×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Müşteri İşlemleri

Serbest Tüketici Tarifeleri

Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı ile 2024 yılı için serbest tüketici limiti yıllık tüketimi 950 kWh ve üzeri olarak belirlenmiştir.

Serbest tüketiciler, EPDK tarafından her yıl belirlenmiş limitin üzerinde elektrik kullanan gerçek ve tüzel kişi olan tüketicilerdir. Bu tüketicilerin, istedikleri tedarikçiden elektrik satın alma hakları bulunur.

Serbest tüketiciler ikili anlaşmalarının herhangi bir şekilde sona ermesi veya talep etmeleri halinde, bölgelerindeki görevli tedarik şirketinden (ilgili dağıtım bölgesinde bulunan serbest tüketici olmayan / hakkını kullanmayan tüketicilere kurul tarafından onaylanan tarifeler üzerinden elektrik enerji satışı yapan şirket) son kaynak tedariki kapsamında elektrik enerjisi ve / veya kapasite satın alabilir.

Sabit Fiyatlı Tarife

Sözleşme süresi boyunca enerji piyasasındaki maliyetlerden ve ulusal tarifede meydana gelebilecek değişiklerden etkilenmeyen, aynı birim fiyat ile enerji tedarikine devam edilen üründür. Farklı ön ödeme vadeleri ile daha avantajlı fiyat seçenekleri sunulabilir.

Piyasa Endeksli Tarife

Müşterimizin tüketimi için yapılan enerji tedarik maliyetlerine endeksli üründür. Sözleşme süresi boyunca piyasa maliyetlerinin değişimine paralel olarak birim fiyat değişiklik gösterir. Farklı ön ödeme vadeleri ile daha avantajlı fiyat seçenekleri sunulabilir.

YEKDEM'i Hariç Sabit Fiyatlı Tarife

YEKDEM* maliyeti dışındaki diğer piyasa dinamiklerinin, sözleşme süresi boyunca sabit olduğu üründür. Sözleşme süresi boyunca YEKDEM hariç birim fiyatta değişiklik olmazken, açıklanan YEKDEM birim maliyetine göre toplam birim fiyat her ay güncellenir. Farklı ön ödeme vadeleri ile daha avantajlı fiyat seçenekleri sunulabilir.

PTF**’si Hariç Sabit Fiyatlı Tarife

PTF** maliyeti dışındaki diğer piyasa dinamiklerinin, sözleşme süresi boyunca sabit olduğu üründür. Sözleşme süresi boyunca PTF** hariç birim fiyatta değişiklik olmazken, açıklanan PTF birim maliyetine göre toplam birim fiyat her ay güncellenir. Farklı ön ödeme vadeleri  ile daha avantajlı fiyat seçenekleri sunulabilir.

Ulusal Tarife Endeksli Tarife

EPDK tarafından yayınlanan ulusal tarife fiyatları üzerinden indirimli olarak sunulan üründür. Ulusal tarife fiyatları azaldığında ya da arttığında aynı indirim oranı uygulanarak enerji tedarikine devam edilir. Böylece sözleşme süresi boyunca müşterilerimiz her zaman Ulusal Tarifeden daha avantajlı elektrik kullanımı yapabilir.

*Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması.
**Piyasa Takas Fiyatı