×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Paydaş Yönetimi

Paydaşlarla açık, şeffaf ve dürüst iletişim kurmanın önemine inanıyor, onların görüş ve beklentilerini önemsiyoruz. Paydaşlarımızı tespit ederek, işimizin onlar üzerinde yarattığı kısa ve uzun vadeli etkileri belirliyoruz. Sonrasında her bir paydaş grubu için en iyi iletişim platformunu, yöntemini ve ideal iletişim sıklığını belirliyor, bakış açılarını anlamak için sürekli olarak her biri ile diyalog kurma fırsatlarına odaklanıyoruz. Bu iletişim platformları ve yöntemleri, onlarla mümkün olan en iyi şekilde etkileşim kurmamızı sağlıyor.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaptığımız kredi anlaşmaları kapsamında, EBRD Performans Gerekliliği 10: Bilgi Açıklama ve Paydaş Katılımı ile ilgili gereklilikleri (EBRD PR10) uyarınca Paydaş Katılım Planı geliştirdik. Paydaş Katılım Planı, paydaşlarla etkileşimimiz için önemli olan noktaların çerçevesini çizen ve katılım yollarını belirleyen bir eylem planıdır. Paydaş Katılım Planı, mevcut prosedürler doğrultusunda iş birliğine dayalı, şeffaf, kapsayıcı ve paydaşların beklentilerine yanıt veren bir uygulama sunmayı amaçlıyor. Paydaş Katılım Planı aynı zamanda etkin paydaş katılımı şikayet çözümü için dağıtım şirketlerimize de bir çerçeve sunuyor.

Paydaş Katılım Planı için tıklayınız.

İç ve dış paydaşlarımızla tabloda belirtilen çeşitli kanallar aracılığıyla sürekli iletişim kuruyoruz.

Kamu kurumları ile düzenleyici otoriteler şirketimizi doğrudan etkileyen paydaşların başında geliyor. Sektörün öncü şirketi olarak, Türkiye’nin güvenilir ve uygun maliyetli bir şebeke altyapısına kavuşması için yatırımları, verimliliği ve kaliteyi teşvik edecek düzenleyici bir çerçevenin geliştirilmesinin gerekli olduğu bilincindeyiz. Bu bilinçle kamu ile yürüttüğümüz ilişkiler şeffaflık, eşitlik ve tarafsızlık ilkelerine dayanıyor ve kamu kurumları ile ilişkilerimizi herhangi bir siyasi görüşten bağımsız, kurumsal kimliğimizin gerektirdiği şekilde yönetiyoruz. Bu doğrultuda, kamu kurumları ve düzenleyici otoritelerle düzenli iletişimi sürdürüyoruz.

İşimizi etkileyen konularda, lobicilik, üst yönetim röportajları ve kamuoyunda konuşmacı olma gibi araçlarla politika oluşturma düzeyinde tartışmalara katılıyoruz. Her zaman uzmanlığımızı gönüllü olarak sunmaya istekliyiz. Ayrıca, politika yapıcılar ve düzenleyici otoriteler bizi sık sık karar alma süreçlerinin bir parçası olarak teknik ve enerji konusunda uzmanlığımızdan faydalanmak için farklı platformlara davet ediyorlar. Bu tür faaliyetlere önem veriyoruz çünkü enerji sektörü politika ve düzenlemelerden önemli ölçüde etkilenmektedir.

Örneğin, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD Enerji Çalışma Grubu Başkanlığı yönetiyor. Ayrıca Sabancı Üniversitesi’nde enerji politikaları araştırması yapan ve dünyanın enerji ve iklim konusundaki önemli otoritelerini bir araya getiren bir merkez olan IICEC’nin Yönetim Kurulu üyeliğini yapıyor. Enerjisa Enerji CEO’su ise düşük karbonlu enerji teknolojileri için EUREKA kümesi olan ve enerji dağılımı, yenilenebilir enerjiden verimliliğe, enerji tüketiminin azaltılmasından fosil yakıtların karbon ayak izinin azaltılmasına kadar geniş çalışmalar yapan, endüstri ve piyasa odaklı bir program olan EUROGIA2020’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

Yıllık bazda hazırladığımız Enerjisa Yerel Yönetimler İletişim Planı kapsamında hizmet verdiğimiz bölgelerdeki yerel yönetimlere (valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve muhtarlıklara) periyodik ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu yüz yüze görüşmeler hem kamu kurumlarının beklenti ve taleplerini öğrenmemize olanak sağlıyor, hem de iş süreçlerimizi iyileştirme fırsatı sunuyor. Bu doğrultuda hizmet bölgelerinde muhtar toplantıları başta olmak üzere belediye ve kaymakamlıklar gibi farklı paydaşlarla buluşmalar düzenledik.

Sektörü ileriye taşıyan ve iş dünyasında sürdürülebilirlik vizyonunun yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalara liderlik düzeyinde katkı vermek üzere, aktif bir şekilde sivil toplum kuruluşlarında yer alıyoruz.

Sektörü ileriye taşıyan faaliyetlere katkıda bulunmak ve iş dünyasında sürdürülebilirlik vizyonunu liderlik düzeyinde yaygınlaştırmak için sivil toplum kuruluşlarına üye oluyoruz. Bu kuruluşlar arasında yer alanlar:

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. AYRINTILARI İNCELEYİN