×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Medya Merkezi

Türkiye Enerji Borsasının Yol Haritası Çizildi

Enerji ticareti şirketleri, Türkiye Enerji Borsası’nın yol haritasını çizdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Müsteşarı Metin Kilci’nin başkanlığında yapılan üçüncü Enerji Ticareti Çalıştayı’nda Enerji Ticareti Derneği (ETD) üyeleri ve diğer sektör yöneticileri bir araya geldi. Türkiye Enerji Borsası için somut uygulama planının sunulduğu çalıştayda, elektrik ve gaz piyasalarının liberalleşmesinin önemi de vurgulandı.

Kasım 2011’de düzenlenen ikinci Enerji Ticareti Çalıştayı’ndan bu yana önemli aşama kat edildi. ETD üyeleri, Avrupa Enerji Borsası’nın (EEX) da katkılarıyla elektrik toptan satış piyasasının liberalleşmesi için somut önerileri hazırladı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEİAŞ ve diğer ilgili ekonomi ve mali kuruluşları ile görüş alış verişinde bulundu.

ETD Yönetim Kurulu Üyesi, Turcas Petrol CEO’su ve Çalıştay Koordinatörü Batu Aksoy, “Hükümetle işbirliği yaparak Türkiye Enerji Borsası için bir uygulama planı geliştirdik. Borsanın son şekline dair kararı elbette yine hükümet verecektir. Ancak önerimizin, likit ve rekabetçi bir enerji piyasası oluşturmaya yönelik hükümetin hedefiyle uyumlu ve destekleyici olduğuna inanıyoruz,” dedi. Enerji Borsası’nın amacı, arz ve talep dengesiyle belirlenen şeffaf ve iyi işleyen bir piyasanın kurulmasıdır. Bu borsada ortaya çıkacak fiyatlar, Türkiye’de ve yakın çevresinde yapılacak tüm enerji işlemleri için referans oluşturacak. Hukuki çerçevenin belirlenmesinin ardından, TEİAŞ ve EEX arasında imzalanan mutabakat zaptı doğrultusunda uygulama çalışmalara başlanabilecek.

Çalıştay’ın ikinci gündem maddesini, gaz piyasasının liberalleştirilmesine yönelik sektör girişimi oluşturdu. Petrol Platformu Derneği (PETFORM) Yönetim Kurulu Üyesi ve NaturGaz Genel Müdürü Arif Aktürk, konuyla ilgili şöyle konuştu: “Gaz iletimi altyapısının iyileştirilmesi için yatırımların artması ve tüm piyasa oyuncuları için eşit bir oyun alanı oluşturularak rekabetin teşvik edilmesi gerekiyor. Türkiye, dünyanın en büyük gaz rezervlerine yakın konumunu iyi kullanarak gazda arz güvenliği elde etmeli, doğalgaz fiyatlarının düşmesini sağlamalı ve sonucunda Orta ve Güneydoğu Avrupa ile Yakındoğu’nun enerji merkezi olmalıdır.” Arif Aktürk ayrıca ETD ve PETFORM’un kamu kurumların gaz piyasasını geliştirmeye yönelik çalışmalarını, somut bir yol haritası oluşturarak destekleyeceklerini açıkladı.

ETD Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş CEO’su Kiran Madisetti ise ETD’nin faaliyetlerinin öneminin altını çizdi: “Türkiye, 2023 yılında dünyanın 10. büyük ekonomisi olmayı hedefliyor. Enerji ekonominin belkemiği olduğu için, elektrik ve gazda likit pazarların oluşması çok önemli. Hükümetin, sektör temsilcileri tarafından gelen çözüm önerilerine sıcak bakıyor olması ve karşılıklı işbirliği ile güven ortamının varlığından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. ETD üyeleri olarak sektörde standartların tanımlanması, liberal, şeffaf ve rekabetçi bir piyasanın kurulması için çaba gösteriyoruz. Kısacası piyasamızın gelişerek liberalleşmesini destekliyor; yatırımcılar için cazip hale gelmesi, bunun sonucunda da Türkiye’nin arz güvenliğinin sağlanması için çalışıyoruz.”

Enerji Ticareti Derneği Hakkında: Enerji Ticareti Derneği (ETD), 2010 yılında Toptan Elektrik Satış Lisansı sahibi firmalar tarafından kuruldu. Enerji sektörüne ait kurumlarından 35 üyesi bulunan dernek çalışmalarını İstanbul merkezli olarak yürütüyor. ETD, enerji ticaretinin adil ve serbest yapılabilmesi için gereken faaliyetlerde bulunmak, bu kapsamdaki kural ve standartların, evrensel normlarda konulabilmesi ve tüm taraflara eşit mesafede bir serbest ticaret ortamının oluşturulması için çalışmalarını sürdürür. Dernek, ticaretin serbestçe yapılabilmesi için uygun altyapıların hazırlanması ve yönetilmesi, piyasa fiyat ve bilgilerinin şeffaf ve ulaşılabilir olmasını sağlayacak platformların kurulması, tereddütsüz kullanılabilecek eşit mesafe standart kontratların hazırlanması ve etik ticaret kurallarının uygulanması ile ilgili fonksiyonların hazırlanmasını üstlenmiştir. ETD ele aldığı fonksiyonları yerine getirebilmek için, EFET (European Federation of Energy Traders– Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu) başta olmak üzere, yerel ve uluslararası birçok kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışmalarını sürdürmektedir.