×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Kurumsal Yönetim

Kurumsal yönetim, şirketi ve faaliyetlerimizi yönetme, izleme ve kontrol etme şeklimizi ifade ediyor. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayanan kurumsal yönetim yapımız belirli standartlara uygun olarak faaliyet göstermemizi sağlıyor.

2018 yılındaki başarılı halka arzımızı takiben uzun vadeli değer yaratmak için ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlere ilişkin stratejik ve bütüncül bir yaklaşım geliştirmek için kurumsal sürdürülebilirliğe odaklandık. 2019 yılında, ilk kez Kurumsal Yönetim derecelendirme notumuzu alarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağladığımızı, tüm paydaşlarımıza ve topluma karşı sorumluluk bilinci ile hareket ederek, şeffaf ve açık iletişim kurduğumuzu tescil ettirdik. Kurumsal Derecelendirme notumuz 10 üzerinden 9,45 olarak belirlendi. Böylelikle en yüksek kurumsal yönetim derecelendirme notuna sahip kuruluşlar arasında yer aldık ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne dahil olduk. Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumumuzu güçlendiriyoruz ve gelişmeleri yılık olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Raporunda açıklıyoruz.

Performansımız hakkında detaylı bilgi için Kurumsal Derecelendirme Raporunu okuyabilirsiniz.

Halka arzın ardından 2018 yılında hissedarlarla ilişkilerimizi yönetmek ve güçlendirmek için Yatırımcı İlişkileri bölümünü kurduk. Bu departman, özellikle bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahiplerinin haklarını koruma ve kolaylaştırmada aktif rol oynar ve yönetim ile pay sahipleri arasında sürekli iletişim sağlar.

En yüksek yönetim organı olan Yönetim Kurulu, iki bağımsız üyenin katılımıyla toplam sekiz üyeden oluşur, Kurul’un dörtte birini ise kadın üyeler oluşturur. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür farklı kişilerdir. İç Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetim Kurulu’na bağlı faaliyet gösterir.

Vizyon ve misyonumuza uygun olarak, kapsamlı Süreç Modeli ile tespit ettiğimiz iş süreçlerini sürekli olarak gözden geçiriyor ve güncelliyoruz. Kurumsal yönetimin etkinliğini artırmak için süreç sahiplerinin liderliğinde performans göstergelerini, riskleri ve fırsatları belirliyor, izliyor ve gerekli iyileştirmeleri yapıyoruz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. AYRINTILARI İNCELEYİN