×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Trendler ve İşimize Etkileri

Enerji sektörünün dönüşümü hızla gerçekleşiyor. Enerji dünyası giderek dağıtık enerji, dijitalleşme ve karbon emisyonunun azaltımı ile şekillenirken, geleceğe yön verecek sistemin temelini Dağıtım Sistemleri Operatörleri (DSO’lar) oluşturuyor. Dağıtım şebekesi, enerjiden faydalanmak isteyen tüm bireylere herhangi bir ayrım yapmadan elektrik sağlayarak modern toplumun ekonomik, kültürel ve bilimsel gelişimi için en temel gerekliliklerden birini oluşturuyor. Şebeke müşterilere güvenlik, istikrar ve konfor sağlamanın yanı sıra, endüstriyel rekabet gücü de yaratan kritik bir altyapıdır.

Eş zamanlı olarak enerjiye talep de katlanarak artıyor. Araştırmalar küresel enerji tüketiminin 2040 yılına kadar %28 artacağını ortaya koyuyor. Nüfus, ekonomik ve endüstriyel büyümedeki artış ve yaşam tarzlarındaki değişimlere bağlı olarak artan kişi başına enerji tüketimi enerji altyapısı üzerindeki yükü artırıyor. Aynı zamanda sektör üzerindeki baskılar ve yıkıcı teknolojiler sektörü değiştiriyor. Bugün otomotiv gibi çok farklı sayıda sektörün karbon ayak izini azaltmaya yönelik olarak fosil yakıtlar yerine elektrik kullanımına yönelmesi de elektrik enerjisine talebi daha da artırıyor. Genel olarak, küresel enerjinin üçte biri artık yenilenebilir kaynaklardan (güneş, hidro ve rüzgar) üretiliyor. Bu aynı zamanda kirliliği azaltmaya ve şebeke güvenilirliğini artırmaya fayda sağlıyor. Aynı zamanda, elektrikli ısı pompaları, enerji depolama sistemleri ve akıllı dağıtık üretim teknolojilerinin de önemli ölçüde gelişmesi bekleniyor. Depolama sistemleri ve enerji piyasa büyüklüğünün büyümeye devam ederek 2023 itibari ile 13,1 milyar USD’a ulaşması bekleniyor. Nesnelerin interneti (IoT), robotik ve ilgili teknolojilerinde 2024 yılına kadar 15 milyar USD’a büyüme öngörüsü de bu büyümeyi destekliyor.1 Mega trendlerle dönüşen dinamik bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Sektöre yön verecek olası değişiklikleri ve değer yaratmak üzere fırsatları öngören net bir vizyonumuz var. Bu temel değişime bugünden sektörü ilgilendiren düzenlemeleri şekillendirerek, yeni iş fırsatlarını keşfederek ve Yeni Enerji Dünyasının dönüşümüne yön vererek beş temel kategoride hazırlanıyoruz:

Dijitalleşme; yeni iş modellerinin ve hizmetlerin iyileştirilmesi için fırsatlar sunuyor ve kesintisiz enerji için şebekelerde yeni geliştirme imkanlarını mümkün kılıyor. Dijitalleşme ile veri temelli enerji ve talep yönetimi mümkün hale gelirken enerji en verimli şekilde kullanılabiliyor. Nesnelerin interneti (IoT) ve akıllı teknolojiler gibi gelişmelerin sağladığı fırsatlar sektörü dönüştürüyor

 • Nesnelerin İnterneti Şebeke Çözümleri
 • Siber Güvenlik
 • Akıllı Şebekeler
 • Gelişmiş Sensörler
 • Akıllı Şehir Çözümleri
 • Blockchain Platformları
 • Büyük Veri
Demokratikleşme; enerjiye erişimi denetleyerek, herkesin elektriğe erişmesine ve enerji kaynağını seçmesine imkan sunar. Bu trend, sektörü müşteri memnuniyetini öne çıkarmaya itiyor ve dezavantajlı toplulukların ekonomik enerjiye erişmesine yardımcı oluyor. Enerjiye evrensel erişim ve sosyal adalet, yenilenebilir ve sürdürülebilir enerjinin teşvik edilmesi konuları daha fazla gündeme geliyor.

 • Müşteri Memnuniyeti
 • Dezavantajlı Müşterilere Hizmet Sunulması
 • Kesintisiz Enerji
 • Emtialaştırma
 • Blockchain ile Enerji Ticareti
Deregülasyon; rekabet ortamında farklı aktörlerin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermesini ve piyasanın serbestleşmesini ifade ediyor. Serbestleştirme söz konusu. Serbestleşme daha iyi kalitede daha ucuz ürünler sunarak, hizmetlerin önemini ve müşteri beklentilerini ön plana çıkarıyor.

 • Talep Yönetimi
 • Müşteri Memnuniyeti
 • Yeni Ürünler Sunulması
Düşük Karbonlu Büyüme; enerji sektöründe üretilen ve dağıtılan elektrik enerjisinde karbon yoğunluğunun düşürülmesi anlamına geliyor. Bu kapsamda enerji kaynaklarının çeşitlendirilerek yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına geçiş için yeni yöntemler geliştiriliyor. Aynı zamanda artan şehirleşmeyle birlikte ulaşımın çevresel etkisi daha önemli bir konu haline gelirken, makine ve sistemlerin elektrik tüketimleri de artıyor. Bunlara bağlı olarak, sürdürülebilir ulaşımda fark yaratacak elektrikli araçların gelişimine uygun olarak, şarj istasyon ve araçlarına yatırım yapma ihtiyacı da dikkat çekiyor. Enerji verimliliği çözümleri ve e-mobilite sağlayan yeşil ürünler ön plana çıkıyor.

 • Yenilenebilir Enerjinin Entegrasyonu
 • Elektrifikasyon Trendleri
 • Enerji Verimliliği Ürünleri
 • E-mobilite Çözümleri
 • Yeşil Enerji Ürünleri
Dağıtık Üretim; elektrik enerjisinin, kullanıldığı yerde veya yakınlarında çeşitli teknolojilerle üretimini ve enerjinin depolanmasını ifade ediyor. Yenilenebilir enerji kaynaklı üretimin artmasıyla depolama sistemlerine de ihtiyaç artıyor. Bu trendin yakalanması için şebeke altyapılarının geliştirilmesi ve enerjinin bu şekilde üretilmesine uygun hale getirilmesi gerekiyor.

 • Dağıtık Üretim
 • Enerji Depolama
 • Mikro Şebekeler
 • Kojenerasyon
 • Yedek Üretim
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. AYRINTILARI İNCELEYİN