×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Müşteri İşlemleri

Tarife İsmi Değişikliği

Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar 30 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu düzenleme kapsamında, Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın 5’inci ve 7’nci maddelerinde yapılan değişiklik ile “Ticarethane” ve “Tarımsal Sulama” abone gruplarının isimleri değiştirilmiştir.

Buna göre faturalarınızda yer alan “Ticarethane Abone Grubu” tarifesinin ismi “Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü ile Diğer Abone Grubu” olarak, “Tarımsal Sulama Abone Grubu” tarifesinin ismi ise “Tarımsal Faaliyetler Abone Grubu” olarak güncellenmiştir.

Tarifenizde isim değişikliği haricinde sizi etkileyecek herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.