×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Abonelik Gruplarına Göre Ek Bilgiler

Abonelik Gruplarına Göre Ek Bilgiler

Baz istasyonları: Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınan belge,
Kısa süreli (geçici) abonelik: Belediye / Valilik / Kaymakamlık izin belgesi
Reklam panoları: Belediye / İlgili makamdan alınan izin belgesi
Elçilik ticari ataşeliği: Elçilikten alınan yetki / izin belgesi
Özel haberleşme: Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınan belge
Turizm belgeli işletmeler: Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi
Arıtma tesisleri: Çevre ve Orman Bakanlığı belgesi
Ticarethane ortak kullanımı: Noter tasdikli yönetim kurulu karar örneği
Şahıs şirketi: Vergi numarası / Vergi Yoklama Fişi
İbadethane: Müftülük yazısı
Endüksiyon ve Ark Ocakları: Faaliyet ile ilgili resmi belge