×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Tedarik Zinciri Yönetimi

Enerjisa Enerji müşterilerine kesintisiz ve kaliteli elektrik hizmeti sunabilmek için üç dağıtım bölgesinde şebeke yatırımları yapmaktadır. Yatırımlar kapsamında, bu bölgelerde farklı boyutlarda çok sayıda altyapı projesinin yönetilmesi gerektiği için tedarik zinciri yönetimi kritik bir rol oynamaktadır. Bu alanlarda altyapı tesisi, dağıtım şebekesi inşaatı, tamir ve bakım, bina inşaat ve renovasyon ile ilgili hizmetlerin yanı sıra diğer mal ve hizmetler konusunda çalışan 2.000’den fazla tedarikçimiz bulunmaktadır. Bunlardan yaklaşık 100 tanesi birinci seviye kritik tedarikçidir. Dağıtım iş kolundaki tedarikçi ağının tamamı yerel tedarikçilerden oluşmaktadır.

Tedarikçilerimizin iyi ÇSY performansı için asgari standartları karşılamalarını bekliyoruz. Tedarik zinciri yönetiminde çevresel etkileri en aza indirmeye çalışıyor ve döngüsel ekonomiye değer veriyoruz. İş ortaklarımızı dikkatli bir şekilde seçiyor ve ilke ve politikalarımıza uygunluklarını takip ediyoruz. Enerjisa Enerji olarak, tedarikçilerimizin Enerjisa Tedarikçi Uygunluk Beyanına, İnsan Hakları Politikasına, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasına, Çevre Politikasına ve Üçüncü Taraflarla İlişkiler Politikasına uyumunu sağlamak için onlarla birlikte çalışmaya istekliyiz. Bu politikalar çerçevesinde, tedarikçilerimizin insan haklarına saygı duymalarını, çalışanları için uygun çalışma koşulları yaratmalarını, çevresel etkilerini azaltmalarını ve işlerinde etik değerler ve ahlaki iş standartları uygulamalarını bekliyoruz. Tedarikçilerimizin kalitesini ve sürdürülebilirliğini önemsiyoruz, bu nedenle onları aşağıdaki eğitim ve tedarikçi finansman programları ile destekliyoruz:

Eğitim Programları: Kritik tedarikçilerimize mevzuat değişiklikleri ve satın alma ile ilgili teknik konular hakkında eğitim veriyoruz. Ayrıca, satın alma süreçlerinde mevzuattaki (EPDK Satın Alma Mevzuatı) veya şirket politikalarındaki değişikliklerden ötürü yaşayabilecekleri belirsizlikleri azaltmak adına, ihalelere davet öncesinde tedarikçilerle soru cevap oturumları yapıyoruz.

Tedarikçi Finansmanı: Özellikle dalgalı makroekonomik koşullarda tedarikçiler finansmana ulaşmada zorluk yaşayabilmekte ve bu durum devamlılıkları için risk oluşturabilmektedir. Bu durumlarda, bankalarla anlaşarak tedarikçilere finansman sağlıyor ve finansal sürdürülebilirliklerine destek oluyoruz.

ÇSY Odaklı İnisiyatifler: Tedarikçilerimizin daha iyi ÇSY performansı sergilemelerine yardımcı olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Döngüsel ekonomi ilkelerini kullanarak tedarik zinciri yönetiminde çevresel etkilerini en aza indirmek için onlarla iş birliği yapıyoruz. İş Ortaklarımızı özenle seçiyor ve Şirketin İş Etiği Kurallarına uyumlarını takip ediyoruz.