×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Kurumsal Yönetim

Günümüzde, özellikle yatırımcılar, bir şirketin uzun vadeli değer yaratma planını ve standarthale getirilmiş bilgilerini uzun vadeli risk değerlendirmelerini desteklemek amacıyla anlamak istemektedir. Kurumsal yönetim, şirketlerin faaliyette bulundukları ve aldıkları kararların temelini oluşturan mekanizma ve süreçleri kapsamaktadır. İyi yönetilen şirketler iş uygulamaları ile ilgili şeffaf olmayı amaçlamaktadır.

Enerjisa Enerji 2019 yılından beri BIST Kurumsal Yönetim Endeksinde yer almaktadır. 2020 yılında Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz 10 üzerinden 9,46 olarak belirlenmiştir. Şirketimiz, BIST Kurumsal Yönetim endeksindeki en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip kuruluşlardan birisidir.

Enerjisa Enerji’nin kurumsal yönetim derecelendirmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiye Enerjisa Enerji 2020 Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporundan ulaşabilirsiniz.

RİSK YÖNETİMİ YAKLAŞIMI

Risk yönetimi güçlü yönetimin ayrılmaz bir parçası olarak nitelendirilmektedir. Risk Yönetimi Çerçevemiz finansal, operasyonel ve stratejik planları etkileyebilecek risk ve fırsatları belirlemeyi amaçlayarak, çeşitli metodolojiler vasıtasıyla bu riskleri değerlendirme, sınıflandırma ve azaltma imkanı sunmaktadır.

Bu çerçevenin nihai amacı, yönetim fonksiyonlarına şeffaflık sağlamak ve düzenli raporlamalar vasıtasıyla karar alma süreçlerini desteklemektir.

Enerjisa Enerji’de Kurumsal Risk Yönetimi merkezi bir fonksiyon olarak konumlandırılmıştır. İş birimlerinde, departmanlar ile merkezi risk yönetim fonksiyonu arasında köprü görevi görmeleri için risk koordinatörleri görevlendirilmiştir. Her yıl, iş birimi risk koordinatörleri ve süreç sahipleri ile bir günlük bir risk yönetimi atölyesi gerçekleştirmekteyiz. Bu çalışmada, bir önceki yılın önemli başlıkları, yıllık risk yönetimi takvimi ve risk analizi, konsolidasyon ve raporlama metodolojisi ile ilgili görüşmeler yapılmaktadır. 2020 yılında, risk yönetimi atölyeleri çevrimiçi toplantı platformları üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışma Esaslarına buradan ulaşabilirsiniz.

İÇ KONTROL

2020 yılında Yönetim Kurulu’nun yönlendirmesiyle İç Kontrol Sisteminin kurulmasına ilişkin çalışmalara başlanmıştır.

Proses yönetimi, risk yönetimi, iş sürekliliği yönetimi ve iç kontrol yönetiminin bütünsel bir yaklaşımla yönetilebildiği Periskop adlı internet tabanlı yazılım 2021 yılında devreye alınmıştır.

İç Kontrol Sistemi kurulumunda dünyada standart olarak kabul edilmiş ve en iyi uygulamaları içeren COSO İç Kontrol Çerçevesi baz alınarak, bu çerçevede yer alan ilkeler, standartlar ve yöntemlerin uygulanmasına karar verilmiştir.

2021 yılı içerisinde süreç risk değerlendirmeleri ve iş birimlerinin görüşleri doğrultusunda iç kontrol kapsamı belirlenecektir. İç kontrol kapsamına göre, operasyonel riskler için iç kontrollerin mevcudiyeti ve verimliliği değerlendirilecektir. İç kontrol sistemi, ayrıca süreç sahipleri tarafından gerçekleştirilen kendi kendini değerlendirme çalışmaları ile de değerlendirilecektir.

Bu çalışmalar sonucunda, iç kontrol sisteminin verimliliği ile ilgili üst yönetime raporlama yapılabilecektir.

İŞ ETİĞİ

Etik ve şeffaflık başarımızda önemli bir rol oynamaktadır. Paydaşlarımızla birlikte, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde en yüksek etik standartlara göre hareket ediyoruz.

2020 yılında, değerlerimizi hayata geçirme yollarımızdan biri olan İş Etiği Kurallarımızı (Enetik 2.0) güncelledik. İş Etiği Kuralları; insan hakları, çevre koruma, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele çerçevesinde sürdürülebilir ilişkiler oluşturulması, adil rekabet, kişisel verilerin korunması ve gizliliği, kurumsal bilgilerin ve varlıkların korunması, yazılı, görsel basın ve sosyal medya kullanım esasları, çıkar çatışmaları, siyasi faaliyetler, dernek üyelikleri, borç, hediye ve bağış kabulü, kurum dışı görev alma, kıyafet yönetmeliği, akrabalık ilişkisi olanların çalışması ve İş Sağlığı ve Güvenliği gibi konuları sağlamaya yönelik bir çerçeveyi ve kılavuz ilkeleri temsil eder. Enerjisa İş Etiği Kurallarının uygulanmasından Kurumsal Hukuk ve Uyum Departmanı, İş Etiği Kurallarının etkinliğinin gözden geçirilmesinden ise İç Denetim Departmanı sorumludur.

Enerjisa İş Etiği Kurallarına (Enetik 2.0) buradan ulaşabilirsiniz.

Enerjisa İş Etiği Kuralları (Enetik 2.0) tüm çalışanlara e-posta yoluyla duyurulmuş olup, şirket internet sitesinde, tüm çalışanlara açık olan Doküman Yönetim Sistemi ile çalışanlara yönelik mobil uygulama olan İKON altındaki Sürdürülebilirlik menüsünde sürekli ve kolayca erişilebilir şekilde yer almaktadır.

Tüm Enerjisa çalışan ve paydaşları ENETİK@enerjisa.com e-posta adresi üzerinden, P.K. 2 06510 Emek/Ankara adresine posta yoluyla, etik ihbar hatları olan +90 (216) 579 09 14 numaralı telefon veya +90 (312) 573 55 55 numaralı faks üzerinden etik kuralların ihlali veya kurallara uygunsuzluk ile ilgili konularda isimsiz bildirimlerde bulunabilirler. Bu bildirim kanallarına ek olarak, tüm paydaşlar Sabancı Holding etik hattı üzerinden de bildirimlerde bulunabilirler.

Rüşvet ve Yolsuzluğu Önleme

Rüşvet ve yolsuzluğu önleme, tüm çalışanlar ve paydaşlar için bağlayıcılığı olan Enerjisa İş Etiği Kuralları ve özellikle de Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası kapsamında yönetilmektedir. İş Etiği Kurallarının ihlali ile ilgili uygulanan tüm uygulama ve yasal yaptırımlar yolsuzluk ve rüşvetle ilgili konular için de geçerlidir.

Enerjisa Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasına buradan ulaşabilirsiniz.

2020 yılında Türkiye Etik ve İtibar Derneği’nin kurumsal üyesi olduk. 2021 yılının başında, Şirketimizin yüksek etik standartlara bağlı kalma taahhüdünü göstermek adına Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün (Transparency International) ilkelerine uyum taahhüdünde bulunduk.

 

Enerjisa Vizyon, Misyon ve Değerler

İnsan ve Çalışan Hakları

2020 yılında İnsan Hakları Politikamızı yayımladık. İnsan Hakları Politikası beyanımız, etki alanımız içerisindeki tüm çalışanlarımızı, tüm iş birimlerimizdeki yönetici personeli, iş ortaklarımızı ve bunların yanı sıra tedarik zincirimizdeki tarafları da kapsamaktadır.

İnsan Hakları Politikamız şirketin internet sitesinde ve çalışanlara yönelik mobil uygulama olan İKON’un Sürdürülebilirlik bölümünde yer almaktadır.

İnsan hakları ihlallerinin bildirilmesini sürekli olarak teşvik ediyor ve politika beyanımızın etkin bir şekilde uygulanması ile ilgili muhtemel sorun ve soruları yakından izliyoruz. Bu politika kapsamında gerçek veya muhtemel ihlalleri ve endişelerini bildiren hiçbir çalışana karşı herhangi bir misilleme veya eylemde bulunmuyoruz.