×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Medya Merkezi

Enerjisa Enerji öncülüğündeki kurumlar verimlilik için ‘Daha İyi Bir Gelecek’ platformunda buluştu

Kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplumdan birçok paydaşın da yer aldığı platformun lansman toplantısında, Türkiye’deki işletmelerin verimlilik raporu ile Türkiye Verim Haritası kamuoyu ile paylaşıldı.

Enerjisa Enerji, Türkiye’nin ekonomik verimliliğine katkı sağlamak amacıyla, ‘Daha İyi Bir Gelecek’ platformunun kurulmasına öncülük etti. Platformu destekleyen ve danışma kurulunda yer alan kurumlar arasında, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye Ekonomi Araştırmaları Vakfı (TEPAV), TÜBİTAK MAM, İTÜ Enerji Enstitüsü, Sabancı Üniversitesi İklim, Enerji ve Çevre Araştırmaları Merkezi (IICEC), Enerji Verimliliği Derneği (Enver) ve Tiyatro Kooperatifleri yer alıyor.

Türkiye Verim Haritası ve Verim Araştırması Raporu Yayımlandı


Platformun ilk somut uygulaması olarak, Türkiye’deki işletmelerin verimlilik konusundaki mevcut durumlarını, önceliklerini, gelecek beklentilerini ve risklerini ortaya koyan kapsamlı bir araştırma yayınladı. 18 farklı ilden, 12 sektörden 1.249 işletmenin katıldığı araştırmanın sektörel ve bölgesel analizlerini içeren Türkiye Verim Haritası yayına açıldı. Tüm içeriklere dahaiyibirgelecek.org adresinden erişilebiliyor. Araştırma ve haritalandırma sürecinde, bağımsız bir araştırma şirketinin yanı sıra, ekonomi, enerji ve sürdürülebilirlik konusunda uzman akademisyenlerin olduğu bir heyet çalıştılar. Raporda yer alan bazı önemli bulgular ise şu şekilde;

  • Verimlilik artırma konusunda girişim yapan işletme oranı yüzde 22. Büyük ölçekli işletmelerde bu oran yüzde 17’ye geriliyor.
  • İşletmeler verimliliğe önem veriyorlar ancak, verimlilikten bekledikleri ana fayda maliyetlerin azalması ve tasarruf sağlama odağında. Bu nedenle verimlilik yoluyla inovasyon temelli bir rekabet gücü artırma perspektifi henüz gelişmemiş durumda.
  • Malzeme tasarrufu, atık azaltımı ve geri dönüşüm alanları, şirketlerin kaynak verimlilik odağında yürütmekte olduğu çalışmalarda başı çekiyor.
  • Verimliliğe dair ilk müdahale alanlarından biri veri analizi yönetimi olabilir. Zira, firmalar analiz araçlarına yatırım yapsalar da veri analizini etkin bir şekilde yapamıyorlar ve bu durum bir verimsizlik döngüsüne yol açıyor.
  • Çevresel eylemlerin (plastik kullanımının azaltılması, karbon yönetimi ve atık yönetimi) maliyeti önemli bir engel olarak görülmüyor. Bu durum, işletmelerin finansmana erişimleri olduğu zaman bu eylemlerin maliyetlerini bir engel olarak görmeden faaliyete geçebilecekleri yönünde yorumlanabilir.
  • Her ne kadar müşteriler tarafından talep ya da destek gelmesi daha verimli olunmasına en çok yardımcı olacak konu olarak görülse de, uygun finansman imkanları, hibe, krediler ve kaynak verimliliği çözümleri ile ilgili bilgilendirme sağlanması verimliliği sağlayacak başlıca kaynaklar olarak ortaya çıkıyor.

Platformun lansman toplantısında açılış konuşmasını yapan Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç Zaimler, “Enerji sektörünün odak noktalarından biri olan enerji yoğunluğu, tam olarak ekonomik verimlilik ile ilişkili bir kavram. Bu nedenle enerji sektörünün lider oyuncusu olan Enerjisa Enerji’nin bu platforma öncülük etmesini çok anlamlı buluyorum. İklim krizine dur demek, yıkıcı teknolojiler geliştirmek gibi konuları yalnızca tartışmak veya ilgi çekici bir slogan olarak kullanmak yerine somut adımlar atmamız gerekiyor. İnsanlara yol gösterecek, ilham verecek ve her şeyden önemlisi birçok değerli paydaşın katkılarıyla somut adımlar atacak olan “Daha iyi bir gelecek” platformu hepimizi çok heyecanlandırıyor. Amacımız, bu platform kanalıyla bir araya gelen tüm paydaşların ortak çalışması sonucunda, Türkiye’nin ekonomik verimliliği üzerine somut projeler inşa etmek ve bu projelerin hayata geçirilmesi noktasında Enerjisa Enerji olarak öncülük etmek. Aynı zamanda projelerle ilgili yeni fon mekanizmaları ve işbirliklerinin de arayışı içerisinde olacağız. Nihayetinde ise hedefimiz, Daha İyi Bir Gelecek platformunun, kendi ayakları üzerinde duran, etkin bir sivil toplum temsilcisi haline gelmesidir.” dedi.

Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar ise “Türkiye’nin en önemli gündemlerinden biri olan cari açığın azaltılması için en önemli başlıkların başında verimlilik kavramı geliyor. Cari açığın en büyük kısmını oluşturan enerji sektörü ise bu alanda büyük bir sorumluluk taşıyor. Bu amaçla kurulmasını hayal ettiğimiz “Daha İyi Bir Gelecek” platformunun, bugün hayallerimizin de ötesinde birçok kıymetli paydaşın katkı verdiği bir yapı haline gelmesi bu sorumluluğu daha da fazla hissetmemize yol açıyor. Amacımız gelecek nesiller için Türkiye’de daha iyi, daha temiz ve daha veirmli bir geleceğe katkı sağlamaktır.” dedi.

Platformun çözüm ortağı olan IDEMA Kurucu Ortağı Dr.Ali Ercan Özgür ise konuşmasında, “Daha iyi bir gelecek için, Enerjisa Enerji, TBWA\İstanbul ve IDEMA olarak uzun soluklu bir projenin ilk adımlarını attık. Hazırladığımız Türkiye Verim Araştırması Raporu’na göre Türkiye'de işletmeler verimliliğe önem veriyorlar ancak, verimlilikten bekledikleri ana fayda maliyetlerin azalması ve tasarruf sağlama odağında kalıyor. Bu nedenle verimlilik yoluyla inovasyon temelli bir rekabet gücü artırma perspektifini geliştirme alanında ihtiyaçlar ortaya çıkıyor.
Bu projede; ihtiyaçları ortaya koyan araştırma tasarımı, Türkiye Verim Haritası ve Verim Raporu’nun oluşturulması, danışma kurulu koordinasyonu, ve çevrimiçi platform tasarımı alanlarında katkı sunduk. İş birliklerini sürdürerek, çevresel, ekonomik sürdürülebilirlik ve verimlilik odağında ülkemizin kalkınma serüvenine katkı sunacağımıza inanıyoruz.” dedi.
Enerjisa Enerji Hakkında
‘Herkes için daha iyi bir gelecek’ vizyonuyla sürdürülebilirlik ve teknolojinin çarpan etkisini kullanarak Türkiye’nin enerji dönüşümüne öncülük eden Enerjisa Enerji, ana iş kolları olan elektrik dağıtım ve perakende satış alanlarında Türkiye’nin yüzde 25’ine hizmet sunuyor. Sektörün en büyük oyuncusu olan Enerjisa Enerji, 14 ilde 10.3 milyon müşteriye ulaşarak 21 milyonu aşkın kullanıcıya elektrik dağıtım hizmeti sağlıyor. Enerjisa Enerji, İşimin Enerjisi markasıyla müşterilerine, yenilenebilir enerji, verimlilik ve yeşil enerji çözümleri sunarken; çoğunluk hissesine sahip olduğu Eşarj ile Türkiye’nin ilk ve en hızlı şarj istasyonu ağını işletiyor. Ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON olan Enerjisa Enerji’nin yüzde 20 hissesi halka açık olup Borsa İstanbul’da işlem görüyor.IDEMA Hakkında
IDEMA, uluslararası ve yerel çapta sosyal, ekonomik ve kültürel kalkınmaya katkıda bulunmak üzere yenilikçi ve kapsayıcı çözümler üretmek amacıyla üç uluslararası kalkınma profesyoneli tarafından 2011 yılında kurulmuştur. Birleşmiş Milletler, uluslararası yatırım kuruluşları, özel şirketler, ulusal ve uluslararası STK'lar, yerli ve yabancı ticaret odaları ve kamu kurumlarıyla 10 yılı aşkın bir süredir kalkınma perspektifi kapsamında işbirliklerini ve ağlarını geliştirmeye devam etmektedir.