×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Reaktif Enerji / Bedel nedir?
Reaktif enerji, sisteme bağlı tüketim yapan ekipmanların çalışabilmesi için aktif enerji ile birlikte çekilen güçtür.

Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler,kurulu güç 15 KW’a kadar olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.

Sayaç üzerinde reaktif değerler aşağıdaki şekilde gösterilmektedir.
3.8.0 / 5.8.0 / Rİ= ENDÜKTİF
4.8.0/ 8.8.0 / RC= KAPASİTİF

Reaktif Enerji Tarifesi Uygulamasının Kapsamı DAĞITIM LİSANSI SAHİBİ TÜZEL KİŞİLER VE GÖREVLİ TEDARİK ŞİRKETLERİNİN TARİFE UYGULAMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR'da belirtildiği şekilde hesaplanır.
Bu yönetmelikte belirtilen mesken, aydınlatma harici Kurulu Gücü 15 kVA üzerinde olan tüm müşterilere aşağıdaki oranların aşılması halinde Reaktif Bedel (Endüktif-Kapasitif) yansıtılır.

- Kurulu Gücü 50 kVA altı için:
- Reaktif Endüktif (RI) kVARh / Aktif Tüketim kWh oranının %33'ü geçmesi halinde
- Reaktif Kapasitif (RC) kVARh / Aktif Tüketim kWh oranının %20'yi geçmesi halinde
- Kurulu Gücü 50 kVA üstü için:
- Reaktif Endüktif (RI) kVARh / Aktif Tüketim kWh oranının %20'yi geçmesi halinde,
- Reaktif Kapasitif (RC) kVARh / Aktif Tüketim kWh oranının %15'i geçmesi halinde,

Endüktif ve kapasitif sayaçların her ikisinin birden kullanıcı kusuru sebebiyle değer kaydetmemesi (sıfır değer kaydetmesi) halinde, çekilen aktif enerjinin 0.90 katı (yüzde doksanı) kadar endüktif reaktif, EPDK tarafından belirlenen Reaktif birim fiyatı ile çarpılarak Reaktif Bedel hesaplaması yapılır.
Geri Bildiriminiz Gönderildi.
Teşekkürler.
Bu cevap size yardımcı oldu mu?
 
Bu cevabı geliştirebilmemiz için görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızı rica ederiz.