×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Sentrum

SENTRUM projemiz ile amacımız, seçilen destinasyonu Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezine dönüştürmek.

Sürdürülebilir turizm yalnızca temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla sınırlı değildir. Ekolojik dengenin sağlanması, söz konusu coğrafyadaki tarımsal çeşitliliğe, biyolojik çeşitliliğe, havasına, suyuna; kısacası yaşamı iyileştirmek için gerekli dengenin kurulmasına insan eliyle yapılabilecek en anlamlı müdahaledir.

Enerjisa olarak 90 yılı aşkındır bu ülkeye değer katmayı en büyük önceliği olarak görmüş; ‘bu topraklardan kazandığını bu topraklara geri verme’ ve özel sektörün gerektiğinde inisiyatif alma kabiliyeti prensipleriyle, tüm gücünü ülkesi ve milleti için seferber etmiş Sabancı topluluğunun bir üyesi olarak, ülkemizin güzelliklerini gelecek nesillere aktarmayı bir borç biliyoruz.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 50 yılı aşkın süredir krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artırarak sürdürmek amacıyla toplumun her kesiminden insanlarla ortaklık kuruyor ve sahada 177 ülke ve bölgede, güçlü bireyler ve güçlü toplumların oluşturulmasına katkı sağlayacak küresel perspektif ve yerel iç görüler sunuyor.

İşte biz Enerjisa, Sabancı Üniversitesi ve UNDP olarak güçlerimizi birleştirerek tüm bu değişimin ve dönüşümün merkezi, SENTRUM’u olmak için yola çıkıyoruz.Geleceğe örnek olmak için geçmişimizden ilham aldık.

Anadolu, dünyanın en eski sanat geleneklerine ev sahipliği yapar. Kilim, bilinen en eski dokuma türlerinden biridir.

Kilim motifleri sanatın, zanaatın ve hikâyeciliğin bir bileşimidir.

Türk kültürüne özgü bu motifler, umutları, korkuları, sosyal statüyü, inançları, göçleri, yaşanılan coğrafyayı, yaşam koşullarını ve kaybolmaya yüz tutmuş binlerce hikâyeyi nesilden nesile aktarır.

Tüm bu hikâyeleri oluşturan ilmekleri hayvanların tüylerinden, renklerini bitkilerin kökünden alan kilimler, “sürdürülebilir tasarımın” günümüze ulaşan en somut örneklerindendir.

Anadolu kilim motiflerinin çağdaş yorumlamasıyla ve tek renk tasarlanan logomuz, basılı mecralarda kaynak kullanımını asgariye indirmeyi amaçlarken, SENTRUM’un sürdürülebilirlik perspektifiyle paralellik sağlamaktadır.Logomuzdaki yeşil renk; uyumu, büyümeyi, tazelenmeyi, üretkenliği, tevâzuyu, güvenilirliği, nezâketi, doğal kaynakların korunmasını ve çevreye duyarlılığı temsil eder.

Hayat ağacı; sürekli gelişmeyi, büyümeyi ve kalıcılığı temsil eder. Sentrum projesi ile, bulunduğumuz lokasyonun ekolojik dengesini sürdürülebilir ve kalıcı bir biçimde iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Yıldız motifi ise, üretkenliği, çalışkanlığı, ışığı ve aklı temsil eder. Bilgimizden, tecrübemizden, kaynaklarımızdan ve uzman kadromuzdan aldığımız ışıkla “dönüşmek” isteyen herkese yol göstermeye hazırız. Cinsiyet eşitliği başta olmak üzere, bölgede hem ekolojik hem de ekonomik kalkınma sağlayarak yerel, ulusal ve global alanda örnek olarak yıldızlaşırken, bölgenin de yıldızını parlatmayı amaçlıyoruz.

Özel tasarlanan yazı karakteri, yuvarlatılmış kenarları ile logonun genel çizgisini desteklerken, “t” harfi semboldeki hayat ağacının filizlenmiş hali olarak düşünülmüştür.

Yuvarlatılmış köşeler logoya kapsayıcı, samimi ve “organik” bir ton kazandırmıştır.

Logomuz başka hayatların da kaynağı oluyor.


 

SENTRUM projesi nedir?

Projenin genel hedefi Sürdürülebilir Yeşil Destinasyon Modeli geliştirerek enerji verimliliği konusunda farkındalık sağlamak.

  • Sürdürülebilir turizm alanında sosyal, çevresel ve ekonomik dönüşümün desteklenmesi.
  • Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı konularında farkındalık yaratarak toplum temelli sosyo-ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulması.
  • Seçilen bir destinasyonda ölçeklendirilebilir ve tekrarlanabilir nitelikte bir Sürdürülebilir Yeşil Destinasyon Modeli’nin oluşturulması.
  • Uygulama Süresi: 18 ay (01.06.2021 - 30.11.2022)

Sentrum (Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi) Açılışı Canlı YayınıKatkı sağlanacak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları. 

 

Proje Planı

SENTRUM (Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi) projemizin pilot çalışması toplam 4 fazdan oluşacak. İlk fazda turistik değerler envanteri çıkarılması, bölgede enerji verimliliği analizi yapılması ve toplumsal cinsiyet eşitliği bakışıyla projeye bölgedeki kadınların katılımının sağlanması ve enerji verimli uygulamalar konusunda yenilikçi finansman modellerinin belirlenmesi sağlanacak.

Modelin tasarım aşamasında ise, enerji tasarrufu sağlanarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve yöredeki turizm işletmelerine yönelik enerji etüd çalışmalarının gerçekleştirilmesi olacak. Burada ortaya çıkan bulgular sonucunda çevreye duyarlı ulaşım sistemleri teşvik edilerek gerekli iyileştirmeler tamamlanacak. Aynı zamanda turizm destinasyonuna yönelik sürdürülebilir üretim ve tüketim stratejisi belirlenirken, yeşil satın alma ve tedarik zinciri yönetim stratejisi oluşturularak
bölgedeki turizm ekosistemi sürdürülebilir bir bakış açısıyla yeniden kurgulanacak.

Ayrıca tüm paydaşların enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımları konularında farkındalığa sahip olabilmeleri için hem yerel halk, hem işletmeler, hem de turistler tarafından ziyaret edilebilecek bir ‘SENTRUM Koordinasyon Ofisi’ kurulacak.

Projeye ayrıca Enerjisa’nın ‘İşimin Enerjisi’ markası çatısı altında destek verilecek.

Çevresel, sosyal ve ekonomik potansiyeliyle büyük bir dönüşümün başlangıcı olacak bu sürece, sürdürülebilirlik odağındaki, enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi gibi konularda Enerjisa’nın ‘İşimin Enerjisi’ markası da destek verecek.

Turizm destinasyonlarında geliştirilmeye başlanacak Sürdürülebilir Enerji Temelli Turizm Uygulama Merkezi modeli sayesinde hem ülke ekonomisine katkıda bulunulacak, hem de yöre halkı eğitilerek çevresel sorunlar için daha duyarlı bir yaklaşım benimsenecek.

Projeyi hayata geçireceğimiz Ayvalık Küçükköy’de yer alan Sabancı Üniversitesi Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi küresel sorunlarla ilgili farkındalığı yüksek, sorunlara çözüm bulma isteği ve yetisi olan, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirebilecek bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Sabancı Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi'nde verilecek bilim ve teknoloji eğitimlerinden öncelikli olarak 8 - 15 yaş gurubundaki çocukların ve kadınların faydalanması amaçlanıyor.


Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. AYRINTILARI İNCELEYİN