×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

İş Sağlığı Güvenliği

Hem Türkiye’de hem dünyada enerji sektöründe lider şirketlerinden biri olmayı hedefliyoruz. İş Sağlığı ve Güvenliği’ni birinci öncelik olarak görüyor ve uluslararası standartlara göre yönetiyoruz. 

Dağıtım iş kolu aracılığıyla elektriğin son tüketiciye ulaştırılması birçok İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) riskini beraberinde getiriyor.
Bu nedenle İSG kültürünün başta çalışanlar olmak üzere tüm iş ortaklarına yayılması ana önceliğimizdir. İSG’ye yatırım yapmaya
devam ediyoruz.

Şirketimizi ve yüklenicilerimizi kapsayan riskleri proaktif şekilde yönetmek için İSG, üst yönetim düzeyinde benimsenmiştir. Dağıtım İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü üç dağıtım bölgesinin sorumlusu olarak CEO’ya bağlı Dağıtım İş Birim Başkanına raporlama yapmaktadır.

İSG’yi ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında yönetiyoruz. Bununla birlikte; çalışanlar, iş güvenliği
uzmanları ve iş yeri hekiminin katılımıyla Fine-Kinney metodunu kullanarak riskleri çok yüksek, yüksek, önemli, olası ve düşük kategorilerine ayırıyoruz. İSG kültürünün artırılmasını sağlayacak aylık ve yıllık hedefler belirliyoruz.

İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünün başta çalışanlar olmak üzere tüm iş ortaklarında
yaygınlaştırılmasına önem veriyoruz. İSG Haftası olan 4-10 Mayıs tarihleri arasında faaliyet gösterdiğimiz tüm bölgelerde önemli İSG mesajlarına yer verilen etkinlikler gerçekleştiriyoruz.

İSG EĞİTİMLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği’ne risk perspektifinden yaklaşıyoruz. Benimsediğimiz yüksek standartların uygulanabilir olması ve bu alandaki risklerin yönetilmesi için öncelikle çalışanlarımızın bu alanda yetkinlik kazanması gerekiyor. Çalışanları güvenli çalışma koşullarına yönelik bilgilendiren ve İSG kültürünü yaygınlaştıran eğitimler, İSG yönetiminde önemli yer tutuyor ve onların mesleki donanımlarını güçlendiriyor.

2019 yılında İSG eğitimlerinin tüm çalışan eğitimleri içindeki oranı %40,25 oldu. 2019 yılında çalışan başına ortalama İSG eğitim saati ise 16 saat oldu. 2019 yılında eğitim takip sisteminde yapılan iyileştirmeler ile mükerrer eğitim kayıtlarını düzelttik. Her ne kadar toplam çalışan başına İSG eğitimlerinde geçtiğimiz yıla kıyasla bir azalma gibi görünse de yeni kategoriler eğitim planlamasını daha sağlıklı hale getirdi. Bu nedenle, 2018 yılında çalışan başına ortalama İSG eğitim saatinde düşüş oldu. 2019 yılında ortaya çıkan azalma ise, daha önce İSG eğitimi sayılan Beyaz Yaka 3 günlük Yüksekte Çalışma eğitiminin teknik eğitim kategorisine alınmasıdır.

İSG mevzuatının ötesinde, çalışanların iş güvenliği ve sağlığını konusuna yönelik farkındalığını artırmak ve konuyu sahiplenmelerini desteklemek amacıyla 2019 yılında aşağıdaki konularda eğitim ve çalışmalar yaptık.

  • Kaza Araştırma Eğitimleri: Yaşanan kazaların tekrarını önlemek için kazaların kök nedenlerinin bulunması ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Bu kapsamda, olay araştırma sürecinin verimliliğini artırmak üzere, meydana gelen olay ve kazaların araştırılması sürecinde görev alan çalışanlara Dramalı Kaza Araştırma ve Kök Neden Analizi eğitimi verdik.
  • Trafik Kampanyası: Faaliyetlerimiz bünyesinde gerçekleşen operasyonlar sırasında çok sayıda araç trafiğe çıkıyor ve faaliyetin yürütüldüğü alanda yer alıyor. Bu durum çalışanların büyük bir bölümünün araçla seyahat etmek zorunda olduğu anlamına geliyor. Trafikte zaman geçiren çalışanların olası kazalardan korunması ve trafik kuralları konusunda kişisel farkındalıklarını artırmasını sağlamak amacıyla trafik iletişim kampanyası başlattık. Kampanyanın öne çıkan araçları arasında hız kurallarına uyum, emniyet kemeri kullanımı ve sürüş esnasında cep telefonundan uzak durmak temel başlıklarıyla hazırlanan afiş ve videolar yer alıyor.
  • ISO 45001: 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Bilgilendirme, Uygulamadaki Değişiklikler ve İç Tetkikçi Eğitimi: ISO 45001:2018 standardının içeriği, yeni standartla gelen uygulama değişiklikleri, OHSAS 18001:2007 ile arasındaki farklar ve boşluk analizi eğitimi düzenledik. Bu eğitimler sonucunda Başkent, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ organizasyonlarının her biriminden toplam 115 şirket çalışanı, ISO 45001:2018 iç tetkikçi olmaya hak kazandı.
  • Çevre Yönetim Sistemi Eğitimleri: ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi uygulama esasları dahilinde atık yönetimi ve kimyasal yönetimi konularında eğitimler verdik. Bu eğitim programlarına ek olarak, Pusula Mesleki Gelişim programının bir parçası olarak İnsan Kaynakları Teknik Eğitim ekibi, Şebeke Operasyonları saha çalışanları için Sahada Güvenli Çalışma eğitimleri verdi. Eğitimlere yaklaşık 500 saha çalışanı katıldı.

Bu eğitim programlarına ek olarak, Pusula Mesleki Gelişim programının bir parçası olarak İnsan Kaynakları Teknik Eğitim ekibi, Şebeke Operasyonları saha çalışanları için Sahada Güvenli Çalışma eğitimleri verdi. Eğitimlere yaklaşık 500 saha çalışanı katıldı.


YAPILAN İYİLEŞTİRMELER

İş kazalarının önlenmesine yönelik iyileştirme faaliyetleri güvenli çalışma ortamının en önemli gereklerindendir. Bu doğrultuda, ölümlü kaza ve yaralanmalardan yola çıkarak meydana gelen olayların nedenlerine odaklanıyor; en riskli süreçler başta olmak üzere operasyon genelinde tüm kazaların önlenmesi için teknolojiden de faydalanan inovatif çalışmalar ve uygulamalar hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalar ve uygulamalar aşağıdaki gibidir:

Görüntülü Teyit Sistemi

Yüksek gerilimde enerji kontrolü, manevra, yüksekte çalışma gibi faaliyetler büyük risk içeriyor. Bu faaliyetlerde ve ortamlarda çalışanların gerekli kişisel koruyucu donanımları kullandığından ve ortamda güvenli çalışmaya yönelik uygulamaların gözetildiğinden emin
olmak için görüntülü bas konuş cihazlarını kullanıma aldık. Bu şekilde, faaliyete ancak saha ekibi haricindeki bir yetkiliden
izin alınarak başlanıyor. Görüntülü Teyit Sistemiyle yapılan çalışmalarda gözetimi artırarak olası kazaların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Görüntülü Teyit Sistemi ile 2019 yılında kritik kaza sayısında bir önceki yıla göre yaklaşık %40 oranında azalma sağlandı.

Dağıtım Şebekelerinde Mahalli Topraklama Uygulamalarının Teknik Analizi

Topraklama Analiz Projesi kapsamında muhtelif topoloji, işletme ve kurulu abone jeneratör kapasitesiyle analizler yaptık; mevcut ve yeni tasarım topraklama teçhizatlarının İş Sağlığı ve Güvenliği açısından uygun olup olmadığını değerlendirdik. Analizler sonucunda yeni tasarım topraklama teçhizatlarını faaliyete aldık. Bu şekilde ekipman ağırlığında ve teçhizat
faaliyetlerinde düşüş yakalarken, aynı zamanda sahada gerçekleştirilen arıza-onarım faaliyetlerinde operasyonel verimlilik sağladık ve operatörlere güvenli bir iş ortamı oluşturduk.

Yerden İletken Kesme Makası

Yüksekte çalışma tehlike ve risklerini bertaraf etmek amacıyla Yerden İletken Kesme Makası kullanmaya başladık. Bu şekilde çalışma metodunda değişikliğe giderek, çalışanların direğe çıkarak iş yapmasından doğan riskleri ortadan kaldırdık. Sonuç olarak, ağaç ve direk kırılmalarına bağlı yüksekten düşme kaza ve yaralanmaları önemli ölçüde azaldı.

Yüksek Gerilim Dedektörü Test Cihazı

Şirketimiz için özel olarak tasarlanan yüksek gerilim dedektörü test cihazıyla çalışanlara tam bir fonksiyon testi yapma imkânı sunduk. Yüksek gerilim dedektörü, iklim veya saklama koşulları gibi nedenlerden dolayı yüksek gerilim dedektöründe meydana gelebilecek elektronik problemlerin çalışmaya başlamadan önce tespit edilebilmesini sağlıyor. Yüksek gerilim dedektörü test cihazı ile çalışanların, dedektörünün doğruluğuna olan güveni artarken, cihazın kusurlu çalışmasından kaynaklanabilecek kazaların da önüne geçtik.

Model Temelli Kritik Davranış Analizi ve Değişim Projesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Psikoloji Bölümü Akademisyenleri ile 2018 yılında başlattığımız Kritik Davranış Analizi Projesi’ni tamamlayarak sonuç raporunu yayımladık. Bu rapor çerçevesinde iş güvenliği kültürünü artırmak amacıyla yol haritası geliştiriyoruz.

İSG PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Enerjisa Enerji’de ölümlü kazaları kabul edilemez buluyor, çalışanlarımızın ve yüklenicilerimizin sağlığını önemsiyoruz. Şirketimiz ve/veya yüklenici kaynaklı ölümlü kazalar dahil olmak üzere tüm kazaların nedenlerini derinlemesine inceliyoruz. İSG Konusunda kapsamlı risk analizleri gerçekleştiriyor ve riskleri bertaraf edecek aksiyonlar belirleyerek hayata geçiriyoruz.

Şirketimizde İSG ile ilgili yapılan tüm yatırım ve çalışmaların performansa etkisini belirli göstergeleri esas alarak düzenli olarak
takip ediyoruz. İnşaat işlerinde yüklenicilerin İş Sağlığı ve Güvenliği riskleri, kamudan devralınan binaların deprem standartlarına
uygunluğu, yeni kiralanan binaların inşaat standartları, teçhizat içeren pilot ve kurulum işlerinde İSG kurallarına uygunluk gibi
konularda risk analizi yapıyoruz.

  • İSG yatırımları ve çalışmaları sonucunda kritik kaza sayısında ciddi bir azaltma sağladık. Gerçekleşen Kritik Kaza Sayısı2018 yılına kıyasla %42 düşüşle 29 oldu.
  • Düzde Kayma, Takılma ve Düşme Kazaları Hariç Kaydedilebilir Kaza Sıklık Oranı (TRIF w/o STF) alınan önlemlerle 2018 yılına kıyasla %23 azalarak 5’e düştü.
  • Toplam Kaydedilebilir Kaza Sıklık Oranı (TRIF): Toplam kaza sıklık oranı ise %18’lik bir iyileşme ile 8,2 oldu.
  • İş Günü Kayıplı Kaza Ağırlık Oranı (LTISR) ise %31 azalmayla 58,8’e düştü.

İş ortakları ve yüklenicilerinin sorumlu İSG davranış kültürünü geliştirmeyi de sorumluluklarımız arasında görüyoruz. Bu kapsamda yüklenicilere birebir ziyaretler yapıyor ve onlardan Güvenlik Geliştirme Planları talep ediyoruz. 2020 yılında, İSG kapsamında yüklenicilere yönelik denetimler gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. AYRINTILARI İNCELEYİN