×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Medya Merkezi

Verbund 2008 Faaliyet Raporu

Sabancı Holding’in Enerjideki Ortağı Verbund

Sektörde Liderliğe Devam Ediyor

Enerjisa’nın Avusturyalı ortağı Verbund satışlarını %23,2 artırdı. Verbund CEO’su Wolfgang Anzengruber elde edilen bu başarılı sonuçla ilgili: “2008’de, genel olarak giderek daha da güçleşen bir ekonomik ortamda, bir kez daha çok iyi bir yılsonu rakamına ulaştık.” dedi. 2015’e kadar yurtiçi ve yurtdışında 6,7 milyar Euro yatırım planladıklarını vurgulayan Anzengruber, Türkiye’deki stratejik ortağı Sabancı Holding ile Enerjisa’yı Türkiye’nin serbestleşen elektrik pazarında üretim, dağıtım, tedarik ve ticaret faaliyetlerinde lider konumuna getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Türkiye’nin en büyük sanayi ve finans topluluklarından Sabancı Holding ve Avusturya’nın enerji lideri Verbund ortaklığında faaliyetlerini sürdüren Enerjisa Grubu, Türkiye’de önemli başarılara imza atarken; Verbund da yurtdışında elde ettiği başarılarla liderliğine devam ediyor.

Zorlu bir piyasa ortamında, Verbund, satışlarını %23,2 oranında artırarak 3.744,7 milyon Avro’ya, faaliyet karını %24,3 artırarak 1.138,6 milyon Avro’ya ve Grup karını da %18,6 artırarak 686,6 milyon Avro’ya çıkarmayı başardı.

Grubun toplam üretim rakamı, 28.660 GWh ile, geçen yılki düzeyinin %1,2 üzerinde gerçekleşti. Yerel hidroenerji kaynaklarına dayalı üretimin payı %88 oldu.

Verbund CEO’su Wolfgang Anzengruber elde edilen başarılı finansal sonuçlarla ilgili olarak; “2008’de, genel olarak giderek daha da güçleşen bir ekonomik ortamda, bir kez daha çok iyi bir yılsonu rakamına ulaştık. Böylece, 2009’da başarılı bir faaliyet dönemi gerçekleştirmemizi sağlayacak bir temel oluşturduk. Çok iyi bir stratejik konuma sahibiz ve aynı zamanda hem esnek hem ileriye bakan bir faaliyet sürdürmekteyiz. Örneğin, daha şimdiden, içinde bulunduğumuz yıla ait kendi üretimimizin üçte ikiden fazlasını, hâlâ iyi denilebilecek fiyatlarla peşin olarak satmış durumdayız.” dedi.

Faiz ve Vergiler Öncesi Faaliyet Kar marjını %30,2’den %30,4’e çıkaran Verbund, doğalgazdan elektrik üretiminin yanı sıra Avusturya’da son birkaç yıldır özellikle hidroelektrik alanında dev yatırımlarda bulunuyor.

İçinde bulunulan ekonomik ve duygusal krizin atlatılmasına önemli bir katkıda bulunmak istediklerini belirten Verbund CEO’su Wolfgang Anzengruber:"Genel koşullar uygun olursa, çalışanların işlerini güvenceye alacak veya alternatif olarak yeni iş olanakları yaratacak yerel hidroelektrik kaynaklarının genişletilmesine yatırım yapabiliriz. Bu tarihi fırsattan yararlanabilirsek, daha sağlam, daha bağımsız, çevre için daha sağlıklı ve daha sosyal, özetle daha güzel bir enerji geleceğine doğru çok önemli bir adım atmış olacağız.” dedi.

Mali piyasa krizine karşın yatırım gücü güvencede

Enerji üretim yapısı, önceki birkaç yılda kaydedilen iyi kâr yapısı ve Avrupa enerji sektöründe sahip olduğu mükemmel konumu, Verbund’un değer yaratan yatırım seyrini sürdürmesini olanaklı kıldı.

Bunu, yüksek iç finansman gücü ve Verbund’un yılsonu rakamlarının iyi gelişmesi, artan nakit akışı ve güçlü derecelendirme notu ile desteklenen iyi likiditesi daha da kolaylaştırdı.

Planlanan genişleme kapsamında, Verbund, öncelikle, halen yapım aşamasında bulunan veya alternatif olarak onaylanmış durumdaki projelerin hayata geçirilmesi ve geliştirilmesi üzerine odaklanmayı hedeflemektedir. Yeni projeler, sıkı değer üretme ölçütleri esas alınarak gerçekleştirilecektir.

“Yeni” yenilenebilir enerjiler alanındaki başarılar

Verbund, Aşağı Avusturya’da toplam kapasitesi 49 MW olan üç rüzgâr parkını satın almakla, “yeni” yenilenebilir enerjiler alanında Avusturya’daki en büyük adımlardan birini atmış oldu. Halen, Hırvatistan, Romanya ve Bulgaristan için yeni rüzgâr türbini projeleri de planlanmaktadır. Benzer şekilde, Verbund’un İspanya’da satın aldığı, toplam 3 MW kapasiteli iki fotovoltaik enerji santralı da 2008 yılında enerji şebekesine katılmıştı.

Uluslararası iş faaliyetlerinin genişletilmesi

Verbund'un İtalya, Fransa ve Türkiye’deki ortak girişimleri de çok olumlu bir gelişim göstermekte. İtalya’da, Verbund, Sorgenia ortak girişim şirketindeki hissesini, ortağı CIR ile birlikte - 2008’deki ilk adımın ardından - bu yıl da %44’e yükseltecek. Türkiye’de, Verbund, Türk ortağı Sabancı Holding ile birlikte, daha önce devlete ait olan 3 milyon aboneli enerji dağıtım şirketi Başkent EDAŞ’ı açılan ihale sonucunda satın aldı. Fransa’da, Pont sur Sambre (412 MW) termik santralının 2009 yılı ortalarında çalıştırılması programlanmış bulunuyor. Arnavutluk’ta Verbund, Drin Irmağı üzerinde İşkodra kenti yakınlarında 48 megavat kapasiteli Aşta hidroelektrik santralını inşa edecek.