×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Müşteri İşlemleri

Olağanüstü Hal Kapsamında Afet Bölgelerinde Enerji Tüketimlerinin Terkini ve Tahakkuk Tahsilat Ertelemeleri Hakkında Bilgilendirme

Olağanüstü hal kapsamında 21.03.2023 tarihinde yayımlanan Enerji Bedellerinin Tüketim Terkinine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne istinaden;

Genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde* deprem sebebiyle yıkılmış, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı tesisatlar** için 06.02.2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş elektrik tüketim tutarları ile son okuma tarihi ile 06.02.2023 tarihi arasındaki döneme ait tüketimler için ilgili tüketicilerin geçmiş tüketimleri dikkate alınarak hesaplanarak tahakkuk ettirilecek elektrik tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş fatura tutarlarının terkini (silinmesi) ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

*06.02.2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen bölgeler: Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa İlleri ile Sivas İlinin Gürün İlçesi.

** Kamu tüzel kişiliğini haiz aboneler ve genel aydınlatma abonelikleri kapsam dışındadır.


Olağanüstü hal kapsamında 21.03.2023 tarihinde yayımlanan Elektrik Tüketim Tahakkuk ve Tahsilatlarının Ertelenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’na istinaden;

Hatay ilinin tamamı ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan faal ve kullanılabilir durumda olan iletimden bağlı, orta gerilimden bağlı sanayi abone grubundaki ve orta gerilimden bağlı “kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer abone” grubundaki elektrik tüketicileri haricindeki elektrik tüketicilerinin fatura tutarlarının 31.05.2023 tarihine kadar ertelenmesi ve 2023 yılı Haziran ayı itibariyle oluşacak faturaların fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilmesi ile ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.SIKÇA SORULAN SORULAR

Afetten etkilendim, faturaların silineceği söylenmişti. Kimlerin faturaları silinecek?
06.02.2023 tarihinde yaşanan depremler nedeniyle afet bölgesi olarak kabul edilen ve hizmet verdiğimiz; Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Osmaniye İllerinde bulunan yıkılmış, acil yıkılacak, ağır hasarlı ve orta hasarlı tesisatlar için 06.02.2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş ancak tahsil edilememiş elektrik tüketim tutarları ile son okuma tarihinden 06.02.2023 tarihine kadarki döneme ait tüketimler için ilgili tüketicilerin geçmiş tüketimleri dikkate alınarak tahakkuk ettirilecek elektrik tüketim tutarları ve bu abonelerin varsa daha önceki dönemlere ilişkin ödenmemiş fatura tutarları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmak üzere terkin edilecektir.

Binamız az hasarlı ise ne olacak?
OHAL bölgesindeki az hasarlı veya hasarsız tesisatlar kapsam dışıdır.

İcralık borçlarımız ne olacak?
Bu kapsamdaki fatura tutarlarına yönelik varsa açılmış dava ve icra takipleri sona erer.

Afetten etkilendim, güvence bedelim borçlarımdan mahsup edilerek tarafıma iade edildi. Borçların silineceğinden dolayı aradaki fark tarafıma ödenecek mi?
06.02.2023 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve güvence bedeliniz ile mahsuplaşan fark tutarınız iade edilecektir.

Afetten etkilendim, güvence bedelimi almak istiyorum, borcum da var, silineceğini duydum, güvence bedelimi tam olarak alabilecek miyim?
Güvence bedeliniz borcunuzdan mahsup edilmeden tarafınıza iade edilecektir.

Afetten etkilendim, depremden sonra çıkan faturalarımızın erteleneceği söylenmişti. Kimlerin faturaları ertelenecek?
Hatay, Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde bulunan; tüketici grubu alçak gerilim olan tüm abonelerin tahakkuk ve tahsilat işlemleri 31.05.2023 tarihine kadar ertelenmiştir.

Ertelenen faturaların mayıs ayından sonra ödemesi nasıl olacak?
2023 yılı haziran ayı itibariyle oluşacak faturaların fatura döneminden itibaren gecikme zammı olmaksızın eşit taksitlerle 6 ayda tahsil edilecektir.