×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

İş Sürekliliği

İş sürekliliği, bir kuruluşun ürün ve hizmetlerini olası kriz veya kesintilerden sonra kritik seviyede de olsa ayağa kaldırma ve kritik süreçlerin operasyonel devamlılığını sağlayabilme kapasitesidir (ISO 22301:2019). Enerji dağıtım ve perakende satış iş kollarında yaklaşık 21 milyon kullanıcının hayatına dokunan bir hizmet sorumluluğuyla iş sürekliliğine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, Enerjisa Enerji A.Ş. ve iştiraklerinde yaşanabilecek olası kesinti ve krizlere karşı dirençli bir organizasyon hedefiyle, 2015 yılından bu yana İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uygulamalarını sürdürüyoruz. CFO organizasyonunun Kurumsal Finans ve Hazine Direktörlüğü bünyesinde yer alan Grup Risk Yönetimi olarak, 2015 yılında tamamlanan İş Sürekliliği Yönetimi (İSY) projesinden bu yana küresel İSY standartlarını takip ediyor, tüm belgeleri bu yaklaşımla hazırlıyor ve Enerjisa Enerji A.Ş. ve 3 perakende satış şirketimiz için yürürlüğe koyuyoruz.

Enerjisa olarak İSY dokümantasyonunu ISO 22301:2019 standartlarına uygun olarak hazırlıyor ve sürecin ilgili tüm paydaşlarının katkılarıyla her yıl güncelliyoruz. Üst yönetim kararıyla, İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standartlarını kuruluş geneline yaymak amacıyla, perakende satış şirketlerimizin e-fatura ve e-arşiv altyapısını kullanmak üzere ISO 22301:2019 sertifikası almaları için gereken adımları attık. İlgili standart gereklilikleri kapsamında yapılan denetimler sonucunda üç perakende satış şirketimiz sertifikalarını aldı. Dağıtım şirketlerimiz e-fatura ve e-arşiv altyapısının kullanımı konusunda özel entegratör firmalardan destek almaktadır.

İş sürekliliği altyapısının omurgasını teknolojik altyapının dayanıklılığı oluşturur. Enerjisa genelinde iş birimlerini ve kurumsal fonksiyonları dikkate alarak 60’tan fazla kritik iş birimini bu kapsama aldık. Grup Risk Yönetimi (Grup ve Perakende Satış Şirketleri için) ve Süreç Geliştirme Ekibi (Dağıtım şirketleri için), İSY kapsamında yapılacak tüm toplantı ve çalışmaların koordinasyonunu yürütmekte; kritik süreçlerde yıllık güncelleme dönemi ve dokümanlara yansıtılacak organizasyonel (veya birim bazlı) değişiklikler hakkında periyodik olarak bilgilendirme yapmaktadır.

Kritik iş birimlerinin güncellemeleri İEA (İş Etki Analizi) dokümanları ile alınmakta, ardından İş Sürekliliği ve Kriz Yönetimi Planları bu bilgiler ışığında güncellenmektedir.

Kritik iş birimi; krizi takiben ilk bir ay içinde ayağa kaldırması gereken süreçlere sahip olan birimlerdir. Aynı zamanda bu birimlerin Enerjisa içinde veri aldığı ve verdiği birimler olması da kendilerini kritik iş birimi kapsamına alır.

EĞİTİMLER

Tüm kritik iş birimi yöneticilerinin katılımıyla İstanbul, Ankara ve Adana’da olmak üzere toplam 5 adet Yıllık İş Sürekliliği Bilgilendirme Toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılarda katılımcılara yıl içinde yapılan değişiklikler hakkında bilgi verilmiş ve İEA dokümanlarının, önümüzdeki yıllık güncelleme sürecine yönelik hazırlanmasına ilişkin yönlendirmelerde bulunulmuştur. Kritik Birimler, İEA dokümanlarında aşağıdaki bilgileri paylaşmaktadırlar:

 • Kritik süreçler
 • Kritik süreçlerde kullanılan BT uygulamaları
 • Kritik süreçlerin Kurtarma Zamanı Hedefi (RTO), Kurtarma Noktası Hedefi (RPO), Tolere Edilebilir Maksimum Kesinti Süresi (MTPOD) skorları
 • Kritik süreçlerde iç ve dış bağımlılıklar
 • Basılı veya dijital kritik doküman bilgileri
 • Kritik çalışan listesi ve iletişim bilgileri
 • 1 ila 3 kesinti senaryosu ve 2 alternatifli çözüm adımları (Bu bilgi Ocak 2019 itibarıyla istenmeye başlanmıştır)

KOORDİNASYON

Olası bir kesinti veya kriz senaryosunda kullanılacak Kriz Kumanda ve/veya Alternatif İş Yeri Lokasyonu için 3 bölgede yapılan saha değerlendirmeleri sonucunda standartları karşılayan tesisleri seçtik. Bu lokasyonları fiziksel açıdan hazır tutmak amacıyla Lokasyon Sorumluları ve İdari İşler Departmanı temsilcileri ile işbirliği içinde çalışıyoruz. 3 bölge için 12 alternatif lokasyon belirledik ve planlarımızı bu çalışma doğrultusunda güncelledik.

Bu tür krizlerde, Kriz Yönetim Takımı’nı desteklemesi beklenen ve kriz organizasyon şemalarında tanımlanmış olan birimler şunlardır:

 • Kurumsal İletişim Grup Müdürlüğü
 • Hukuk Başmüşavirliği
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürlüğü
 • Bilgi Teknolojileri Operasyon Yönetimi Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları ve İdari İşler Müdürlüğü
 • Grup Risk Yönetimi Müdürlüğü

Birim yöneticilerinin katılımıyla 2019 yılında ilk kez İş Sürekliliği Komitesi’ni kurduk ve 2 toplantı gerçekleştirdik. Komite, herhangi bir olayın meydana gelmesinden bağımsız olarak Grup Risk Yönetimi’nin moderatörlüğünde yılda iki kez toplanır. İlk toplantı, her yıl Şubat ayında gerçekleştirilen ISO 22301:2019 denetiminin ardından yapılır ve gündem, denetim çıktılarının ve İSY yapısına ilişkin kalite iyileştirme tavsiyelerinin paylaşımını kapsar. İkinci toplantının, çalışma planı doğrultusunda gerçekleştirilen çalışmaların seviyesi ele alınmak üzere Kasım ayında yapılması planlanmaktadır.

Kriz Yönetim Takımı’nın lideri ve olası krizlerde mutlak kriz yöneticisi olan CEO, her Nisan ayında, sertifika denetimi ve İş Sürekliliği Komitesi’nin ilk toplantısının ardından, özel bir seansta bilgilendirilir. Bu toplantı kapsamında CEO, kriz yönetimi organizasyonu içindeki görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilir ve ilgili planlardaki güncellemeler kendisine sunulur. 2019 CEO Bilgilendirme Toplantısı 10.04.2019 tarihinde yapıldı.

UYGULAMA VE TATBİKAT

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamında hazırladığımız konsolide planlarımızdaki senaryoların ve tahminlerin gerçek hayattaki ihtiyaçları hangi seviyede karşılayacağını değerlendirmek amacıyla iki yöntem uyguluyoruz:

Senaryo Bazlı Masa Başı Tatbikatı: Kriz Yönetim Takımı’nın tüm temsilcilerinin ve destek birimlerinin CEO başkanlığında yılda bir kez toplanmasıyla birlikte, her yıl yapılan ISO 22301:2019 sertifika denetiminde de irdelendiği üzere senaryo üzerinden masa başı tatbikatı yapılır ve bu çalışmanın nihai raporunu denetçilerle ve süreç paydaşlarıyla paylaşırız. Tatbikata, Sabancı Holding ve E.ON Yönetim Kurulu Üyeleri de davet edilmektedir.

Felaket Kurtarma Testi: BT Birimi öncülüğünde her Kasım ayında, yaklaşık 24 saat boyunca ara vermeksizin felaket kurtarma testleri gerçekleştirilmektedir. Test çalışmasına gözlemci olarak katılmak ve sonuç raporlarını arşivlemek Grup Risk Yönetimi ekibinin sorumluluğundadır. ISO 22301:2019 sertifika denetimi esnasında sonuç raporu denetçi firmayla paylaşılmaktadır. Enerjisa’da kullanılan tüm BT uygulamalarını, tatbikat sırasında gerçek bir felaket senaryosuna paralel olacak şekilde eş zamanlı olarak devre dışı bırakır, sonrasında İSY planlarımızda tanımlandığı şekilde RTO, RPO ve MTPOD sürelerini ölçülür. Tatbikatın ardından elde edilen veriler BT ve Grup Risk Yönetimi dokümanlarında elde edilen verileri senkronize etmekte, düzenlemelerde eşgüdüm sağlamakta ve önemli farklar olması durumunda ilgili iş birimleriyle paylaşılır. Grup Risk Yönetimi Ekibi’nin Kasım 2019’da gözlemci olarak katıldığı son test başarılı şekilde gerçekleştirilmiştir.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. AYRINTILARI İNCELEYİN