×

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için internet tarayıcınızı tam ekran olarak kullanınız.


Sürdürülebilirlik

Entegre Yönetim ve Sürdürülebilirlik

2018 yılındaki başarılı halka arzımızı takiben kurumsal sürdürülebilirlik konusuna odaklanarak, uzun vadeli değer yaratmak amacı ile ekonomik, çevresel ve sosyal faktörler ile ilgili stratejik ve bütünsel bir yaklaşım geliştirmeyi hedefledik. Sürdürülebilirliği hisse hikâyemizin önemli bir unsuru ve etkin stratejik yönetiminin kritik bir aracı olarak önemsiyoruz. Sürdürülebilirliği süreçlerimize entegre ederken, küresel çevre ve sosyal standartlara uymanın yanı sıra, toplumsal farkındalığa da yatırım yapmaya devam ediyoruz.

Toplum için kritik bir hizmet sunmanın sorumluluğunu taşıyoruz ve yeni enerji dünyasına hazırlanıyoruz.

2019 yılında BİST Sürdürülebilirlik Endeksi ve BİST Kurumsal Yönetim Endeksi’ne girdik. Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) performansımızla lider enerji şirketi olma vizyonumuzla; bu göstergeleri en iyi şekilde entegre bir yaklaşımla yönetmek üzere sürdürülebilirlik stratejimizi geliştirdik.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK STRATEJİSİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Elektrik dağıtım ve satışı olan ana iş kollarımız yeni enerji dünyasının kilit dönüştürücüleri konumunda. Yeni enerji dünyasının temeli artık tek yönlü şebekeler değil, karmaşık enerji ağlarını birbirine bağlayan akıllı şebekeler olacaktır. Satış iş kolu ise yeni enerji dünyasının kalbi durumundadır ve bu kapsamda e-mobilite, yerel kojenerasyon santralleri gibi yeni gelişmelerin öncüsü olan müşteri çözümlerine odaklanıyoruz.

Tüm bu gelişmeler göz önünde bulundurulduğunda, sürdürülebilirlik yaklaşımımız, çevrenin ve insan haklarının korunmasının çok daha ötesine geçmekte. Gelecekteki zorlukları başarılı şekilde yönetmek için sürdürülebilirlik stratejimizin iş stratejimize tamamen entegre olması gerektiğine inanıyoruz. Bu, bizim için tüm sürdürülebilirlik çalışmalarımızın stratejik iş hedeflerimize ulaşacak şekilde kurgulanması ve benzer şekilde tüm girişimlerimizin sürdürülebilirlik çalışmalarına paralel olması anlamına gelmektedir.

Stratejiyi oluştururken ilk adım olarak sürdürülebilirlik anlayışını benimseyen ve performansını geliştirmeye odaklanan dünyadaki sektör liderlerini içeren bir kıyaslama grubu belirleyerek, kıyaslama analizi yürüttük. Bu kapsamda seçtiğimiz şirketlerle sürdürülebilirlik olgunluğumuzu aşağıdaki alanlarda kıyasladık:

  • Sürdürülebilirlik Stratejisi: Sürdürülebilirlik stratejisini, önceliklendirme sürecini, sürece paydaşların entegrasyonunu, sürdürülebilirliğin iş stratejisine entegrasyonu için gerekli olan risk yönetimini ve SMART hedeflerin varlığını inceler.
  • Sürdürülebilirlik Yönetimi: Sürdürülebilirlik yapılanmasını, Yönetim Kurulu ve üst düzey yönetimin sürdürülebilirlik sorumluluklarını, farklı fonksiyonların sürdürülebilirlik yönetimine katılım düzeyini, etik ilkelerin kapsamını ve uyum sistemlerini ele alır.
  • Paydaş Katılımı: Paydaş iletişimini, çok paydaşlı uluslararası girişimlere katılımı, paydaşların karar alma mekanizmalarına katılım derecesini değerlendirir.
  • Raporlama ve İletişim: Sürdürülebilirlik raporlamasını, paydaş beklenti ve görüşlerinin açıklanmasını ve sürdürülebilirliğin marka hikayesine entegrasyonunu değerlendirir.
  • İş Stratejisiyle Uyum: Stratejik hedeflere ulaşabilmek için gerekli politika ve standartların varlığını, yatırımların ve toplumsal yatırım programlarının iş stratejisiyle ve sürdürülebilirlik öncelikleri ile olan ilişkisini inceler.
  • Performans: Öncelikli konularda izlenebilir, ölçülebilir ve dengeli performansın paylaşılmasını, sürdürülebilirlik kriterlerinin değer zincirine yayılmasını analiz eder.

Kıyaslama analizini tamamlandıktan sonra, uluslararası standartlar, küresel endekslerin gereklilikleri, yatırımcıların beklentilerini ve kıyaslama şirketlerinin öne çıkan iyi uygulamalarını dikkate alarak Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ÇSY) raporlamasının tüm temel alanlarını içeren sürdürülebilirlik stratejisi yol haritamızı belirledik. Bunu takiben şirketin tüm ilgili iş birimleri ile çalıştaylar düzenledik ve yol haritasını tartışarak daha da geliştirdik.

Sürdürülebilirlik stratejisinin merkezine şirketin hisse hikayesini koyduk ve stratejik önceliklerimizi üç ana alanda grupladık; Sorumlu Kamu Hizmeti, Sektörde Rol Model, Geleceğin Enerji Dünyasına Hazırlanmak. Bu strateji çevresel anlamda sorumlulukla hareket eden, enerjiyi dijitalleştiren, enerjiyi demokratikleştiren ve dijital çağda paydaşlarımızı enerjiyle buluşturmada çığır açan bir enerji şirket olmamıza hizmet edecek.

Sorumlu Kamu Hizmeti

Elektrik enerjisinin, hava, su gibi yaşamsal bir ihtiyaç olduğunun bilincinde olarak, toplumun tüm kesimlerinin eşit seviyede refah ve sağlıklı yaşam standartlarına sahip olmasında sorumluluk yükleniyoruz. Ana faaliyetleri elektrik dağıtımı ve satışı olan bir şirket olarak, işimizin özünde Sorumlu Kamu Hizmeti anlayışı yer alıyor. Bunu en etkin şekilde yapmak için müşterileri iş modelimizin merkezine koyuyoruz. Bu amaca en etkin şekilde ulaşmak için iş modelimizi müşterilerimizle şekillendiriyor, tüm paydaşlarımızı etkin bir şekilde yönetiyor ve sosyal sorumluluk anlayışımızla değer yaratmaya çalışıyoruz.

Sektörde Rol Model

Tüm faaliyet ve operasyonlarımızı yürütürken sektöre liderlik edecek uygulamalar geliştirmeyi ve bu yönde örnek olma sorumluluğunu gözetiyoruz. Çalışanlarımıza güvenli bir çalışma ortamı sunmak, faaliyetlerimizin çevre üzerinde etkilerini gözetmek, kurumsal yönetim ve risk yönetimi konusunda en yüksek standartları sağlamak önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda çevre ve iş sağlığı güvenliği kapsamında yaptığımız yatırım ve projelerin uzun vadeli ortak değer yaratmasına dikkat ediyoruz.

Geleceğin Enerji Dünyasına Hazırlanmak

Enerji arz güvenliği ve kalitesini sağlarken rekabetçi, öngörülebilir ve sürdürülebilir olmak için çalışıyoruz. Kuralları yeniden yazılan enerji dünyasının değişim ve trendlerini yakından izliyor ve sektörümüzdeki değişimle beraber başarılı bir dönüşüm gerçekleştirmek için güçlü, güvenilir markamız ile çeşitli, genç ve donanımlı insan kaynağımıza odaklanıyoruz. Ayrıca teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyor, insana değer katan yenilikçi fikirleri hayata geçiriyoruz.

Enerji Sektöründe Geleceğin Enerji Dünyasına Hazırlanmak

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETIM YAPISI

Sürdürülebilirlik yönetimini stratejik şekilde gerçekleştirmek amacıyla Yönetim Kurulu, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Sürdürülebilirlik Çalışma Grubundan oluşan sürdürülebilir yönetim yapısı oluşturduk.

Yönetim Kurulu

Sürdürülebilirlik Komitesi
Yönetici Liderlik Ekibi

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu

Enerjisa Yönetim Kurulu sürdürülebilirlik stratejisini belirler ve genel sürdürülebilirlik performansından sorumludur. Yönetici Liderlik Ekibi üyelerinden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesi, şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarını izler ve her üç ayda bir sürdürülebilirlikle ilgili önemli girişimler, gelişmeler ve temel performans göstergeleri (KPI) hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verir.

Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Yatırımcı İlişkileri bölümü tarafından yönetilir ve şirketin ana iş fonksiyonları ve birimlerinin temsilcilerden oluşur. Yatırımcı İlişkileri bölümü, şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarına liderlik eder, sürdürülebilirlik girişimlerinin planlanmasını ve uygulanmasını koordine eder, ilerlemeyi izler, sürdürülebilirlik verilerini toplar ve raporlar, önceliklendirme analizini yürütür, sürdürülebilirlik endekslerinin raporlama şartlarına uyumu sağlar. Bu kapsamda, Yatırımcı İlişkileri bölümü yıl boyunca düzenli Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu toplantıları düzenler. 2019 yılında Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu’nun gerçekleştirdiği 4 toplantıda aşağıdaki konular gündeme alınmıştır.

  • Sürdürülebilirlik raporlaması metodolojisi ve Kurumsal stratejiyle sürdürülebilirlik önceliklerinin entegrasyonu
  • Yeni Çevre Politikasının ve Çevre Yönetim Sisteminin oluşturulması
  • Sürdürülebilirlik stratejisi ve kıyaslama analizi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. AYRINTILARI İNCELEYİN