×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Müşteri İşlemleri

Perakende Satış Tarifeleri

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, serbest olmayan tüketiciler ve son kaynak tedariki kapsamındaki tüketiciler için sunulan tarifelerimizi aşağıda inceleyebilirsiniz.


Müşteri Segmenti Tüketim Tarife Tipi Açıklama
Serbest Olmayan Tüketiciler Yıllık 950 kWh altı Perakende Satış Tarifesi (Ulusal Tarife) Müşterinin dahil olduğu abone grubu, alçak gerilim /orta gerilim, tek terim/çift terim ve tek zaman/çok zaman değişkenlerine göre, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifedir. Yürürlükte olan güncel ulusal tarife tablolarına https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari adresinden ulaşabilirsiniz.
Son Kaynak Tedariki Kapsamındaki Tüketiciler (Düşük Tüketimli)

Mesken: Yıllık 100.000.000 kWh ve altı

Tarımsal Sulama: Yıllık 100.000.000 kWh ve altı

Diğer Tüketici Grupları (Sanayi, Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü İle Diğer, Aydınlatma): Yıllık 1.000.000 kWh ve altı

Perakende Satış Tarifesi (Ulusal Tarife) Müşterinin dahil olduğu abone grubu, alçak gerilim /orta gerilim, tek terim/çift terim ve tek zaman/çok zaman değişkenlerine göre, EPDK tarafından belirlenen ulusal tarifedir. Yürürlükte olan güncel ulusal tarife tablolarına https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-1327/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari adresinden ulaşabilirsiniz.
Son Kaynak Tedariki Kapsamındaki Tüketiciler (Yüksek Tüketimli) Mesken: Yıllık 100.000.000 kWh ve üstü

Tarımsal Sulama: Yıllık 100.000.000 kWh ve üstü

Diğer Tüketici Grupları (Sanayi, Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü İle Diğer, Aydınlatma): Yıllık 1.000.000 kWh ve üstü
Son Kaynak Tedarik Tarifesi 1 Ocak 2022 itibarıyla, yıllık 100 milyon kWh ve üstü tüketen ‘Mesken’, yıllık 100 milyon kWh ve üstü tüketen 'Tarımsal Sulama', yıllık 1 milyon kWh ve üstü tüketen 'Sanayi, Kamu ve Özel Hizmetler Sektörü İle Diğer, Aydınlatma' abone grupları için EPDK tarafından belirlenen tarifedir. Son Kaynak Tedarik Tarifesi, (PTF + YEKDEM) * KBK (1,0938) üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama, ulusal tarife gereğince uygulanmakta olan tek zamanlı enerji birim bedelinin altında olması durumunda; ilgili dönemde tüketicinin tabi olduğu abone grubu için ulusal tarife tablosunda yer alan birim bedel üzerinden yapılır. Ayrıntılı bilgi için http://epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-15589/son-kaynak-tedarik-tarifesi adresini ziyaret edebilirsiniz.