçekleştirir.

Enerjisa;

 • Yapacağınız enerji verimliliği uygulamalarının performansını garanti eder.
 • Yatırımın bir kısmını veya tamamını finanse eder.
 • Baştan sona projenin her aşamasını üstlenir.
 • Ön proje analizi, saha çalışması, detaylı proje tasarımı, tedarik, kurulum, proje yönetimi ve danışmanlık hizmetleri gibi kapsamlı hizmetleri sunar.
 • Hava kirliliğinin azalmasına katkıda bulunmanıza, azaltılmış karbon emisyonları ile doğaya ve geleceğe hizmet etmenize rehberlik eder.
 • Proje kapsamında teknik ve finansal riskleri üstlenir.


Enerjisa Enerji Verimliliği Başarı Hikayeleri
1- Enerjisa, Ufuk Üniversitesi Hastanesi ile başarılı bir projeye imza attı. Yatırım finansmanının tamamını Enerjisa üstlendi. Enerji verimliliği projesi sonucunda yıllık 665.118 kWatt saat tasarruf elde edildi. Proje kapsamında toplam 2.716 LED armatür montajı yapılarak tasarruf sürekliliği sağlandı. Enerjisa ile Ufuk Üniversitesi Hastanesi arasında yapılan 4 yıllık kontrat sürecinde sağlanan tasarrufun %25’i Ufuk Üniversitesi Hastanesi tarafından alındı. Sözleşmenin tamamlanması ile birlikte tasarrufun tamamı Ufuk Üniversitesi Hastanesi’ne kalacak.

2- Enerjisa, Ümraniye Belediyesi ile büyük bir proje başlattı. LED Aydınlatma Dönüşümü projesinde, yatırım finansmanı dahil tüm maliyetleri Enerjisa üstlendi. Enerji verimliliği projesi kapsamında toplam 2.981 LED armatür yerleştirildi ve yıllık 892.785 kWatt saat tasarruf elde edilmeye başlandı. Enerjisa ile Ümraniye Belediyesi arasında 2019 yılında yapılan 4 yıllık bu kontrat sonucunda, proje 2023 yılında geri ödemesini tamamlamış olacak. 4 yıllık kontrat sürecinde sağlanan tasarrufun %23’ü Ümraniye Belediyesi tarafından alınacak olup, sözleşmenin tamamlanması ile birlikte tasarrufun tamamı işletmeye kalacak.

3- Enerjisa, Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile verimli bir projeye imza attı. LED Aydınlatma Dönüşümü projesinde, yatırım finansmanının %100’ünü Enerjisa üstlendi. Enerji verimliliği projesi sonucunda yıllık 46.956 kWatt saat tasarruf elde edildi. Proje kapsamında toplam 260 LED armatür yerleştirilerek tasarruf sürekliliği sağlandı. Enerjisa ile Özçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi arasında yapılan 4 yıllık kontrat sürecinde proje geri ödemesini tamamlanmış olacak.

4- Enerjisa, Hilton Kozyatağı ile otopark aydınlatma dönüşümü projesini gerçekleştirdi. Yatırım finansmanının %100’ü Enerjisa tarafından karşılanan bu başarılı projede yıllık 78.960 kWatt saat tasarruf elde edildi. Proje kapsamında toplam 235 LED armatür kullanıldı. Enerjisa ile Hilton Kozyatağı arasında yapılan 20 aylık kontrat sürecinde enerji verimliliği projesi geri ödemesini tamamladı.

5- Enerjisa, TOBB Etü Hastanesi ile aydınlatma dönüşümü projesini başlattı. Yatırım finansmanının %100’ü Enerjisa tarafından karşılanan bu büyük projede yıllık 676.000 kWatt saat tasarruf elde edilmesi öngörüldü. Proje kapsamında toplam 2.201 LED armatür kullanıldı. Enerjisa ile TOBB Etü Hastanesi arasında yapılan 5 yıllık kontrat sürecinde enerji verimliliği projesi geri ödemesini 2024 yılında tamamlamış olacak. Bu proje kapsamında sağlanan tasarrufun %55’i sözleşme süresi boyunca TOBB Etü Hastanesi tarafından alınacak olup, sözleşmenin tamamlanması ile birlikte tasarrufun tamamı işletmeye kalacaktır.
Enerji verimliliği projeleri, devlet kurumlarından yatırım teşviki almaya uygundur.


Enerji Verimliliği Yatırım Teşvikleri
VAP ‘Verimlilik Artırıcı Proje’ anlamında kullanılır. Ülke ekonomisine büyük yük getiren enerji tüketimini azaltmak ve enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanmak adına Enerji Bakanlığı'nın işletme projelerine sağladığı hibe destek programıdır.

VAP kapsamında gereksiz enerji kullanımının, atık enerjinin, enerji kayıp ve kaçaklarının önlenmesi veya en aza indirilmesi amaçlanır. Ekipman ve sistem optimizasyonu, onarım, ekipman yenileme gibi süreçlerde Enerji Bakanlığı hibe desteği verir. Hibe destek tutarı, proje bedelinin en fazla %30’u olarak belirlenmiştir. KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon Türk Lirası olan projelere verilir. Projede belirlenmiş yatırım bedeli en fazla 5.000.000 TL olan VAP’lar, %30 oranında yani en fazla 1.500.000 TL hibe olarak desteklenir.

VAP Başvurusu İçin İşletmenin Yapması Gerekenler Nelerdir?
VAP desteklerinden yararlanmak isteyen işletmelerin aşağıdaki koşulları sağlaması gerekir:

 1. İşletme, Enerji Bakanlığı veri tabanında kayıtlı olmalıdır.
 2. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olması (ya da başvuru sürecini başlatmış olması) zorunludur.
 3. İşletmenin Ticaret Odası veya Sanayi Odasına kayıtlı olması gerekir.
 4. Yıllık enerji tüketimi 500 TEP (ton eşdeğer petrol) ve üzerinde olmalıdır.

Enerji Verimliliği Danışmanlığı (EVD) Nedir?
Enerji verimliliği danışman şirketleri, yani EVD’ler, VAP proje başvurularında kurumlara danışmanlık hizmeti verirler. Hibe desteği almak isteyen işletmeler, Enerjisa iş ortakları aracılığıyla VAP başvurusu yapabilirler.

Yıllık enerji tüketimi 500 TEP’in üzerinde ve gerekli koşulları sağlayan her işletme, YEGM tarafından yetkilendirilmiş bir Enerji Verimliliği Danışmanı Şirketi’nin (EVD) hazırlamış olduğu VAP dosyası ile hibelerden yararlanabilir. VAP dosya hazırlama ve danışmanlık ücreti yapılacak olan çalışmanın türüne göre değişiklik gösterir.

VAP hakkında daha fazla bilgi için Enerjisa ile iletişime geçebilirsiniz.

Diğer Teşvikler Nelerdir?
Mevzuat gereği, işletmeler 5. Bölge Teşvikleri kapsamında aşağıdaki destekleri de alabilir;

 • Gümrük Vergisi Muafiyeti,
 • KDV İstisnası,
 • Vergi indirimi,
 • Sigorta primi işveren payı desteği,
 • Yatırım yeri tahsisi,
 • Faiz Desteği.


Bir diğer hibe teşviki ise ‘Gönüllü Anlaşmalar’dır. Bir endüstriyel işletme, geçmiş beş yıllık referans enerji yoğunluğunu anlaşma yapıldıktan sonraki üç yılda %10 düşürdüğünde, Gönüllü Anlaşma’dan faydalanır. Buna göre anlaşma yaptığı yıldaki enerji faturasının %30’unu hibe olarak alabilir. Bu destekte üst limit 1.000.000 TL’dir. Bu teşvike başvurmak için endüstriyel tesisin yıllık enerji tüketiminin 500 TEP (ton eşdeğer petrol) üzerinde olması ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgesine sahip olması (ya da başvuru sürecini başlatmış olması) zorunludur.


Enerji Verimliliği Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
1. Proje finansmanı nasıl sağlanıyor, ödeme seçeneklerim neler?
Enerjisa, Enerji Performansı Sözleşme Modeli (EPS) dahilinde öngörülen tasarruf üzerinden bir geri ödeme modeli oluşturur, siz de kontrat süresince elde edeceğiniz tasarruf üzerinden geri ödeme yapar ve maliyetsiz enerji verimliliği dönüşümünü sağlarsınız. Enerjisa, EPS modeli ile yenilenen veya verimli hale getirilen ekipmanınızın performansını garanti eder. Böylece performans garantili tasarruf sağlar.
2. Enerji Verimliliği Proje kapsamında değiştirilen parçalar ve yenilenen ekipmanlar için garanti mevcut mudur?
Enerjisa’nın Enerji Verimliliği Projeleri kapsamında değiştirdiği parçalar veya yenilenen ekipmanlar için garanti mevcuttur. Garanti süre ve kapsamları ekipmanın markası ve modeline bağlı olarak farklılık gösterir. Kazan, chiller, elektrik motoru gibi ekipmanların minimum 2 yıl garantisi vardır.
3. Projelerde kullanılacak ürün, ekipman ve markaları biz seçebilir miyiz?
Evet. Enerjisa, Enerji Verimliliği Projeleri için ürün ve marka önerilerinde bulunur. Ancak farklı bir marka tercih edilebilir ve bu markanın istenilen kalite ve performans standartlarını sağlaması şartıyla, tercih edilen marka ve ürünlerle proje hayata geçirilebilir.
4. Sözleşme süresi ne kadardır?
Enerjisa EPS kontratlarının maksimum süresi 10 yıldır. Kontrat süresi saha çalışması yapıldıktan sonra her projeye özel olarak belirlenir.
5. Saha çalışması sürecine nasıl başlanır?
Öncelikle Enerjisa’nın hazırladığı bilgi formunu doldurmanız gerekir. Eğer bilgi formunda belirlenen kriterler enerji verimliliği projesi için uygunsa Enerjisa uzmanları bir saha çalışması gerçekleştirir.
6. Enerji Verimliliği projelerine bakım hizmeti dahil mi?
Evet. Enerjisa EPS sözleşme süresi boyunca ücretsiz bakım hizmeti ve danışmalık verir.
7. Tesisim ile ilgili elimde mevcut bir envanter yok, Enerjisa’nın talep ettiği bilgileri temin edemiyorum. Bu durumda proje süreci nasıl ilerler?
Enerjisa ekiplerinin çalışma sürecini başlatabilmesi için bilgi formunu doldurmak ve formda istenilen tüm bilgileri vermek gerekmektedir.
8. Enerji Etüdü yapıyor musunuz?
Evet. Enerjisa, enerji verimliliği projelerinde öncelikle tesislerde ön inceleme yaparak başlar ve bir ön inceleme raporu hazırlar. Sonrasında, Enerjisa proje bazlı saha etüt/ölçüm çalışmaları gerçekleştirir.
9. VAP nedir? Müşteri VAP başvurusunu nasıl gerçekleştirebilir?
VAP ‘Verimlilik Artırıcı Proje’ olarak adlandırılır ve Enerji Bakanlığı'nın işletme projelerine sağladığı hibe destek programıdır. Hibe destek tutarı, proje bedelinin en fazla %30’u olarak belirlenmiştir. KDV hariç toplam yatırım bedeli en fazla 5 milyon Türk Lirası olan projelere verilir. Projede belirlenmiş yatırım bedeli en fazla 5.000.000 TL olan VAP’lar, %30 oranında yani en fazla 1.500.000 TL hibe olarak desteklenir.
10. Enerjisa VAP desteği almak için danışmalık veriyor mu?
Enerjisa VAP danışmalığı verir ve partner firmalarımız aracılığıyla başvuru sürecinde size yardımcı olur. VAP desteği alabilmenin ön koşulu enerji tüketiminizin 500 TEP’ten büyük olmasıdır.
Hemen Başvur
 • Lütfen ad soyad giriniz.
 • Geçersiz cep numarası.
 • Geçersiz Email adresi.
Talebiniz alınmıştır. En kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.
Teşekkürler.