×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Geleceğin Enerjisi İçin İnovasyon

Mega trendlerle dönüşen dinamik bir sektörde faaliyet gösteriyoruz. Sektöre yön verecek olası değişiklikleri ve değer yaratmak üzere fırsatları öngören net bir vizyonumuz var. Toplum için kritik bir hizmet sunma sorumluluğunu taşıyoruz ve yeni enerji dünyasına hazırlanıyoruz. Küresel teknolojik gelişmelere, insan hayatına değer katan yeni fikirler hayata geçirmeye ve müşteri odaklı çözümler bulmaya odaklanıyoruz.

Bu temel değişime; sektörü ilgilendiren düzenlemeleri şekillendirerek, yeni iş fırsatlarını keşfederek ve Yeni Enerji Dünyasının dönüşümüne yön vererek bugünden hazırlanıyoruz. Elektrik dağıtım ve perakende sektöründeki ana faaliyet alanlarımızın yanı sıra enerji verimliliği ve e-mobilite çözümlerindeki çalışmalarımızla sektöre öncülük ediyoruz. Ayrıca, elektrikli araç şarj istasyonları, elektrik depolama sistemleri, akıllı ev teknolojileri ve tüketicilerin kendi elektriğini üretmelerine yardımcı olan sistemler gibi yenilikçi iş alanlarındaki fırsatları yakından takip ediyoruz. Müşteri çözümleri ve dağıtık enerji konusundaki çalışmalarımızı Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. altında yürütüyoruz.İNOVASYON KÜLTÜRÜ

2019 yılında inovasyon çalışmalarına ayırdığımız bütçe yaklaşık 9,7 milyon TL.

İnovasyonu, Geleceğin Enerjisine hazırlanmak için önemli bir güç olarak görüyoruz. Şirket içerisindeki inovasyon kültürünü destekleyen bir İnovasyon Departmanımız var. İnovasyon ekibi, büyük veri ve yeni dijital çözümler kullanırken teknolojideki trendlere ve iş süreçlerini iyileştiren ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine odaklanıyor. Yürüttüğümüz inovasyon projeleri sektörün dönüşümüne katkı sağlıyor. Projelerin çıktılarını kamu kurumlarına ve düzenleyici otoritelere raporlayarak mevcut ve/ veya yeni çıkacak mevzuat ve çalışmalara katkı sağlayabiliyor, yön verebiliyoruz.

 • Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) düzenlediği İnovaLIG Girişimcilik Yarışması’nda En Başarılı İnovasyon Stratejisi kategorisinde son 5’e kalarak finale yükseldik.
 • Akıllı Kutu projesi TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm Programı’nda Ticarileşme Potansiyeli Ödülü’ne layık görüldü.
 • Kurumsal girişimcilik programı NAR, Türkiye ve globalde şirketler tarafından en iyi uygulamalar olarak kabul ediliyor. İnovasyon kültürümüzü hem iç hem de dış metotlar ile güçlendirmeye çalışıyoruz:
AÇIK İNOVASYON

Açık inovasyon için start-up’lar, şirketler, teknoloji geliştirme bölgeleri ve üniversitelerle iş birliği yapıyoruz:

 • Start-up ile İş Birliği: Yenilikçi fikirleri Enerji Enerji’ye çekmek için start-up’larla iş birliği yaparken üç farklı iş modeli uyguluyoruz:

  1. Uzmanlık konularındaki derinlemesine bilgi ve çevikliklerinden faydalanarak yeni ürün veya hizmetler geliştirmek;

  2. Müşterilere start-up’lar bünyesinde hazır bulunan ürün ve hizmetleri Enerjisa’nın portföyüne ekleyerek sunmak, böylelikle de ürün ile tüketici arasında bir kanal oluşturmak;

  3. Start-up’lara yatırım yapmak.
 • Şirket Ortaklıkları: Bireysel ve kurumsal müşterilerimize yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya, dijitalleşme süreçlerimizi yeni teknolojilerle hızlandırmaya odaklanıyoruz. Bu doğrultuda, bizimle ortaklık kurmak ve/veya ürün geliştirmek isteyen tüm ölçekteki şirketler için açık bir platform olan Enerjisa Partner Hub gerçekleştirdik. Enerji verimliliği, yapay zeka, akıllı cihazlar (nesnelerin interneti), elektrikli mobilite ve enerji izleme-otomasyon konularında bizimle iş birliği yapmak isteyen kurum ve kişiler, internet sitemiz üzerinden Enerjisa Partner Hub’a başvurabilirler.
 • Üniversite İş Birlikleri: 2019 yılında ODTÜ, Sabancı Üniversitesi Inovent A.Ş., Bartın Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, TOBB, Bilkent Üniversitesi, İTÜ Arı Teknokent, İTÜ Çekirdek ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen EIT InnoEnergy ile iş birliği yaptık.

NAR KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON PROGRAMI

NAR, 5 yıldır aralıksız devam eden kurum içi girişimcilik programımızdır. Her yıl belirlenen tema kapsamında çalışanlardan yenilikçi fikirlerin toplanmasını sağlıyor. Kurum içi girişimciler hızlandırma programı kapsamında pratik ve teorik yalın girişimcilik eğitiminden geçip, kuluçka sürecine dahil oluyorlar. NAR’ın 5. döneminde bir ay içerisinde şirket çalışanlarından 249 fikir toplayarak, projeyi başlattığımızdan bu yana en fazla fikir sayısına ulaştık. Program kapsamında ürün ve hizmet geliştirme hedefi olan projelerden bazıları İnovasyon Birimi üzerinden dış ortaklar ve girişimler ile yaptıkları ortaklıklarla çözümlerini geliştirme fırsatı buldu.AR-GE

Operasyonel verimlilik, uluslararası teknolojik gelişmeler ve İş Sağlığı ve Güvenliği’ni esas alan Ar-Ge projelerimizle sektör lideriyiz.

Ar-Ge projelerimizi operasyonel verimlilik elde etmek, uluslararası teknolojik gelişmelere uyum sağlamak ve iş sağlığı güvenliğini geliştirmek üzere geliştiriyoruz. Yeni ürün, sistem ve tasarım geliştirme odaklı projeler yürüten Enerjisa Enerji Ar-Ge Birimi ağırlıklı olarak dağıtım şebekesine yönelik en iyi dünya uygulama örneklerini, bilgi ve iletişim teknolojilerini ve bu teknolojiler arasındaki ilişkiyi analiz ediyor. 10 kişiden oluşan Ar-Ge ekibi elektrik dağıtımının verimliliğini, güvenilirliğini ve sürekliliğini artırıcı projelere odaklanıyor. Bu projelerde geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin ticarileşmesini sağlamak şirketimizin ana hedefleri arasında yer alıyor. Projelerde geliştirilen ürün ve hizmetler yerli ve yabancı fon kaynakları tarafından destekleniyor.

Projeler, Şirketin stratejik hedefleri, içerideki ihtiyaç ve beklentiler ile Ar-Ge alanında yaşanan son uluslararası gelişmeler göz önünde bulundurularak belirleniyor ve seçiliyor. Ar-Ge çalışmaları, şirketteki inovasyon kültürünün geliştirilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, projelerle ilgili çıktılar EPDK ile paylaşıldığı için gelecekteki mevzuatın şekillenmesine de yardımcı oluyor.

2019’da NAR kapsamında seçilen 3 proje:

 • Gezgin: Paylaşım ekonomisini ve bireylerin ulaşım alışkanlarını değiştirerek emisyon azaltımını destekleyen elektrikli scooter paylaşım platformudur.
 • Prosa: Makine öğrenmesi ile sayaçların bakımını sağlar.
 • Güvenli Direk: Aydınlatma direklerindeki olası kaçaklar için uyarı sistemidir.

Ar-Ge projeleri ve alınan fonlar konusunda sektör lideriyiz. Enerji alanında uluslararası Ar-Ge destek programı EUREKA çatısı altında faaliyet gösteren EUROGIA 2020 kümesinin hem yönetim hem de teknik değerlendirme komitesinde hizmet veriyoruz. Kümeye Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar başkanlık ediyor.

Ayrıca çalışanların Ar-Ge süreçlerine dahil olması için geliştirdiğimiz Öneri Sistemi’ne yıl içinde 59 fikir iletildi ve 3’ü hayata geçirildi.

2019 yılında Ar-Ge çalışmalarına yaklaşık 5,3 milyon TL ayırdık. Ar-Ge harcamaları cironun %0,07’sini oluşturuyor.

EPDK Ar-Ge Fonu tarafından desteklenen 9 projemiz için 2019 yılında toplamda 5.341.700 TL destek aldık.E-MOBILITE

Sürdürülebilir bir yaşam için geleceğin ulaşım teknolojisi olan elektrikli ve enerji verimli araçların ülke çapında yaygınlaşmasına destek oluyor, elektrikli araç şarj istasyonları ağı ile altyapı oluşturuyoruz. Bu bağlamda elektrikli araç şarj istasyonları, elektrik depolama, tüketicinin kendi elektriğini üretmesine yardımcı olan sistemler ve akıllı ev teknolojileri gibi yenilikçi iş alanlarında da fırsatları yakından takip ediyoruz.

2018 yılında Elektrikli Araçlar Şarj Sistemleri A.Ş.’nin (Eşarj) hisselerinin büyük çoğunluğunu satın alarak şirketin hâkim hissedarı olduk. Bu satın almayla elektrik sektöründe dağıtım ve satıştaki liderliğimizin yanı sıra elektrikli araçlar sektöründe de yenilikçi ve öncü bir rol üstlenmeyi ve endüstrinin dönüşümünde aktif rol oynamayı hedefliyoruz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇÖZÜMLERİ

Müşterilerin enerjiyi verimli kullanmalarına yönelik enerji tüketim trendlerini gözeterek onlara uygun ürünler geliştiriyoruz. Verimlilik projelerinin finansal ve çevresel etkilerini ortaya koyuyoruz.

Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği için etkili olan enerji verimliliği konusunda farkındalık yaratmak için “Enerjini Koru” hareketini başlattık. Bu kampanya ile 2016’dan bu yana daha fazla enerji tasarrufunun yapılmasını ve teknoloji uygulamalarını destekliyoruz.

YEŞİL ÜRÜNLER

Düzenlemeye tabi piyasada müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak adına Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek müşterilerimize farklı ürün ve tarifelerle hizmet veriyoruz.

 • Akıllı Kutu: Kullanıcıların elektrikli cihazların tüketim miktarları konusunda bilinçlendirilmesi, elektrik fiyatlarını etkileyen talep tahmininin müşteriden gelen verilerle doğru yapılabilmesi ve müşteri bağlılığının artırılması amacıyla Akıllı Kutu projesini başlattık. Enerjisa müşterileri, evlerine takılan Akıllı Kutu IoT cihazı ile elektrik tüketimlerini gerçek zamanlı olarak Enerjisa Mobil Uygulaması üzerinden takip edebiliyor, Akıllı Kutu’nun akıllı algoritmaları ile oluşturduğu iç görüler ve müşterilerin istedikleri gibi ayarlayabildiği alarmlarla enerjiyi daha verimli kullanabiliyor. Bugüne kadar 60’tan fazla kullanıcıya Akıllı Kutu kurulumu yaptık.
 • Personal Energy Administration Kiosk Application (PEAKApp): PEAKApp mobil uygulama çözümüyle elektrik fiyatlarını etkileyen talep tahminini doğru yapabilmek ve kullanıcıların hangi cihazın ne kadar elektrik tükettiğinin farkına varmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Enerjisa’nın Avrupa Birliği Horizon 2020 tarafından fonlanan ilk projesi olan uygulama aynı zamanda TÜBİTAK’tan Başarı Ödülü, Austrian Energy Globe Award’tan ise Jüri Özel Ödülü aldı. Proje kapsamında geliştirilen cep telefonu uygulamasıyla, kullanıcılar tüketimlerini aktif olarak takip edebiliyor, geçmiş tüketim değerleri ile karşılaştırabiliyor, ciddi oyun kavramı ile kendine tasarruf hedefleri koyarak bu hedefler doğrultusunda puan alıp arkadaşları ile yarışabiliyor. Kullanıcılar kazandığı puanlarla çeşitli indirimlerden yararlanabiliyor ve elektriğin değişken fiyatlandırıldığı piyasalarda kullanıcılar elektriğin ucuz olduğu saatler konusunda bilgilendiriliyor. Uygulama Avusturya, Estonya, Letonya ve İsveç’te test grupları tarafından denendi ve proje sonuçları Avrupa Komisyonu’na raporlandı.

DAĞITIK ENERJİ

Enerji verimliliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı gerek dünyada gerekse ülkemizde enerji krizi ve iklim krizi ile mücadele için atılması gereken adımların başında geliyor. Bu kapsamda merkezi sistemli enerji modeline alternatif olarak merkezi olmayan dağıtık enerji modelini benimseme yönünde çalışıyoruz. Dağıtık enerji, elektrik üretim, iletim ve dağıtımında kayıpların ve maliyetlerin azaltılması, arz güvenliğinin sağlanması, dışa bağımlılığın azaltılması, sera gazı salımlarının azaltılması, yenilenebilir enerji kaynaklarının tercih edilmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanması konularına katkı sağlıyor.
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. AYRINTILARI İNCELEYİN