×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Medya Merkezi

Enerjisa E.ON’la Birlikte Hedef Büyütüyor

-SABANCI HOLDİNG DÜNYANIN EN BÜYÜK ÖZEL ENERJİ ŞİRKETLERİNDEN ALMAN E.ON’LA ORTAK OLUYOR

-SABANCI HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜLER SABANCI: “ENERJİSA E.ON’LA BİRLİKTE HEDEF BÜYÜTÜYOR”

-“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÖZEL ENERJİ ŞİRKETİ OLMA İDDİAMIZ ARTARAK DEVAM EDİYOR”

-“E.ON’UN TÜRKİYE’YE GELMESİ, TÜRKİYE’YE VE ENERJİ PİYASASINA OLAN GÜVENİ GÖSTERİYOR”

-“ E.ON İLE BİRLİKTE ENERJİSA’YI BÖLGESEL GÜCE SAHİP BİR ENERJİ ŞİRKETİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

-EON CEO’SU DR. JOHANNES TEYSSEN: “SABANCI HOLDİNG EŞSİZ BİR PİYASA BİLGİSİNE SAHİP VE EN AZ BİZİM KADAR İDDİALI HEDEFLERİ OLAN BİR ORTAK”

Enerjisa’da Sabancı Holding ile birlikte yüzde 50 ortaklığı olan VERBUND, hisselerini dünyanın en büyük özel elektrik ve doğal gaz şirketlerinden biri olan E.ON’a devretmek üzere anlaşma imzaladı. Gelecekteki ortağıyla 2020 hedeflerini açıklayan ve bölgesel olarak da gelişen ve büyüyen bir şirket olmayı hedefleyen Enerjisa'nın iş kapsamına doğal gaz ithalatı ve ticareti de dahil edilecek.

Sabancı Holding’in enerji alanında faaliyet gösteren şirketi Enerjisa’nın yüzde 50 oranındaki hisseye sahip ortağı, Avusturya’nın öncü elektrik enerjisi şirketi VERBUND, hisselerini dünyanın en büyük özel elektrik ve doğal gaz şirketlerinden olan Alman E.ON’a devretmek üzere anlaşma imzaladı. Devir işlemi kapsamında VERBUND, devrettiği hisselerine karşılık E.ON’a ait Almanya’daki çeşitli hidroelektrik santrallarının hisselerini alacak.

Yeni dönemde bölgesel güç olmaya hazırlanan Enerjisa, doğalgaz ithalatı ve ticaretine de odaklanarak faaliyet alanını genişletiyor. Bugün Enerjisa, 1.700 MW'ı işletmede, 2.000 MW'ı inşa halinde toplam 5.000 MW'ı aşan üretim portföyüne ulaşmış durumda. Şirket ayrıca, Başkent elektrik dağıtım bölgesinde bulunan 3,5 milyon müşteriye de hizmet veriyor.

Enerjisa, 2020 yılında üretim kapasitesini 7.500 – 8.000 MW’a yükselterek, Türkiye’de tüketilen elektriğin yüzde 10’undan fazlasını üretmeyi ve dağıtımda 6 milyon müşteriye hizmet vermeyi hedefliyor.

Enerjisa’daki VERBUND hisselerinin E.ON’a devrinin duyurulması amacıyla düzenlenen toplantıya Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, E.ON CEO’su Johannes Teyssen ve VERBUND Yönetim Kurulu Üyesi Günther Rabensteiner’in yanı sıra, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı.

Daha iddialı hedefler

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, VERBUND ve E.ON arasında yapılacak hisse devrine ilişkin konuşmasında E.ON ile birlikte daha iddialı hedefler ve daha geniş iş kapsamı tanımladıklarını açıkladı.

Sabancı, 1996 yılında ağırlıklı olarak Sabancı Holding şirketlerinin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan Enerjisa’yı, Türkiye elektrik sektörünün ulaşmayı hedeflediği, liberal ve rekabetçi yapıya güvenerek, 2006 yılında, sektörün lider oyuncusu olacak şekilde yapılandırdıklarını söyledi. Avusturya’nın öncü enerji şirketlerinden VERBUND ile 2007 yılında yapılan yüzde 50-50 ortaklığın şirkete güç kattığını kaydeden Sabancı, Enerjisa’nın 1.700 MW'ı işletmede, 2.000 MW'ı inşa halinde toplam 5.000 MW'ı aşan bir elektrik üretim portföyü olduğunu ve dağıtımda 3,5 milyon müşteriye hizmet verdiğini söyledi.

İleri ve yenilikçi teknolojiler ile sürdürülebilir enerji

Güler Sabancı “Ortağımız VERBUND, bu aşamada kendi odaklanma stratejileri doğrultusunda, Enerjisa'daki payını dünyanın en büyük özel elektrik ve doğal gaz şirketlerinden biri olan E.ON'a devretmeye karar vermiştir. Biz Sabancı Holding olarak, geniş tecrübe birikimi ve yenilikçiliğe odaklanan yaklaşımını Türkiye’nin hizmetine sunmaya karar veren E.ON'un, Enerjisa'ya ortak olmak istemesini mutlulukla kabul ettik” dedi.

Doğalgaz ithalatı ve ticareti de faaliyet kapsamına alınıyor

Bu yeni dönemde E.ON ile birlikte, Enerjisa için daha iddialı hedefler belirlediklerini söyleyen ve bu hedefleri 2020 yılında 7.500 – 8.000 MW kurulu güç ile Türkiye'de tüketilen elektrik enerjisinin en az yüzde 10'unu üretmek ve elektrik dağıtımında 6 milyonun üzerinde müşteriye hizmet vermek olarak tanımladıklarının altını çizen Sabancı “Aynı zamanda, civar ülkelerde elektrik sektöründeki iş fırsatlarını da değerlendirerek, Enerjisa'nın bölgesel bir şirket olarak büyümesi konusunda da birlikte çalışacağız. Öte yandan, Enerjisa'nın iş kapsamına Türkiye doğal gaz sektöründe bir oyuncu olarak doğal gaz ithalatı ve ticareti alanındaki faaliyetleri de dahil edeceğiz” dedi.

E.ON: “Stratejilerimiz doğrultusunda Türkiye pazarına girdik”

E.ON CEO’su Johannes Teyssen, da yaptığı konuşmada E.ON ile Sabancı Holding’in paylaştıkları iddialı hedeflere vurgu yaparak, “Türkiye enerji pazarına giriyor olmamız, kurumsal stratejimizin uygulanmasında önemli bir adımdır. Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip olan, enerji talebi yükselen, güçlü ve stabil yapıya sahip bir ülke. Avrupa piyasaları dışında büyüme stratejimiz bize değer katarken, bu hisse devri de buna yönelik elverişli bir zemin hazırlıyor. Sabancı Holding eşsiz bir piyasa bilgisine sahip ve bizim kadar iddialı hedefleri olan bir ortak. Sabancı Holding’in yeni ortağı olarak biz, konvensiyonel ve yenilenebilir enerji üretimi, yakıt tedariki, enerji dağıtımı ve enerji satışı alanlarındaki yetenek ve yetkinliklerimizi sunacağız. Sabancı Holding ile güçlerimizi birleştiriyor olmamız, şirketlerimiz, Türkiye ekonomisi ve enerji müşterileri için bir kazan-kazan fırsatıdır ” dedi.

VERBUND: “Enerjisa’nın ticari değeri arttı”

VERBUND Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Günther Rabensteiner ise hisselerin E.ON’a devri ile ilgili olarak “VERBUND’un Enerjisa’daki yüzde 50 hissesini, Almanya’da bulunan çeşitli hidroelektrik santrallerinin hisseleri ile varlık takası yoluna gitmesi, VERBUND tarafından belirlenen yenilenebilir enerji üretimi (hidro ve rüzgar enerjisi) ve ana pazarı olan kıta Avrupası’na odaklanma stratejisinin yanı sıra, aynı zamanda bugüne kadar Enerjisa’nın ticari değerinin artışının bir yansıması olarak da görülebilir.” şeklinde konuştu.

E.ON, Türkiye ve Avrupa'daki resmi kurumlardan gerekli izinleri aldıktan ve diğer gerekli süreçleri tamamladıktan sonra, 2013 yılının ilk çeyreğinde Enerjisa'da yüzde 50 paya sahip eşit ortak olarak yerini alacak.