×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Paydaş Yönetimi

Enerjisa Enerji geniş ölçekli ekosistemindeki tüm paydaşları ile açık, şeffaf ve güvene dayalı bir iletişime öncelik verir.

Enerjisa Enerji olarak, faaliyetlerimizden doğrudan ve dolaylı şekilde etkilenenler de dâhil olmak üzere geniş ölçekli ekosistemimizdeki tüm paydaşlarımız ile açık, şeffaf ve güvene dayalı bir iletişime öncelik veriyoruz. Paydaşlarımızla ilişkilerimiz bizim için büyük önem teşkil ediyor.


 

KURUMSAL PAYDAŞ KATILIM PLANI

2019 yılında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yapılan Kredi Anlaşması kapsamında, EBRD Performans Gerekliliği 10 (EBRD PR10): Bilgi Açıklama ve Paydaş Katılımı ile ilgili gereklilikler uyarınca “Kurumsal Paydaş Katılım Planımızı” hazırladık. Kurumsal Paydaş Katılım Planı paydaş katılımı, halkla istişare, paydaş belirleme ve şikâyet mekanizmalarına yönelik gereksinimleri ve uygulama süreçlerini özetleyen bir çerçeve sağlamaktadır. Bu plan 2020 yılında güncellenmiştir.

2020 yılında aynı kredi anlaşmaları çerçevesinde, başlatılan dağıtım faaliyetlerini kapsayan sosyal yönetim uygulamaları ve çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik alanında büyük bir adım atılmıştır. “Sosyal Yönetim ve İzleme Planının” yanı sıra her bir dağıtım şirketine özgü “Paydaş Katılımı” ve “Kültürel Miras Yönetimi” planları hazırladık. Kültürel Miras Yönetim Planı faaliyet ve yatırım alanlarında bulunan kültürel mirasın korunması için eylem planlarını belirler. Sosyal Yönetim Sisteminin amacı; yeni yatırımlar gerçekleştirilirken ve elektrik dağıtım faaliyetleri sürdürülürken oluşabilecek sosyal etkilerin ve projeden etkilenecek toplulukların belirlenmesi, bilgilendirme ve katılımlarının sağlanması, etki azaltıcı önlemlerin alınması ve etkinliklerin izlenmesidir.