×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Yönetimden Mesajlar

Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye enerji dağıtım ve satış pazarının öncü oyuncusu olarak tüm paydaşlarımız için yarattığımız faydayı en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kavramını sadece alınacak bir dizi aksiyon olarak değil, aynı zamanda DNA’mızın sağlam bir parçası ve iş stratejimizin itici güçlerinden biri olarak görüyoruz. Bu kapsamda, Enerjisa Enerji’nin 2019 Entegre Sürdürülebilirlik Raporunu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Finansal performansımız, marka hikayemiz ve gelecek yolculuğumuzun önemli bir parçası olan sürdürülebilirlik ile taçlanıyor. 2018 yılında başarılı halka arzı takiben, uzun vadeli değer yaratma amacıyla ekonomik, çevresel ve sosyal alanlarda stratejik ve bütüncül bir yaklaşım geliştirmek için kurumsal sürdürülebilirliğe odaklandık. Sürdürülebilirliği hisse hikâyemizin önemli bir parçası ve etkin bir stratejik yönetim için kritik bir araç olarak konumlandırıyoruz. Sürdürülebilirliği süreçlerimize entegre ederken, küresel çevre ve sosyal standartlara uymanın yanı sıra toplumsal farkındalığa da yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Topluma kritik bir hizmet vermenin sorumluluğunu taşıyoruz ve yeni enerji dünyasına hazırlanıyoruz. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansımız ile enerji sektöründe lider bir şirket olma vizyonumuz ile sürdürülebilirlik stratejimizi bu metrikleri entegre edecek şekilde oluşturduk.

Tüm faaliyet ve operasyonlarımızı yürütürken sektöre liderlik edecek uygulamalar geliştirmeyi ve faaliyetlerimiz ile örnek teşkil etmeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda; elektrik enerjisinin, hava, su gibi yaşamsal bir ihtiyaç olduğunun bilincinde olarak, toplumun tüm kesimlerinin eşit seviyede refah ve sağlıklı yaşam standartlarına sahip olmasını; kuralları yeniden yazılan enerji sektöründeki değişim ve trendleri yakından izlemeyi, sektörümüzdeki değişimlere başarılı bir şekilde ayak uydurmak için hem çeşitli, genç ve donanımlı insan kaynağımızı, hem de güçlü ve güvenilir markamızı geliştirmeyi hedefliyoruz. Paydaşlarımızla birlikte enerjiyi dijitalleştiren, enerji üretimini demokratikleştiren, dijital çağda insanları enerjiyle buluşturmada çığır açan, çevreye duyarlı bir enerji şirketi olarak faaliyet göstereceğiz.

2019’da BİST Sürdürülebilirlik Endeksine dahil olduk. Oluşturduğumuz stratejiyi aktif olarak desteklemek için, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (WEPs) imzacısı olduk. Ek olarak, ilk kez Kurumsal Yönetim derecelendirme notu alarak, 10 üzerinden 9,45 puan ile en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip kuruluşlar arasında yer aldık ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olduk.

Geleceğin enerji şirketi olma doğrultusunda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz. “Türkiye’nin Enerjisini” sağlamak üzere çıktığımız yolda, paha biçilmez katkılarından dolayı şirket yönetimine, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Kıvanç Zaimler
Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı
Değerli Paydaşlarımız,

Türkiye’nin en büyük elektrik dağıtım ve satış ağını yönetirken tüm paydaşlarımız için uzun vadeli ortak değer yaratmaya devam ediyoruz. 2019 itibarıyla yaklaşık 10.000 çalışanımız ile 14 ilde 10.1 milyona yakın müşteriye ve 21,5 milyon kullanıcıya kesintisiz elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sağlıyoruz. Faaliyetlerimiz kapsamında ekosistemimizde yer alan tüm paydaşlarımız için sosyal ve çevresel fayda yaratmayı gözetiyoruz. Dijitalleşme, demokratikleşme, düşük karbon emisyonlu büyüme, deregülasyon ve dağıtık üretim gibi küresel trendler bizi, işimizi ve yarattığımız değeri şekillendiriyor. Yeni iş modelleri ve hizmetler için fırsatlar sunan bu trendler aynı zamanda sosyal adalet sağlanması, karbon emisyonunun azaltılması, dağıtık yenilenebilir enerji üretimi, enerji depolanması ve piyasa serbestliği ile rekabetin artması gibi yollarla sektörü dönüştürmeye devam ediyor. Sektörümüzü etkileyen bu trendlere proaktif olarak yanıt veriyoruz.

Elektrikli araç şarj istasyonları ağı ile altyapı oluşturma yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2018 yılından bu yana, Eşarj hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alarak bu sektörde daha aktif faaliyet göstermeye başladık. Eşarj araç istasyonlarının yanı sıra, sürdürülebilir ulaşım uygulamaları ve akıllı ev teknolojilerinin geleceğini şekillendirecek enerji depolama gibi yenilikçi iş alanlarında fırsatları yakından takip ediyoruz.

Müşteri memnuniyetini takip edebilmek için 2018 yılında hayata geçirdiğimiz Net Tavsiye Skoru (NPS) ve Müşteri Memnuniyeti (CSAT) sistemleri sayesinde müşteri memnuniyet skorumuzu 2019 yılında 5 üzerinden 3,90’dan 3,98’e çıkardık.

Tüm faaliyetlerimizde çevreye saygılı ve sorumlu davranıyoruz. Çevresel performansımızı sürekli iyileştirerek faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya odaklanıyoruz. Bu doğrultuda 2019 yılında Çevre Politikamızı çevresel sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda güncelledik ve kaynak verimliliği, hava ve su emisyonları, iklim değişikliği üzerindeki etkileri azaltma ve biyoçeşitlilik gibi konuları politikamıza dahil ettik. Yeni proje ve yatırımların ekosistem üzerindeki olası olumsuz etkisini azaltmak için Ekosistem Değerlendirme Raporları hazırlamaya başladık. Elektrik tüketimimizin 989 MWh’lik bir kısmını direkt olarak yenilebilir enerjiden karşılayarak elektrik tüketimi kaynaklı karbon salımlarını azalttık.

Yeteneklere yatırım yaparken, öncü iş birlikleri ve fırsatlar yaratıyoruz. Genç Enerjisa çalışanlarından oluşan Genç Danışma Kurulu, proje ve uygulamalarımız hakkında bize yeni ve çeşitli bir bakış açısı kazandırıyor. Genç Danışma Kurulu, 2019 yılında Yeni Nesil Sabancı Ödülü’ne layık görüldü. NAR Kurumsal Girişimcilik Programımızın bir parçası olarak, bu yıl projenin başlamasından bu yana en fazla sayıya ulaşarak, 249 yenilikçi fikir topladık. Seçilen projelerle verimlilik,İş Sağlığı ve Güvenliği ve paylaşım ekonomisi gibi alanlarda kendimizi farklılaştırmayı hedefliyoruz. 2019 yılında sektörümüzü yönlendirmek ve rakiplerimizin ilerisine geçmek için Ar-Ge ve inovasyon yatırımlarına yaklaşık 15 milyon TL ayırdık. Raporumuzun hazırlıklarını sürdürdüğümüz dönemde küresel olarak hem iş dünyasını hem de gündelik hayatımızı etkileyen COVID-19 pandemisi başladı. Küresel sağlık sistemi ve geleneksel iş modellerinin kırılganlığını ortaya çıkaran pandemi, elektrik enerjisinin ne kadar temel bir ihtiyaç olduğunu tekrar gösterdi. Pandemi boyunca insan sağlığı ve operasyonel sürdürülebilirliğe öncelik verdik. Bu nedenle, doktorlarımızın danışmanlığı ile iş sürekliliği ve kriz yönetimi komiteleri kurduk. Çalışanlarımızın sağlığını korumak ve altyapımızı değişen arz ve talebe karşı korumak için önlemler aldık. Şebekelerimizdeki yatırımlarımızın karşılığını alarak, bu dönemde müşterilerimizin evlerindeki yaşamlarını kolaylaştırdık.

Önümüzdeki dönemde, Türkiye enerji sektöründeki liderliğimizi korumayı ve küresel bir örnek olmayı hedefliyoruz. Bizlere her zaman destek olan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.

Murat Pınar
Enerjisa Enerji CEO
Değerli Paydaşlarımız,

İlk Entegre Sürdürülebilirlik Raporumuzu sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sorumlu bir kamu hizmeti şirketi olarak, sürdürülebilirlik çalışmalarının tüm faaliyetlerimizin merkezinde ve herkesin yararına olması gerektiğine inanıyoruz. Sektörde ve daha geniş ölçekte rol model olma hedefimiz doğrultusunda sürdürülebilirlik çalışmalarına öncülük etmek ve enerji dünyasının geleceğini aktif olarak şekillendirmek için çalışıyoruz. Sürdürülebilirliğin, sektörümüzün ileride karşılaşacağı temel mega trendlerin çoğunun arkasındaki itici güç olduğuna inanıyoruz.

Bu yeni enerji dünyasında, enerji, daha yerel ve küçük ölçekte üretilerek ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere depolanıyor. Enerji, dünya kaynaklarına zarar vermeden, onlardan faydalanılarak topluma temiz ve yenilenebilir enerji sağlayacak şekilde üretiliyor. Giderek daha fazla bilinçlenen müşteriler, enerjinin nasıl ve ne zaman üretildiğini ve tüketildiğini belirleyerek elektrikli araçlar, akıllı şehirler ve evler gibi yeni enerji kullanım alanlarına geçişte öncü rol oynuyor. Bugün bile dünyanın pek çok bölgesinde müşteriler, komşularıyla paylaşmak ya da ilerideki ihtiyaçlarını karşılamak için bataryalara depolamak amacıyla enerji üretiyor. Müşteriler, geliştirilmiş şebeke altyapılarıyla enerjiyi şebekeye aktararak geri satmayı ve böylece kendi enerji maliyetlerini kontrol altında tutmayı tercih edebiliyor. Bu gelişmeler, yarının yeni enerji dünyasında artarak devam edecek.

Elektrik dağıtım ve satışı olan ana iş kollarımız yeni enerji dünyasının kilit dönüştürücüleri konumunda. Yeni enerji dünyasının temeli artık tek yönlü şebekeler değil, karmaşık enerji ağlarını birbirine bağlayan akıllı şebekeler olacaktır. Satış iş kolu ise yeni enerji dünyasının kalbi durumundadır ve bu kapsamda e-mobilite, yerel kojenerasyon santralleri gibi yeni gelişmelerin öncüsü olan müşteri çözümlerine odaklanıyoruz. Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, sürdürülebilirlik yaklaşımımız, çevrenin ve insan haklarının korunmasının çok daha ötesine geçmekte. Gelecekteki zorlukları başarılı şekilde yönetmek için sürdürülebilirlik stratejimizin iş stratejimize tamamen entegre olması gerektiğine inanıyoruz. Bu, bizim için tüm sürdürülebilirlik çalışmalarımızın stratejik iş hedeflerimize ulaşacak şekilde kurgulanması ve benzer şekilde tüm girişimlerimizin sürdürülebilirlik çalışmalarına paralel olması anlamına gelmektedir.

Girişimlerimizi bu anlayışı benimseyerek en üst seviyede şeffaflıkla paylaşıyoruz. Finansal raporlarımız gibi sürdürülebilirlik raporlarımız da şeffaf, güncel ve güvenilirdir. Kredi ve tahvil süreçleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliğimizin yanı sıra kurumsal yatırımcılar, tüketiciler, çeşitli düşünce kuruluşları ve küresel düşünce önderleriyle yürüttüğümüz düzenli iletişim, güncel gelişmeleri takip etmemize ve daha fazla ilerleme kaydetmemize yardımcı olmaktadır.

Dr. Michael Moser
Enerjisa Enerji CFO
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. AYRINTILARI İNCELEYİN