×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Müşteri İşlemleri

EPDK Saat Değişikliği Duyurusu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI
Karar No: 6561
Karar Tarihi: 27/10/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/10/2016 tarihli toplantısında, 30/12/2015 tarih ve 5999-3 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen ve 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar” ın 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının;

“(2) Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

Gündüz dönemi   :  Saat 07-18
Puant dönemi  :  Saat 18-23
Gece dönemi
 :  Saat 23-07

olarak, Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

Gündüz dönemi   :  Saat 06-17
Puant dönemi  :  Saat 17-22
Gece dönemi
 :  Saat 22-06

olarak uygulanır. Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

Gündüz dönemi   :  Saat 06-17
Puant dönemi  :  Saat 17-22
Gece dönemi
 :  Saat 22-06

olarak uygulanır. Bununla birlikte, iletim ve dağıtım şebekelerinin verimli kullanılabilmesi amacıyla sayaç altyapısının uygun olduğu tüketiciler, tüketici grupları, tüketim seviyeleri ya da bağlantı tipleri için farklı çok zamanlı tarifeler Kurul onayı ile uygulanabilir. Farklı çok zamanlı tarifelerin uygulanması durumunda, tüketiciler içerisinde sayacı çok zamanlı ölçüme uygun olmayanlara tek zamanlı tarife uygulanır.” şeklinde değiştirilmesine, bu değişikliğin görevli tedarik şirketleri tarafından ilgili tüketicilere bildirilmesine, karar verilmiştir.