×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

İş Sağlığı Güvenliği

Enerjisa değer zincirinde, iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini öngörmek, işçilerin ve kamunun korunmasını sağlamaya yardımcı olmada temel unsurdur.

Dağıtım hatları ve şebekeler ile elektrik sunmak çalışanlarımız ve yüklenicilerimiz için yüksek riski de beraberinde getirmektedir. Enerjisa Enerji’de İş Sağlığı ve Güvenliği en öncelikli konulardan biridir. Şirket ve yüklenicilerin karşılaştığı riskler önceden önlemler alarak yönetilmektedir. Önemli Performans Göstergeleri de periyodik olarak üst yönetime sunulmaktadır. Şirket içerisinde İSG kültürünü aşılamak için muhtemel riskler sürekli olarak değerlendirilmektedir.

Dağıtım iş biriminde, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Birimi, CEO altında çalışan Dağıtım İş Birimi Başkanına; perakende satış iş biriminde ise İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Birimi, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Yetkinlikler Başkanlığına raporlama yapmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasını okumak için tıklayınız.

İSG’yi uluslararası standartlara göre yönetmek kritik önem taşımaktadır. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, Enerjisa Enerji Dağıtım Şirketlerine ait olan tüm lokasyon ve tesisleri kapsamaktadır. 2020 yılında sertifika yenileme süreci standardın en güncel versiyonuna uygun olarak yürütülmüş ve bu süreç Şirketin İş Sağlığı ve Güvenliği Sisteminin, sürekli gelişim ilkesine göre, 2020 yılında daha verimli ve daha entegre risk ve fırsat bazlı bir yaklaşım dikkate alarak önleyici eylemlere odaklanan bir dönüşüm sağladığını ortaya koymuştur. Enerjisa Enerji Perakende Satış Şirketleri de 2020 yılında ISO 45001: 2018 Yönetim Sistemi sertifikasına yönelik çalışmaya başlamışlardır. Üç bölgede iç denetimler gerçekleştiren Perakende Satış Şirketleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi Sistemine uygunluklarını da gözden geçirmişlerdir. Sertifikasyon sürecinin 2021 yılında tamamlanmıştır.

Muhtemel yeni projeler, rutin olmayan operasyonlar, mevcut operasyonlarda değişiklikler ve yeni çalışma alanları için İSG risk değerlendirmesi gerçekleştiriyor, yeni operasyonların başlamasından önce İSG standartlarına uygunluğun karşılanmasını sağlıyoruz. Buna ek olarak, riskleri çok yüksek, yüksek, önemli, olası ve düşük olmak üzere sınıflandıran Fine-Kinney yöntemini kullanıyoruz.

İSG farkındalığının artırılmasını sağlayacak aylık ve yıllık hedefler belirliyoruz. İSG performansının iyileştirilmesi ve risk alanlarının daha iyi belirlenmesi için kuruluşumuzuntüm kademelerinden çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş birliği ve katılımını sağlıyoruz. Risk değerlendirmesi ve vakaların incelenmesi için çalışanlarımızdan ve yüklenicilerimizden geri bildirim ve katılım talep ediyoruz. Ayrıca, çalışanlarımız İSG komiteleri vasıtasıyla İSG konuları ile ilgili karar alma süreçlerine katılabilmektedirler. Aylık İSG komitelerine işçi temsilcileri de katılmaktadır. Ek olarak, kullanılacak Kişisel Koruyucu Ekipman alternatiflerinin değerlendirilmesine işçi temsilcileri ve sendika da katılmaktadır.

İSG kültürünü yaygınlaştırmak için İSG eğitimlerine yatırım yapıyor ve faaliyet gösterdiğimiz her bölgede çalışanlarımızı, iş ortaklarımızı ve yüklenicilerimizi bilinçlendirmek için Mayıs ayında İSG Haftası gibi etkinlikler düzenliyoruz.

PROJELERLE İSG PERFORMANS İYİLEŞTİRMELERİ

İş kazalarının önlenmesi güvenli çalışma ortamının en önemli gereklerindendir. Ölümlü kaza ve yaralanmaları soruşturarak meydana gelen olayların kök nedenlerine odaklanıyoruz. Yüksek riskli süreçler başta olmak üzere, şirket genelinde kazaların önlenmesi için teknolojiden faydalanan yenilikçi girişimler ve uygulamalar hayata geçiriyoruz. 

Görüntülü Teyit Sistemi: Görüntülü teyit sistemi kullanarak muhtemel kazaları önlemeyi amaçlıyoruz. 2019 yılından beri enerji kontrolü ve enerji verme-enerji kesme işlemleri için Görüntülü Teyit Sistemi kullanıyoruz. 2020 yılında alçak gerilim faaliyetleri için yüksekte çalışma ile ilgili kontrol mekanizmaları da ekledik. Görüntülü Teyit Sistemi, çalışanların gerekli kişisel koruyucu donanımları kullandığından ve güvenli çalışma ortamı sağlandığından emin olmak için görüntülü bas konuş cihazlarının kullanımı ile gerçek zamanlı olarak takip etmektedir. Bu sistemle çalışanlar işlerine ancak izleme yapan görevlinin onayını takiben başlayabilmektedir.

Yüklenici İletişim Portalı: 2020 yılında Dağıtım Şirketlerinin yüklenicileri için faaliyetlerine başlamadan önce hazırlanacak gerekli İş Sağlığı ve Güvenliği dokümanlarını yüklemeleri ve dağıtım şirketlerinin ilgili departmanlarının bu dokümanları kontrol etmeleri için hızlı ve güvenli bir yol sağlamak üzere Yüklenici İletişim Portalını geliştirdik. Bu platformla, şebeke operasyonları ve inşaat yüklenicilerinin işi yapacak personel, kullanılacak makine ve teçhizat ile ilgili bilgilerin ve İSG-Çevre planı kapsamındaki tüm dokümanların sisteme yüklenmesi, dolayısıyla da sistemde onay almadan hiçbir işin yapılmaması sağlanmıştır. Yüklenicilerin dağıtım şirketlerinin bilgisi ve izni olmadan saha operasyonlarına başlamalarını engellemek için oluşturulan bu platform, belge aktarımı sırasında kaybedilen zamanı en aza indirmeyi ve iş kazaları ve eylem planları ile ilgili yüklenicilerle hızlı bir şekilde iletişim kurmayı amaçlamaktadır.

ENSAFE Mobil: Tehlikeli durum ve ramak kala olayların tespiti ve ortadan kaldırılması iş kazalarının önlenmesinde önemli basamaklardan biridir. Saha çalışanlarının el terminallerine, karşılaştıkları tehlikeli durumların ve başlarına gelen ramak kala olayların girişlerini yapacakları bir mobil “ENSAFE” giriş ekranı oluşturulmuştur. Sisteme mobil ekrandan girilen tehlikeli durum, olağandışı durum veya ramak kala bildirimleri doğrudan çalışanın bir üst yöneticisine e-posta yoluyla bildirilmektedir. Yönetici tarafından aksiyon gerekliliğinin değerlendirmesi ENSAFE internet sitesi üzerinden yapılmakta ve gerekli durumlarda uygunsuzlukların giderilmesi için aksiyonlar alınmaktadır. Değerlendirme sürecinde 14 günü aşan gecikmelerin yaşanması durumunda, üst yöneticilere e-posta ile bilgilendirme yapılarak sürecin sürekliliği sağlanmaktadır.