×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Yönetimden Mesajlar

Değerli Paydaşlarımız,

Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve hissedarlarımız dâhil olmak üzere tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratabilmek adına insan ve teknolojiye odaklanarak, artan elektrik talebini karşılamak için çabalıyoruz. Bir yılı aşkın süredir tüm insanlığı etkisi altına alan ve iş dünyasını büyük ölçüde değiştiren COVİD-19 pandemisinin etkileriyle uğraşıyoruz. Pandemi sürecinde, kamu hizmeti sunma sorumluluğuyla hizmet sürekliliğini korumaya odaklandık ve pandeminin olumsuz etkilerine rağmen tüm paydaşlarımıza verdiğimiz taahhütleri yerine getirdik.

Ekonomiler COVİD-19 pandemisinin kısa dönem etkilerinden toparlanırken ve enerji piyasasındaki temel değişimler devam ederken, önümüzdeki yıllarda enerji dönüşümünün hızlı bir şekilde ivmelenmesi bekleniyor. Aynı zamanda, AB Taksonomisi ve AB Yeşil Anlaşması gibi düzenlemelerdeki artış ve yatırımcıların Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) konularına artan şekilde odaklanması, enerji sektöründe önemli değişimlere yol açacaktır. Günümüzde, ÇSY risklerini etkin bir şekilde yöneten şirketlerin risklerle nasıl daha iyi başa çıkabildiğine şahitlik ediyoruz. Bu şirketlerden biri olarak, misyon ve sorumluluğumuz doğrultusunda, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde kesintisiz enerji sağlamaya devam ettik. Yeni Enerji Dünyasını şekillendiren bir şirket olarak, ÇSY stratejimizi sürekli gözden geçiriyor, küresel ve yerel trendlere uyum sağlama konusunda dinamik bir yaklaşım benimsiyoruz. Özellikle de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını takip etmemiz gereken bir rehber olarak görüyoruz.

Şirketimiz verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sunmaya büyük önem vermektedir. 2020 yılında sektörümüz için en önemli gelişmelerden biri de 2021-2025 dönemini kapsayan yeni uygulama dönemi parametrelerinin açıklanması olmuştur. Sektörün lider şirketi olarak tüm sektör paydaşları ile koordineli faaliyetler yürüterek sürece katkı sağladık. Yeni düzenleme dönemi için açıklanan parametrelerin ilerlemeyi, şeffaflığı, yatırımları ve kalite ölçütlerinde iyileştirmeyi teşvik edeceğine, enerji sistemlerinin elektrifikasyonunu destekleyeceğine ve ülkemizin çıkarlarına hizmet edeceğine inanıyorum.

Elektrik dağıtım ve perakende hizmetlerindeki tüm ana faaliyetlerimizi, şebeke yatırımlarında öncü uygulamalar, yüksek operasyonel verimlilik, müşteri memnuniyeti uygulamaları, Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji desteği ile gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Müşteri odaklı yaklaşımımızla daha çok kullanıcı dostu ve sürdürülebilirlik odaklı ürün, hizmet ve yenilikçi çözümler sunmaya odaklanacağız.

Her birimizin gelecek nesillere sürdürülebilir bir gezegen bırakma sorumluluğu bulunuyor. Bu sorumluluk bilinci ile, sürdürülebilirliği şirketimizin temel stratejisine yerleştirdik. Sektörümüzün lider şirketi olarak, daha temiz ve daha yeşil bir enerji sektörüne geçişe öncülük etmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda, e-mobilite, dağıtık üretim, yeşil enerji ve enerji verimliliği gibi alanlardaki müşteri çözümlerimiz bizim için kritik öneme sahiptir. Günümüz küresel enerji sektörünün daha dijital, daha dağıtık ve daha düşük karbonlu hale geldiği bir ortamda, müşterilerimizin, paydaşlarımızın ve toplumun sadece bugününün değil yarınının da ihtiyaçlarını karşılamak için operasyonlarımızı aynı doğrultuda dönüştürüyoruz.

Güçlü bir kurumsal yönetimin finansal, operasyonel ve ÇSY performansımızı sürdürmenin temeli olduğuna gönülden inanıyoruz. 2020 yılında 9,46’ya yükselen kurumsal yönetim notumuzla yönetimimizin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini ortaya koymaya devam ediyoruz. 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle, geleceğin enerji şirketi olma hedefimize yaptıkları değerli katkılarından dolayı yönetimimize, çalışanlarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Kıvanç Zaimler
Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı
Değerli Paydaşlarımız,

2020 yılında küresel söylemlere COVİD-19 hakim oldu. 2020 yılı tüm dünya için benzeri görülmemiş ve zorlu bir yıl oldu. Bu salgın, küresel sistemdeki kırılganlıkları ortaya çıkardı. 2020 yılında faaliyet gösterdiğimiz bölgelerde kesintisiz olarak elektrik dağıtım ve perakende satış hizmetleri sağlamak ve çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin sağlığı için gerekli önlemleri almak üzere iki misyona odaklandık. Bölgelerimizde kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti sunmak için 2020 yılında yaklaşık 1,8 milyar TL tutarında yatırım gerçekleştirdik. Teknoloji ve altyapı ile ilgili mevcut yatırımlarımız, güçlü risk yönetimimiz ve sağlam finansal yapımız sayesinde operasyonel stratejimizi başarıyla uyguladık, dağıtım altyapımızı genişletmeye devam ettik ve müşterilerimize mümkün olan en iyi enerji hizmetini sunduk.

2020 yılının bir diğer önemli gelişmesi ise dördüncü uygulama dönemi parametrelerinin açıklanması oldu. Tarife ile ilgili görüşmelerde aktif rol aldık ve düzenlemenin kaliteli hizmeti teşvik eden, şeffaflık ve verimliliği destekleyen yeni çerçevesini görmekten mutluluk duyuyoruz.

İş modelimizin merkezinde müşterilerimiz bulunmaktadır. 45 müşteri temas noktasında gerçek zamanlı olarak müşteri memnuniyetini ölçüyoruz. Aldığımız inisiyatifler sayesinde, müşteri memnuniyeti skorumuz daha da artarak ve 2018 yılında 3,90 iken 2020 yılında 4,08’e yükseldi.

Bir yandan sektörde performansımızı iyileştirmeye çalışırken, diğer yandan enerjideki yeni mega trendleri yakından takip ederek müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Yeni Enerji Dünyasının dağıtık üretim, verimlilik, yenilenebilir enerji, yeşil enerji sertifikası, güneş enerjisi santrali kurulum hizmetleri ve e-mobilite gibi kavramlara dayandığının farkındayız. Bu bağlamda, verimliliği arttırmak ve karbon emisyonunu azaltmak amacıyla kurumsal müşterilerimiz için sunduğumuz uçtan uca çözümler “İşimin Enerjisi” çatısı altında toplandı. İşimin Enerjisi ürün ailesi de bu alanlarda sektördeki öncü yaklaşımımızın bir göstergesi olarak büyük öneme sahip.

İklim değişikliğiyle mücadelede ulaşımın elektrifikasyonunun oynadığı önemli rolün farkındayız. Bu sebeple, elektrikli araç şarj etme çözümleri sağlayıcımız Eşarj ile elektrikli araç ekosisteminin dönüşümünde aktif bir rol oynamayı hedefliyoruz. Bir E-mobilite iş-çözüm ortağı olarak Eşarj, 2020 yılında yeni markalarla ortaklıklarını arttırdı. Ayrıca Eşarj, market zincirlerinden benzin istasyonlarına kadar pek çok marka ile şarj istasyonu kurulması için iş birliğine girdi. Şarj ağı operatörleri arasında bir ilk gerçekleştirilerek Eşarj’ın halka açık istasyonlarında 2020 yılı ikinci yarısından itibaren tümüyle yenilenebilir enerji kullanılmaya başlandı. Bu gelişme ile Eşarj, karbon salınımının azaltılmasına destek olmayı hedefliyor.

Değişim sürecini yönlendirmek için çok paydaşlı girişimlerin gücüne inanıyoruz. 2019 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olduk. Ayrıca, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Program Koordinatörlüğü iş birliği ile “Elektrik Dağıtım Sektöründe Eşit Fırsatlar” projesini gerçekleştiriyoruz. Cinsiyet eşitliğini destekleyen bu proje ile teknik ve idari pozisyonlardaki kadın istihdamını teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Girişimcilik ekosistemini süreçlere dâhil etmenin çok önemli olduğunun da altını çizmek istiyorum. Kurumsal yapıların güçlü yanlarına ek olarak, bu ekosistemin çevik ve girişimci özelliklerinden de yararlanmalıyız. Bu bizi daha dinamik bir organizasyon haline getirecektir. Enerjisa Enerji olarak, kurumsal girişimcilik platformlarımız Nar ve İvme ile ekosistemi destekliyoruz. Yeni dönemde de verimli, kaliteli ve sürdürülebilir hizmet sağlama ilkelerimiz paralelinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yolda bize sürekli destek olan hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, müşterilerimize ve tabii ki çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Murat Pınar
Enerjisa Enerji CEO
Değerli Paydaşlarımız,

COVİD-19 pandemisi ve takip eden küresel ekonomik daralma nedeniyle hepimiz çok zorlu bir yıl geçirdik. Daha önce benzeri görülmemiş süreç, ister kamuda ister özel sektörde olsun, dayanıklı kuruluşların ve kurumsal yapıların önemini bize bir kez daha gösterdi. Zamanında ve öngörülü önlemlerimiz, sağlam risk yönetim sistemlerimiz ve çevik organizasyon yapımız, yıl boyunca karşılaştığımız zorluklara rağmen hem finansal hem de ÇSY performansımızı daha da iyileştirmemize olanak sağladı.

2020 yılında ana taahhütlerimize odağımızı korurken, elektrik dağıtım şebekemize 2019 yılına göre %26 artışla yaklaşık 1,8 milyar TL yatırım yaptık. 2020 yılında aldığımız tedbirler ve uyguladığımız stratejiler ile bilançomuzu daha da güçlendirdik. Bu yaklaşımımız, müşterilerimiz için kesintisiz enerji sağlamak ve hayatlarını kolaylaştırmak için yaptığımız yatırımların sürekliliğini sağlayacaktır.

Şirketlerin başarısının finansal performansından ibaret olmadığına gönülden inanıyoruz. Sürdürülebilir bir şekilde yönetilen şirketler, müşteri ihtiyaçlarını karşılamada, kaynakları daha verimli kullanmada daha iyi bir konuma sahip olup, mega trendlere daha esnek şekilde uyum sağlıyorlar. Bu da, bu şirketleri uzun vadede daha başarılı olmalarını sağlamaktadır. Temiz, adil ve sürdürülebilir bir toplum için gelişimi sağlayan tek yolun ÇSY odaklı bir iş modeli olduğuna inanıyoruz.

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim konularında ortak değerlerin oluşturulabileceği alanların belirlenmesinde, hem paydaşlarımızın görüşlerine hem de sektörümüzdeki mega trendlere büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda hem yerel hem de küresel trendleri, yasal düzenlemeleri ve ÇSY odaklı değerlendirme kriterlerini yakından takip ederek ÇSY stratejimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Uzun vadeli stratejilerimizi sürdürülebilir ve bütüncül bir yaklaşımla oluşturuyor ve ÇSY faktörlerini stratejimize entegre ediyoruz. Gelişim gösteren ÇSY gündeminin en önemli konuları üzerinde çalışmak için, her yıl önceliklendirme matrisi konularını gözden geçirip güncelliyoruz. 2020 yılında, üst yönetim seviyesindeki ÇSY gündemini dikkate alarak önceliklendirme analizimizi revize ettik ve konuların işimizle ilişkisini tekrar değerlendirdik. İklim değişikliği ve enerji verimliliği, özellikle sektörün daha düşük karbon emisyonlu bir dünyaya dönüşümde oynadığı kritik rol göz önünde bulundurulduğunda, en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor.

2020 yılında kurumsal yönetimde sınıfının en iyisi olma hedefimizi gerçekleştirmek üzere İnsan Hakları Politikamızı ve güncellenmiş İş Etiği Kurallarımızı yayınlarken, Kurumsal Risk Yönetimi süreçlerimizi daha da geliştirmek için önemli adımlar attık. 2021 yılının başında, yüksek etik standartlara uyumla ilgili bağlılığımızı göstermek amacıyla Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) ilkelerine uyum taahhüdünde bulunduk.

Sektörümüzü müşteri odaklı, sürdürülebilir, dağıtık ve düşük karbonlu Yeni Enerji Dünyasına geçişine öncelik etmek için adımlar atıyoruz. Enerjiyi düşük karbonlu bir geleceğe dönüştürme konusundaki sorumluluğumuzun tamamen farkında olup yeşil enerji satın alarak, enerji verimliliğini artırarak ve müşterilerimizin karbon emisyonlarını azaltmalarına yardımcı olacak çözümler sunarak karbon ayak izimizi azaltmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, müşteri çözümleri iş kolumuz bizim için büyük önem arz ediyor. Düşük karbonlu ve sürdürülebilir bir geleceği desteklemek üzere özellikle e-mobilite ve dağıtık üretime odaklanarak müşteri çözümleri iş kolumuzu bir üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz.

Şirketimizin finansal, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim alanındaki performansını şeffaf bir şekilde ortaya koyduğumuz 2020 Sürdürülebilirlik Raporumuzu sizlerle paylaşmanın heyecanı içerisindeyim.

Bu vesileyle, değerli destekleri için yatırımcılarımıza, müşterilerimize ve diğer tüm paydaşlarımıza; sarsılmaz bağlılıkları için de çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Dr. Michael Moser
Enerjisa Enerji CFO