×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Başkent Epsaş

Ticari Kalite Tablosu

Görevli Tedarik Şirketi Ticari Kalite Tablosu - 2024

 

Ticari Kalite Kod Ticari Kalite Göstergesi Standart Süre Tazminat Miktarı veya Yapılacak İşlem 2024 Yılı
1 Tüketici hizmetleri merkezi tarafından kaydedilen başvuruların sonuçlandırılarak tüketicinin talebine uygun olarak yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısıyla bildirilmesi 15 iş günü içerisinde Mesken Abonesi: 193 TL, Diğer Aboneler: 385 TL
2 İkinci bildirimin tüketiciye gönderilmesi (yazılı ve kalıcı veri saklayıcısıyla birlikte) 10 işgünü içerisinde Mesken Abonesi: 193 TL, Diğer Aboneler: 385 TL
3.1 Görevli tedarik şirketini ilgilendiren fatura/ödeme bildirimi itirazlarına ait inceleme sonuçlarının tüketicinin talebine uygun olarak yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısıyla bildirilmesi 10 işgünü içerisinde Mesken Abonesi: 193 TL, Diğer Aboneler: 385 TL
3.2 Dağıtım şirketini ilgilendiren fatura/ödeme bildirimi itirazlarına ait inceleme sonuçlarının görevli tedarik şirketine ulaşması akabinde tüketicinin talebine uygun olarak yazılı ya da kalıcı veri saklayıcısıyla bildirilmesi 3 işgünü içerisinde  Mesken Abonesi: 193 TL, Diğer Aboneler: 385 TL
4 Fatura/ödeme bildirim itirazının haklı bulunması halinde, itiraza konu tüketim bedeline dair fazla olarak tahsil edilen bedelin tüketiciye iade edilmesi 3 işgünü içerisinde Fazla tahsil edilen bedelin yüzde 50’si, ve gecikme zammı olmak üzere, Mesken Abonesi: En fazla 2.405 TL + gecikme zammı, Diğer Aboneler: En fazla 4.811 TL + gecikme zammı
5 Perakende satış sözleşmesinin feshi veya sona ermesi durumunda, nakden tahsil edilen güvence bedelinin tüketiciye iade edilmesi Güncelleştirerek tüm borçların ödenmiş olması kaydıyla, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Güncelleştirilmiş güvence bedelinden sözleşmeye esas borcun düşülmesi sonrasında kalan tutarın yüzde 50’si ve 5 iş gününden sonra gecikme zammı olmak üzere, Mesken Abonesi: En fazla 2.405 TL + gecikme zammı, Diğer Aboneler: En fazla 4.811 TL + gecikme zammı
6 Usulüne uygun olarak yapılan başvurularda perakende satış sözleşmesinin kurulması Aynı gün içerisinde Mesken Abonesi: 193 TL, Diğer Aboneler: 385 TL
7 Kurulan perakende satış sözleşmesi hakkında dağıtım şirketine kayıt altına alınmak suretiyle bilgi verilmesi Sözleşmenin kurulduğu gün Mesken Abonesi: 193 TL, Diğer Aboneler: 385 TL
8 Zamanında ödenmeyen borçlar nedeniyle yasal takibin başlatılması İkinci bildirim sonrasında elektriğin kesilmesinden itibaren en az 45 gün sonra Mesken Abonesi: 243 TL, Diğer Aboneler: 770 TL