×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Geleceğin Enerjisi İçin İnovasyon

Şebeke ve teknoloji yatırımlarımızı artırmaya devam ederken, sektörü de müşteri odaklı, sürdürülebilir, dağıtık ve düşük karbonlu olan Yeni Enerji Dünyasında yönlendirmek için adımlar atıyoruz.

İNOVASYON

Şirket içinde inovasyon kültürünü destekleyerek fayda sağlamakta ve hızla değişen bir ortamda rekabet edebilmek için süreçlerimizi iyileştirmekteyiz. Mevcut verileri gelişmiş analitik metotlarla analiz etmek, şirketlerin daha yüksek verimlilik seviyelerine erişmelerini ve stratejik öngörülere sahip olmalarını mümkün kılmaktadır. Saha çalışanlarını uzaktan yönlendiren yapay zeka kullanımı, problemlerin öngörülmesini ve önlemesini, aynı zamanda da kesintileri hızlı ve güvenli biçimde çözülmesini sağlamaktadır. İnovasyon Departmanımız, Enerjisa içindeki inovasyon kültürünü yönlendirerek girişimcilik ekosistemine odaklanmakta ve güçlü iş birlikleri kurmaktadır. İşimizin yanı sıra müşterilerimizi de dönüştürmek için yenilikçi ürünler ve süreçler üretmekteyiz.

Kurumsal Girişimcilik ve İnovasyon Programı:

NAR

Kurum içi girişimcilik ve inovasyon programımız NAR, 6 yıldır çalışanların yenilikçi fikirlerini toplamaktadır. Kurum içi girişimciler, hızlandırma programı kapsamında pratik ve teorik kapsamda yalın girişimcilik eğitiminden geçip, kuluçka sürecine dâhil olmaktadırlar. Programın 2020 yılı teması olan Verimlilik Sağlayan Dijital Çözümler kapsamında çalışanlarımızdan 160 fikir başvurusu alınmıştır. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen Nar’ın 6. döneminin hızlandırma aşaması için bunlar arasından 15 fikir kabul edilmiştir. Fikir sahibi ekipler bootcamp girişimcilik eğitimlerini dijital olarak tamamlamış ve sonrasında Ar-Ge ve İnovasyon Komitesi üyelerinin jüri olduğu final jürisinde sunumlarını gerçekleştirmişlerdir. 8 proje fikri hızlıca hayata geçirilmeleri amacıyla ilgili iş birimlerine devredilmiş ve 4 proje ise kuluçka aşamasında pilot sürecine devam etmektedir.

İVME

İvme, Girişim Hızlandırma Programı Enerji sektörünün odaklandığı mevcut problemlere çözümler üretmek ve sunmak, kolay uygulanabilecek ve ölçeklenebilir teknolojiler geliştirmek ve gelecek nesil girişimlerin oluşmasına ve büyümesine katkıda bulunmak amacı ile 2020 yılı içerisinde Enerjisa Ar-Ge birimi tarafından İvme Girişim Hızlandırma Programı başlatılmıştır. Enerji sektöründe etki yaratan girişimleri desteklemeyi hedefleyen İvme Girişim Hızlandırma Programı girişimleri Enerjisa Dağıtım Şirketleri ile buluşturmakta, güncel problemlerle birlikte geleceğin fırsatlarını ele alırken girişimlerin prototip ürün ile ticarileşme arasında aşmakta zorlandığı basamağı aşmalarına yardımcı olmaktadır. İvme Girişim Hızlandırma Programının birinci döneminde 8 ana odak alanı altında 44 girişimin başvurusu içerisinden seçilen 10 girişim ile İSG, mikro-solar çözümler, tüketim analitiği, görüntü işleme, akıllı aydınlatma ve drone çözümleri konularında POC çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 6 girişim ile ürün geliştirme üzerine EPDK projesi hazırlanmış, 1 girişim ile ürün ortak satışı konusunda çalışma başlatılmıştır.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Enerji sektöründe teknolojik gelişmelerin yakından takip edilmesi çok kritiktir. Ar-Ge iş birimimiz, yeni ürün, sistem veya tasarım geliştirmeye odaklanmaktadır. Sürdürülebilir ve akıllı bir gelecek için yenilenebilir enerji kaynakları, elektrikli araçlar, mikro şebeke ve depolama sistemleri, nesnelerin interneti (IoT), bilgi ve haberleşme teknolojileri, yapay zeka, büyük veri ve siber güvenlik konularında çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bunları yaparken dağıtım şebekesine yönelik dünyadaki en iyi uygulama örneklerini araştırmakta ve yerli kaynaklar ile Türkiye’ye özgü çözümler üretmekteyiz. Ar-Ge çalışmaları şirket içerisinde inovasyon kültürünün yaygınlaştırılmasında önemli rol oynamaktadır.
Ayrıca tasarlanan projelerle ilgili çıktılar EPDK ile de paylaşıldığı için gelecekte çıkacak mevzuatlara yön de verebilmektedir.

TEKNOLOJİ

Teknolojik gelişimleri ve trendleri takip ederek iş süreçlerimizde ve projelerimizde teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaktayız.

21,6 milyon kişiye dünya standartlarında hizmet kalitesi sunmak için yeni fikirler uygulamak ve müşterilere özel inovatif hizmet ve çözümler sunmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

DİJİTALLEŞME

E-Ternal (Dünyamız İnsanımız İşimiz)

Müşterilerimize enerji ulaştırırken, dünyamıza, insanımıza ve işimize, teknolojinin gücü ile daima değer katıyoruz. Dijitalleşme bu değeri yaratmak için elimizdeki en iyi araç. 2020 yılında, sürdürülebilirliği bütünsel olarak dijitalleşme ile güçlendirmek için Dijital Dönüşüm Modelimiz olan E-TERNAL’ı geliştirdik. Ternal kendimizi Dünyamızı, İnsanımızı ve İşimizi geliştirmeye adamamızı temsil ederken, E harfi de Elektron, Enerji ve Enerjisa’yı temsil ediyor. Dijital girişimlerimizi birleştirmek için, geniş kapsamlı bir karşılaştırmalı değerlendirme ve iç ve dış paydaşlarla iletişim gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda dijital dönüşüm yolculuğumuzu tasarladık ve enerji sektöründe ilk defa yapılan bir uygulama olarak modelimizin patentini aldık. Bu modelle, tüm dijital girişimlerimizi amacımızla eşleştirerek, küresel ve mega enerji trendler ile uyumlu hale getiriyoruz. Önümüzdeki 5 yıllık süreç için 500’ün üzerinde yeni dijital proje ile birlikte geçmişteki ve mevcut projelerimizi tanımlayıp, büyük değer yaratılacak alanları 14 dijital program içerisinde yeniden yapılandırılarak tarihteki ilham veren bilim insanlarının isimleri ile eşleştirdik.