Halka Arz
MENU

İzahname

İmzalı İzahname (SPK tarafından onaylı)

Ek1: Esas Sözleşme

Ek2: Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Ek3: Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. 31.12.2014, 31.12.2015, 31.12.2016 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Ek4: Enerjisa Enerji A.Ş. 30.09.2017 tarihinde sona eren dokuz aylık döneme ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Ek5: Enerjisa Enerji A.Ş. 31.12.2014 tarihinde sona eren yıla ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Ek6: Enerjisa Enerji A.Ş. 31.12.2015 tarihinde sona eren yıla ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Ek7: Enerjisa Enerji A.Ş. 31.12.2016 tarihinde sona eren yıla ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu

Ek8: Bağımsız Denetim Kuruluşlarından alınan Sorumluluk Beyanları

Ek9: Hukukçu Raporu

Tasarruf sahiplerine satış duyurusu

Fiyat tespit raporu

Broşür

Poster

Özel Durum Açıklamaları

Özel durum açıklamaları için aşağıdaki linke tıklayın.