×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Yetenek Yönetimi

Yarının enerji dünyasını şekillendirip sektöre liderlik etmemiz için, mevcutta ve gelecekteki ihtiyaçlarımızla örtüşen yetenekli ve donanımlı insan kaynağına ihtiyacımız var. Sektörde sürekli tercih edilen işveren olma vizyonumuz çerçevesinde, sektördeki en donanımlı bireyler ile çalışıyoruz. Çalışanlarımızın potansiyellerini en iyi şekilde gerçekleştirmeleri için mutlu oldukları, eşit, kapsayıcı ve güvenli bir iş ortamı ve gelişme fırsatları sunuyoruz.

Yetenek yönetimini, tüm çalışanlara kendilerini keşfetme, anlama ve takdir etmelerine; becerilerini en doğru ve verimli şekilde kullanmalarına fırsat verecek şekilde değer yaratmanın bir yolu olarak görüyoruz. “Doğru işe doğru kişi” yaklaşımımız doğrultusunda, çalışanlarımızı, pozisyonlarının gerektirdiği yetenek ve becerileri geliştirmeleri için destekliyor, mesleki kapasitelerini artırmaları için onlara eğitimler sunuyoruz. Çalışan gelişimine katkıda bulunmanın yanı sıra, nitelikli işgücünün sektöre kazandırılmasında da önemli bir rol oynuyoruz.

Her çalışanın bir yetenek olduğuna inanarak, birçok farklı alandaki çeşitli çalışan profili için küresel trendleri takip ediyor ve onları öncelikli alanlarında desteklemek için yeni yaklaşımlar getiriyoruz. Bu bağlamda, çalışanların performans ve yetkinliğini belirlemek ve değerlendirmek için yetenek yönetim sistemleri kullanıyoruz. Yeteneklerin sürdürülebilirliğini sağlamak için tüm kritik pozisyonlar için kısa ve orta vadeli yedekleme planları geliştiriyoruz. Çalışanlarımızın ihtiyaçlarına göre uygun liderlik, kişisel ve mesleki gelişim programları ile sürekli gelişimi destekliyoruz.

ENERJİSA’DA ÇALIŞMAK

Enerjisa’da çalışan memnuniyetini önemsiyor, çalışma koşullarını, her zaman tercih edilen işveren olmak, yetenekleri çekmek ve elde tutmak üzere geliştiriyoruz. Her yıl olduğu gibi 2019 yılında da çalışanlara enerji sektöründe kendi alanının en iyisi olmaları ve kariyer yolculukları boyunca potansiyellerini gerçekleştirmeleri için pozitif organizasyonel iklimi, iletişimi ve kültürü ile öne çıkan anlamlı ve adil bir çalışma ortamı sunmaya devam ettik. 2019’da 10.240 kişiye istihdam sağladık. İş gücümüzün %68’ini mavi yaka çalışanlarımız oluşturuyor.Ayrıca, iş süreçlerimizi geliştirmenin ve hızlandırmanın yanı sıra karar alma süreçlerimizi veri odaklı yapmak adına insan kaynakları uygulamalarımızda teknolojinin ve dijitalleşmenin avantajlarından faydalanıyoruz. Dijital İnsan Kaynakları Platformumuz İKON, farklı bölgelerdeki çalışanlarımızın şirketteki tüm gelişmeler hakkında aynı anda bilgilendirilmesini, İK ve self servis uygulamalarına cep telefonları üzerinden ulaşmasını ve anlık, hızlı ve kullanıcı dostu anketler ile geri bildirimlerini paylaşmasını sağlıyor.

Enerjisa Enerji olarak çalışanlarımızın iş ve özel hayat dengelerine ve çalışma şartları tercihlerine önem veriyoruz. 2019 yılında esnek yaklaşımımızın ilk adımları olarak esnek çalışma saatleri, esnek kıyafet yönetmeliği ve tüm merkezlerde uzaktan çalışma gibi esnek çalışma modellerini uygulamaya başladık.

Ayrıca Çalışan Destek Programımız ile çalışanların ve ailelerinin psikolojik, tıbbi, mali ve hukuki konularda danışmanlık hizmeti almalarını sağlıyoruz.

Çalışanlara her zaman en iyi çalışma koşullarını sunmak adına çalışan memnuniyeti anketi gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yılki çalışan memnuniyet araştırması skorumuz olan %71’i iyileştirmek üzere çeşitli aksiyonlar aldık. Bu doğrultuda son üç yılda çalışan devir oranımız %30 oranında iyileşerek 2019 yılında %3,1 olarak gerçekleşti.Çalışanların yönetime katılımına imkan sağlayarak sektörde farklılaşıyoruz. Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar, yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmelerinde çalışanlarımızı dinliyor, karar alma mekanizmalarına, komitelere ve projelere dahil ediyoruz. Ayrıca çalışanlarımız intranet, İKON ve diğer yazılımlar, öneri sistemi, geribildirim mekanizmaları ve anketler gibi farklı platformlardan talep, öneri ve görüşlerini paylaşabiliyorlar. Her yıl düzenlenen yönetim toplantıları ile çalışanlara şirketin genel durumu ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Her çeyrek sonunda düzenlenen canlı yayınlarla üst yönetim ekibi, şirket hakkındaki gelişmeleri tüm çalışanlarla paylaşıyor ve çalışanlarımız tarafından merak edilen soruları yanıtlıyorlar.

ÇEŞİTLİLİK

Çeşitlilik ve kapsayıcılık, vizyonumuz ve değerlerimizdeki ana ilkelerimiz. Tüm çalışanlarımıza eşit fırsatlar sunarken bireysel farklılıkları da gözetiyoruz. Tüm insan kaynakları süreçlerini dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile hiçbir ayrım gözetmeksizin eşitlik içinde yönetiyoruz. Ayrımcılık ve kötü muameleye konu olabilecek her türlü eylemin, gizlilik prensipleri doğrultusunda çalışanlar tarafından bildirilmesini ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlayan Etik Komitesini kurduk. Tüm temel ilkeleri İş Etiği Kuralları olarak çalışanlarla paylaşıyoruz.

Hayatın her alanında olduğu gibi iş ortamında da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasını destekliyoruz. Bu çerçevede konuya olan hassasiyetimiz ile 2019 yılında Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi İlkelerinin imzacısı olduk.Ayrıca T.C. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yerli ve milli enerji alanına katkıda bulunan kadınlarına verilen “Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar” ödüllerinde 2019 yılı Enerjide Örnek Şirket Kategorisinde birinci olduk.

Enerjisa yönetim kurulundaki kadın üye sayısı %25’dir. Doğum ve ebeveynlik iznine ayrılan kadın ve erkek çalışanların %99’u izinlerinin sonlanmasını takiben işlerine geri dönmüşlerdir. Enerjisa’da dört farklı kuşağın bir arada çalıştığı çok geniş ve çeşitlilik içeren bir çalışan profiline sahibiz. 2019 yılında işe alımlarımızın %70’ini 30 yaş altı oluşturdu. Ayrıca, 2019 yılı itibariyle çalışanların %47’si 5 ila 10 yıl süredir Enerjisa Enerji çatısı altında çalışıyor. Gerçekleştirdiğimiz programlar ile farklı yaştan, cinsiyetten ve seviyelerden oluşan çalışan grupları arasındaki çeşitlilik, eşitlik ve farklılık sayesinde kurumumuzdaki yaratıcılık, işbirliği, yetenek gelişimi ve inovasyonu teşvik ediyoruz. 2019 yılında işe alımlarımızın %70’ini 30 yaş altı oluşturuyor.

LİDERLİK GELİŞİM PROGRAMLARI

Çalışanlarımızın organizasyonumuzu dinamik dünya koşullarında en hızlı ve etkili şekilde liderlik etmelerine yardımcı olmak için geliştirdiğimiz programlar ile etkili liderler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.BİREYSEL GELİŞİM PROGRAMLARI

Çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmaları ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için ihtiyaçları olan çeşitli eğitim ve gelişim programları sunuyoruz.PROFESYONEL GELİŞİM PROGRAMLARI

Enerji sektörünün gerektirdiği teknik bilgi ve beceriler doğrultusunda geliştirdiğimiz profesyonel programlarımızla, sektörümüze yetkin, kaliteli insan gücü yetiştirmeyi amaçlamaktayız.DİĞER EĞİTİMLER

Genç Enerjisa’lıların enerjisi, bakış açısı, potansiyeli ve çeşitliliğinden ilham almak üzere oluşturulan Genç Danışma Kurulu’nun değer katmak üzere geliştirilen çeşitli projelerde ve görevlerde yer alarak, liderlik takımımıza danışmanlık yapmasını hedefliyoruz. Genç Danışma Kurulu 2019 yılında ‘Yeni Neslin Sabancı’sı ödülüne layık görüldü.

2019 yılında Enerjisa üst yönetimi, Sabancı Holding tarafından düzenlenen üst düzey liderlik gelişim programı X-CELERATE’e, gelecek rollere hazırlanan orta seviye yöneticiler X-Posure’a ve potansiyeli yüksek genç çalışanlar ise genç yetenek programı TPX liderlik gelişim programlarına katıldı.

Sabancı Holding, Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi (Executive Development Unit – EDU) iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz İleri Veri Analitiği Akademisi programı ile veri analitiğinin demokratikleşmesini ve çalışanlarımızın veri analitiği bilgi ve becerilerinin gelişmesi ile iş süreçlerimizin iyileştirilmesini hedefliyoruz. 2019 yılından 16 çalışanımız akademiden mezun oldu.

Yenibirlider Derneği’nin Boğaziçi Üniversitesi iş birliği ile hazırladığı eğitim, mentörlük, koçluk ve network buluşmalarından oluşan Yeni Bir Lider Profesyonel liderlik gelişim programına 2019 yılında 9 çalışan katıldı.

Yeni nesil yetenek yönetimi programımız Enter projesi ile, dördüncü sınıf ve yüksek lisans elektrik elektronik mühendisliği öğrencilerine enerji sektörünü ve Enerjisa Dağıtım süreçlerini deneyimleyecekleri fırsatlar sunduk. Bir yıl boyunca devam eden yatırım, müşteri ve şebeke alanlarında rotasyonlu olarak görev alan aday mühendisler, dağıtım bünyesindeki tüm mühendislik görevleri hakkında bilgi edinirken, kendilerine atanan yetenek koçları aracılığıyla hem mentörlük desteği aldı hem de ilgi alanlarını keşfedebilme olanağı yakaladı. 2019 yılı içerisinde 27 aday mühendis bir yıllık serüvenlerine üç bölgede başladı. Enter yetenek programı 2019 yılında TOPTALENT tarafından TOP100 TALENT Enerji Sektöründe birincilik Ödülüne layık görüldü. Önceliklerimizden biri olan müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik başlattığımız Müşterilerimiz eğitimi saha çalışanlarımızın gerek iç gerek dış müşterilerle olan iletişimlerini artırmaya yönelik bir kişisel gelişim eğitimidir. 2019 yılında 1.014 çalışan eğitim sayesinde iletişim, stres ve çatışma yönetimi konularında yetkinliklerini geliştirdi.

Çalışanlarımızın dünyada ve Türkiye’de yaşanan değişim, teknoloji ve trendlerin iş yapış biçimlerimize etkilerini anlaması ve iş yapış biçimlerini bu doğrultuda geliştirebilmesi amacıyla 2019 yılında Trend Talks buluşmaları düzenlemeye başladık. Tüm çalışanların Enerjisa ofislerinden çevrimiçi olarak bağlantı kurup soru sorarak etkileşimli olarak katılabildikleri buluşmalara, 2019 yılında farklı Enerjisa bölgelerinde yapılan dört farklı etkinliğe 2.500 çalışan katıldı.

2019 yılında ayrıca Enerjisa çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerini yüksek lisans programları, online yabancı dil eğitimi ve bilgi güvenliği, rekabet hukuku ve etik konularında eğitimler de dahil olmak üzere teknik ve mesleki eğitim programları ile desteklemeye devam ettik.YÜKSEK PERFORMANS KÜLTÜRÜ

Sürekli öğrenme, çeviklik, tutku, kararlılık ve sorumluluğa dayanan Yüksek Performans Kültürü şirketimizin stratejik önceliklerinden biridir. 2019 yılında öncelikle bu kültürün sürdürülebilirliğini desteklemek için Performans Yönetim Sistemine odaklandık. Hedef belirleme sürecinin şirket genelinde aynı yaklaşımla yürütülmesini sağlamak için üst düzeyi de kapsayan yaklaşık 200 yöneticiyle 26 çalıştay düzenledik. Fonksiyon yöneticilerinin ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaylar ile stratejik öncelikler doğrultusunda şirket hedeflerinin fonksiyonlar ve bireyler arasında aynı yaklaşımla dağıtılmasına yardımcı oldu.

Yüksek Performans Kültürünü desteklemek amacıyla çalışanlarımızdan gelen geri bildirimler dikkate alarak performans yönetimi sürecimizi gözden geçirdik. Hedef belirleme, sürekli performans yönetimi ve yıl sonu değerlendirme süreçlerinden oluşan performans yönetimi sistemimiz, önceki yıllardan farklı olarak çalışanların yıl boyunca hedeflerini gözden geçirmelerini, güncellemelerini ve yeni hedefler belirlemelerini destekleyen bir yapı haline geldi. Ayrıca, 2019 yılında anlık geri bildirim destekleyen, esnek, performans diyaloğunu arttıran yeni nesil performans yönetim sistemi ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. 2020 yılında bu sistemi uygulamaya başlayacağız.

Performans yönetimi konusunda liderlerimizi desteklemek amacıyla performans koçluğu eğitimlerini başladı. Bu eğitimlere 2020 yılında da devam edilecek.

Tüm bunlara ek olarak 2019 yılında yenilenen şirket değerlerinin iletişim ve ilgili insan kaynakları süreç ve sistemlerine entegrasyonu çalışmalarıyla Yüksek Performans Kültürü’nün içselleşmesi ve sürdürülmesini sağlamak üzere çalışmalar yaptık.

ÖDÜLLENDİRME VE YAN HAKLAR

Enerjisa’da ödüllendirme ve yan haklar; adil, şeffaf, rekabetçi ve yüksek performansı ödüllendiren prensiplere dayanmakta ve ücret piyasası, faaliyet gösterilen sektör ve makroekonomik göstergeler çerçevesinde değerlendirilmektedir. Yapılan düzenli piyasa analizleri ile rekabetçi ve adil bir ücret politikasının uygulanması sağlanarak, ihtiyaç duyulan yeteneklerin Enerjisa Enerji’ye çekilmesi ve mevcut çalışanların bağlılığının yüksek tutularak olumlu ve rekabetçi çalışma ortamının yaratılmasını amaçlıyoruz. Sana Değer Çevrimiçi Ödüllendirme Platformu ile geliştirilen çeşitli uygulamalarla çalışanların; bireysel çaba ve gelişimlerini, kurumsal gelişime katkılarını takdir edebilmeye, özel ve önemli günlerinde yanlarında olabilmeye ve çalışanların birbirlerini takdir edebilmelerine olanak sağlanmaktadır. 2019 yılında gerçekleştirilen kademe sistemi gözden geçirme çalışmaları kapsamında, organizasyondaki roller dünya genelinde yaygın olarak kullanılan iş değerleme metodolojisiyle yeniden değerlendirildi ve güncellendi.

ÇALIŞAN GÖNÜLLÜLÜĞÜ

Çalışanlarımızın, toplumsal fayda yaratmak için yürüttüğümüz sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılımını destekliyoruz. Çalışan motivasyonuna da etkisi olan bu projeler kurumsal algımızı da güçlendiriyor. 2019 yılında toplam 48 çalışanımızla gönüllü olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer aldık. İlköğretim çağındaki çocuklarda enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve çevre konusunda bilinç arttırılmasını hedefleyen projeler kapsamında düzenlenen eğitim ve tiyatro etkinliklerine gönüllü destek veriyoruz.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. AYRINTILARI İNCELEYİN