×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Yetenek Yönetimi

Günümüzde elektrik hizmeti veren lider şirketler müşteri ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermek için iş modellerini ve stratejilerini gözden geçirmektedirler. Bu da daha çevik ve yenilikçi bir kültürü olanaklı kılmak için belirli organizasyonel teknik becerileri geliştirmeyi gerektiriyor. Bu çerçevede, bu bizim için enerji sektörüne liderlik etme vizyonumuz, şirketimizin stratejik hedeflerini gerçekleştirebilen ve mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarımızı karşılayabilen eğitimli ve donanımlı insan kaynakları gerektirmektedir.

Enerji sektöründe tercih edilen bir işveren olmak ve tüm sektörlerdeki şirketler arasında ilk 15 içinde yer alma vizyonumuz doğrultusunda pozitif organizasyonel iklimi, iletişimi ve kültürü geliştiren anlamlı bir çalışma ortamı yaratmaya odaklanıyoruz. Farklı büyüme ve ilerleme imkânları sağlayan eğitim ve gelişim fırsatları sunuyoruz. Çalışanlarımıza ayrıca gelişim fırsatları ve tüm potansiyellerini gerçekleştirmelerine izin veren eşit, katılımcı ve güvenli bir iş ortamı sunmaktayız.

Eşit fırsatlar sunmakta ve “doğru işe doğru kişi” ilkesiyle çalışmaktayız. Yetenek yönetimi yaklaşımımız, tüm çalışanlarımıza kendilerini keşfetme ve anlama fırsatı vererek değer yaratmaya dayanmaktadır. Çalışanlarımızın becerilerini mümkün olan en verimli şekilde kullanması ve geliştirmesini sağlamak için eğitim ve gelişim yoluyla onlardaki liderlik özelliklerini ortaya çıkarmaya odaklanmaktayız. Yeteneklerin sürekliliğini sağlamak üzere tüm kritik pozisyonlar için kısa ve orta vadeli yedekleme planları hazırlıyoruz. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına göre liderlik, bireysel ve profesyonel gelişim programları tasarlıyoruz.

Enerjisa Enerji tüm süreçlerinde çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkesini odağına yerleştirmiştir. Tüm İnsan Kaynakları süreçlerinde dil, din, milliyet, ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, evlilik durumu, sağlık, engellilik durumu, siyasi görüş, sendika üyeliği ve benzer konularda eşit bir tutum sergiliyoruz. Tüm faaliyetlerimizi yürürlükte olan yasal düzenlemeler ile Enerjisa İş Etiği Kurallarına uygun şekilde yürütmekteyiz.

Enerjisa ücretlendirme ile ilgili rapor, anket veya istatistikleri üçüncü taraf ücret danışmanlarından temin etmektedir. Enerjisa’da pozisyonların kademeleri, dünya çapında tanınmış kurumsal şirketler tarafından yaygın olarak kullanılan harici bir iş değerlendirme metodolojisine göre belirlenir. Taban ücret politikasını belirlemek için yıllık maaş anketlerine katılmaktayız. Tüm kademeler için piyasa, emsal grubu, sektör vb. bazında kademe bazlı referans maaş verileri harici danışmanlar tarafından sağlanmaktadır. Ayrıca mavi yaka maaşları Toplu İş Sözleşmesine göre belirlenmektedir.

ÇEŞİTLİLİK

Enerjisa çeşitli ve kapsayıcı bir iş ortamı taahhüt etmektedir. Çeşitliliğin karar alma sürecini zenginleştirdiğini ve kapsayıcılığın ise çalışanları değerli hissettirerek, çalışan bağlılığını arttırdığına inanıyoruz. Adil ve eşit koşullar çalışanlarımızı motive ederken, aynı zamanda katılımlarını ve üretkenliklerini de artırıyor. Çalışanlarımıza dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel veya benzeri nedenlere dayanarak ayrımcılık yapmıyoruz. ÇSY Komitesi ayrımcılık ve kötü muameleye konu olabilecek her türlü eylemin, gizlilik prensipleri doğrultusunda çalışanlar tarafından bildirilmesini ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlıyor. İş Etiği İlkeleri (Enetik 2.0) ve İnsan Kaynakları Politikası vasıtasıyla tüm temel ilkelerimizi çalışanlarımızın tamamı ile paylaşıyoruz.

Çeşitliliği desteklemek ve farkındalığı arttırmak için aktif bir şekilde aşağıdaki programlarda yer alıyoruz:

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı: Hayatın her alanında olduğu gibi iş ortamında da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını destekliyoruz. Bu yıl, bir Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi programı olarak şirketlerin Sürdürülebilir Kalkınma Amacı 5.5.’e16 katkıda bulunmalarına yardımcı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programına Enerjisa’dan 2 temsilci ve 1 elçi katılmıştır. Program, şirketlerin, yönetim kurulundaki kadınların sayısını arttırmak ve tedarik zincirindeki girişimci kadınların sayısını arttırmak gibi iddialı ve gerçekçi kurumsal hedefler belirlemelerine ve bu hedefleri gerçekleştirmek için eyleme geçmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri: 2019 yılından itibaren Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkelerinin imzacıları arasındayız.

İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Platformu:
2020 yılında Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından yürütülen “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” (Business Against Domestic Violance - BADV) projesine katılım sağladık. Bu kapsamda gerçekleştirilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitim Programına İnsan Kaynakları ekibinden temsilciler katılmıştır. Bu temsilciler eğitim çıktılarını şirket içinde hayata geçirmek için çalışmalara başlamıştır.

Turkish Women’s International Network (TurkishWIN):
2020 yılında Turkish Women’s International Network üyeliğimizi yeniledik. 15 kadın yöneticimiz ağın eğitim ve mentorluk imkanlarından faydalanmıştır.

Elektrik Dağıtım Sektöründe Eşit FırsatlarProjesi: Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Program Koordinatörlüğü iş birliği ve Deloitte danışmanlığı ile Elektrik Dağıtım Sektöründe Eşit Fırsatlar projesini gerçekleştirmekteyiz. Proje kapsamında, İnsan Kaynakları uygulamalarımızı gözden geçirerek, teknik ve yönetici pozisyonlarındaki kadın istihdamını teşvik etmeyi, fırsat eşitliği konusunda net ve ölçülebilir hedefler belirlemeyi ve bu alanda çalışan kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri kurmayı hedeflemekteyiz. Bu çalışmalar şirketin farklı fonksiyonlarından, gönüllü çalışanların katılımıyla oluşturulan proje ekibi ile gerçekleştirilecek ve proje çıktıları üst yönetim ekibinden oluşan yönlendirme komitesine raporlanacaktır. Kasım 2020’de başlayan proje, 2021 yılında da devam edecektir.

Sensiz Olmaz: Yeni çeşitlilik ve kapsayıcılık platformumuz Sensiz Olmaz 8 Mart 2021 tarihinde başlatılmış ve bu konuda farkındalığı arttırmak amacıyla Kadınlar Günü haftasını destekleyici etkinlikler organize edilmiştir.

Çeşitlilik yaklaşımımız cinsiyetle sınırlı değildir. Çalışanlarımızın birbirlerinden bir şeyler öğrenmesini sağladığı için yaş çeşitliliği ve nesil farklılıklarını desteklemekteyiz. 2020 yılında yeni işe aldığımız çalışanlarımızın %70’i 30 yaşın altında, %30’u ise 31 ile 49 yaşları arasındadır. Çalışanlarımızın %26’sı 30 yaşın altındayken %72’si 30-49 yaş aralığındadır. Çalışanlarımızın %52’si 5 ila 10 yıl arasındaki bir süreden beri Enerjisa’da çalışmaktadırlar.

Engellilerin sosyal ve ekonomik yaşama eşit koşullarda katılımını desteklemekteyiz. 2020 yılı itibariyle, toplam engelli çalışan sayımız 306 olup, bu sayı yasal zorunluluğun üstündedir.

  

ENERJİSA'DA ÇALIŞMAK

Çalışan katılımı, rekabetçi iş dünyasında devamlılığın ve başarının hayati önem taşıyan itici güçlerinden biridir. Çünkü çalışan katılımı, çalışanları elde tutma oranını arttırma, kurumsal performansı güçlendirme ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamakla doğrudan bağlantılıdır. Enerjisa olarak, çalışanlarımızdan gelen geri bildirimleri önemsemekte ve onlara kendilerini değerli hissettikleri bir çalışma ortamı sunmaktayız. Çalışan memnuniyetini her iki yılda bir anketler yoluyla ölçmekteyiz. 2018 yılında %71 olan çalışan memnuniyeti skoru 2020 yılında %80’e, çalışan bağlılığı oranı ise aynı dönem için %55’ten %70’e yükseldi. 2020 yılı itibariyle anketlere mavi yaka çalışanlarımızı da dâhil ettik. Bu anketler, çalışma koşullarını iyileştirmek için aksiyon alabilmemizi sağlamaktadır.