×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Tarımsal Faaliyetler

Tarımsal Faaliyetler

Abonelik Yaptırma işlemleriniz için gerekli belgeler;

 • Tesisat Numarası - Tekil Kod / Sayaç Barkod Seri Numarası / Abonelik yapılacak yere ait eski bir fatura
 • Yetkili kişinin geçerli kimliği
  Yalnızca kimlik doğrulama için kontrol edilerek geri verilecektir.
 • Su kullanma izin belgesi veya ruhsatının aslı
  Suyun yeraltından çıkarılması veya yer üstü kaynaklarından alınması durumunda DSİ’den (Devlet Su İşleri) alınacak yer altı suyu kullanma belgesi veya su kullanma izni
 • Sulamanın tarımsal amaçlı olduğuna ilişkin Tarım İl / İlçe Müdürlükleri’nden alınmış belge
 • Birlikler ve kooperatifler adına yapılacak aboneliklerde birliğin kuruluş ve yönetimiyle ilgili belgeler
 • İşlemi gerçekleştirecek özel / tüzel şahıs farklı ise, duruma göre şirket yönetim kurulundan yetki belgesi veya vekâlet / imza sirküleri, şirket kaşesi
 • Vergi Numarası / Vergi Yoklama Fişi ve İmza Sirküleri
 • Güvence Bedeli
  Güvence bedeli tutarını eşit iki taksit halinde ilki peşin ikincisi faturaya eklenecek şekilde ya da peşin olarak tek seferde ödeyebilirsiniz.

Seracılık faaliyeti ile ilgili olarak: 25.06.2014 tarihli ve 29041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Örtü Altı Kayıt Sistemi Yönetmeliği uyarınca; Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olduğu belgelenmiş olan veya İl / İlçe Tarım Müdürlükleri’nden seracılık faaliyetleriyle ilişkili belge alınan abonelikler ve bunlara ait her türlü tesis ve / veya ekipmanı da bu abone grubuna dâhildir.

Hayvancılık Faaliyeti ile ilgili olarak: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 7.3.2018 tarihli toplantısında alınan karara göre; Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarının MADDE 5-(3) fıkrasında değişikliğe gidilmiştir.

Tarımsal sulama abone grubunun kapsamı genişletilmiş olup; Süt Toplama Merkezleri, Büyükbaş Besi İşletmeleri, Büyükbaş Süt İşletmeleri, Küçükbaş İşletmeleri, Etlik Tavuk Kümesi, Yumurtacı Tavuk Kümesi, Damızlık Kümesi, Kuluçkahane İşletmeleri faaliyet kolunda bulunan müşterilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili birimlerinden aldıkları belgeye göre tarımsal sulama abone grubundan faydalanabileceklerdir.

Müşterilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığının tespiti sonucunda şirketimize ibraz edecekleri rapora göre, tarımsal sulama abone grubu üzerinden işlemlerini tamamlayabileceklerdir.

Gerekli tüm bilgilere sahipseniz size en uygun kanalı seçerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz!

Enerjisa Hizmet Noktalarına gelerek işlem yapmak istiyorsanız tıklayınız.