×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Etik İlkeler

Etik İlkelerin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak adına 2019 yılında çalışanların %31’ine toplam 3.216 saat eğitim verdik. Enerjisa İş Etiği Kuralları (Enetik), işimizin her aşamasında ortak bir çerçeveyi takip etmemizi sağlıyor. Tüm Enerjisa çalışanları iş yapış şeklinin temelini belirleyen bu çerceveye uyacağını taahhüt eder. Enerjisa İş Etiği Kuralları; insan hakları, çevre koruma, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve rekabet kuralları çerçevesinde sürdürülebilir ilişkiler oluşturulması, kişisel verilerin korunması ve gizliliği, kurumsal bilgilerin ve varlıkların korunması, yazılı, görsel basın ve sosyal medya kullanım esasları, çıkar çatışmaları, siyasi faaliyetler, dernek üyelikleri, borç, hediye ve bağış kabulü ve verilmesi, kurum dışı görev alma, kıyafet yönetmeliği, akrabalık ilişkisi olanların çalışması ve İş Sağlığı ve Güvenliği gibi konuları içeriyor. Etik İlkelerin tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak adına 2019 yılında çalışanların %31’ine toplam 3.216 saat olmak üzere kişi başı birer saat çevrim içi Etik İlkeleri eğitimi verdik.

Etik kuralların uygulanmasına yönelik takibi Etik Komitesi ve Uyum Yönetim birimi gerçekleştiriyor. Etik Kural Danışmanları çalışanları proaktif olarak yönlendiyor. Ek olarak, Uyum Yönetimi birimi Enerjisa İş Etiği Kurallarına ihlal yaratabilecek konular ile ilgili çalışanları takip ederek, bilgilendiriyor ve iş etiği ihlallerine yönelik İç Denetim Bölüm Başkanlığı’nın yapacağı inceleme çalışmalarına destek oluyor.

Çalışanlar ve tüm Enerjisa paydaşları, etik kuralların ihlali ve uygunsuzluk ile ilgili konularda Enerjisa Enetik Hattına, ENETİK@enerjisa.com e-posta adresine, www.enetik.enerjisa.com adresindeki etik bildirim formuna, 0 (216) 579 09 14, numaralı telefon, 0 (312) 573 55 55 numaralı faks veya P.K. 2 06510 Emek/ Ankara posta adresinden bildirimde bulunabiliyor. Ayrıca Sabancı Holding etik hattı aracılığıyla da bildirimler iletilebiliyor. Bildirimler sadece İç Denetim Bölüm Başkanlığı tarafından incelenebiliyor; tüm bildirim kanallarında gizliliğin ve güvenliğin sağlanmasından yine Başkanlık sorumludur. Titizlikle incelenen bildirimler üst yönetime ve gerekli durumlarda Disiplin Kurulu’na raporlanıyor. Denetim Komitesi, Kurul’a raporlanan bildirimler hakkında bilgilendiriliyor. 2019 yılında tarafımıza ulaşan 102 bildirimin tamamı çözüme kavuşturuldu.

Etik kuralların ihlali ile ilgili riskler yılda iki kez hazırlanan kalitatif risk değerlendirmesi çalışmasında ilgili birimlerden alınıyor ve Riskin Erken Tespiti Komitesi veya Enerjisa Risk Yönetimi Komitesi’ne raporlanıyor. Her yılın başında, bir önceki yılın risk raporlarının performansının ölçüldüğü Backtesting çalışmasında etik kural ihlallerinin getireceği riskler değerlendiriliyor. Raporlanan beklentiler ile gerçekleşme olasılığı ve etkileri inceleniyor.

Enerjisa Enerji Etik Kurallar’a buradan ulaşabilirsiniz.

Etik kurallar altında değerlendirilen rüşvet ve yolsuzlukla mücadelenin kapsamını tüm çalışanlar ve paydaşlar için bağlayıcılığı olan Enerjisa İş Etiği Kuralları ile yönetiyoruz. Etik Komitesi ve Uyum Yönetim biriminin her türlü rüşvet ve yolsuzluk olaylarının önüne geçilmesi ve sonlandırılması çerçevesinde belirli sorumlulukları bulunuyor. Etik kuralların ihlali için geçerli olan tüm yaptırımlar rüşvet ve yolsuzluk konularında da uygulanıyor. Çalışanlara verilen çevrimiçi etik eğitimlerin kapsamında rüşvet ve yolsuzlukla mücadele eğitimleri de bulunmaktadır.

2019 yılında, etik hatta gelen bildirimlerin 56’sı rüşvet ve yolsuzlukla ilgilidir. Bu bildirimlerin tamamını çözüme kavuşturduk. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 52 çalışana yolsuzlukla ilgili disiplin cezası verildi. Aynı zamanda yolsuzlukla ilgili devam eden bir adet kamu davası bulunuyor.

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’na buradan ulaşabilirsiniz.

İÇ DENETIM

Tüm iş süreçlerimizde, Enetik’in, şirketimiz tarafından belirlenen standartlar ve iş uygulamalarının yerine getirildiğini garanti altına almak üzere İç Denetim Başkanlığı tarafından denetim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Başkanlık, denetim sonuçlarını bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetim Komitesi’ne raporluyor. Enerjisa genelinde denetimlerin hangi çerçevede gerçekleşeceğini belirleyen iç denetim planı Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu’nun onayıyla her yıl güncelleniyor.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. AYRINTILARI İNCELEYİN