×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Faturamda yer alan bedeller (Enerji Tüketim Bedeli, Enerji Fonu, TRT Payı, KDV ve Elk. Ve Hvg. Tük. Ver.) ne anlama geliyor?
Yasal düzenlemelerden kaynaklı olarak elektrik faturanızda yer alan bedellerin açıklamaları aşağıdaki gibidir:

Enerji Tüketim Bedeli: Fatura kaleminin birim bedelleri EPDK tarafından belirlenmektedir. Enerji tüketim bedeli, tüm elektrik faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamındaki sistem yatırım harcamaları ile sistem işletim, teknik ve teknik olmayan kayıp, kesme-bağlama hizmet bedeli, sayaç okuma ve sistemden reaktif enerji kullanılabilmesi için sağlanan altyapı maliyeti gibi birim bedelleri, EPDK tarafından belirlenen tüm kalemleri kapsamaktadır. Böylelikle nihai faturada yer alacak vergi, fon ve paylar çıkartıldığında geriye kalan ve bahsi geçen bedeller enerji tüketim bedelini oluşturmaktadır.

Enerji Fonu: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, Şirketimiz ilgili mevzuat gereği bu bedeli faturalarda göstererek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bu bedeli aynen aktarmakla yükümlüdür. 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınmaktaydı.) 01.01.2022 tarihi itibarıyla oluşan faturalarda bu kalem faturaya yansıtılmayacaktır.

TRT Payı: TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden %2 oranında alınan ve TRT’ye iletilen bedeldir. Sanayi sicil belgesine sahip müşteriler ve OSB’ler için TRT muafiyeti uygulanmaktadır. 01.01.2022 tarihi itibarıyla oluşan faturalarda bu kalem faturaya yansıtılmayacaktır.

KDV: 3065 Sayılı K.D.V Kanunu 10. maddesinin G bendi uyarınca fatura üzerinden hesaplanan bedeldir.

Elk. Ve Hvg. Tük. Ver. (Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi): (BTV) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca uygulanmaktadır. Aktif enerji tüketimi üzerinden hesaplanır.
%5: Aşağıda yer alan durumda olmayan tüm abonelerden aktif enerji tüketimi üzerinden %5 oranında BTV alınmaktadır.
%1: Uygulama alanı; İmal, İstihsal, Taşıma, Yükleme, Boşaltma, Soğutma, Telli ve telsiz telgraf ve telefon haberleşmesi.
%0: Kar amacı olmaması kaydı ile Hastane, Dispanser, Sağlık Ocağı, Rehabilitasyon Merkezleri, Doğum ve Çocuk Bakımevleri, Kreşler, Sanatoryum, Yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu vb. sosyal yardım kuruluşları, İbadethaneler (Cami, Mescit, Kilise, Havra gibi), Milletlerarası; Panayır, Sergi, Fuar ve Mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda tüketilen elektrik, Doğrudan elektrik üretimi ve dağıtımı yapan kurumlar ve mücavir alan dışında kalan müşteriler.
Geri Bildiriminiz Gönderildi.
Teşekkürler.
Bu cevap size yardımcı oldu mu?
 
Bu cevabı geliştirebilmemiz için görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızı rica ederiz.